هيجانی

بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران
بررسی نقش هوش ‌هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران)‎
تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی
اثر سرمایة روان‌شناختی کارکنان سازمان بر به‌زیستی هیجانی و روان‌شناختی آن‌ها؛ نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی
رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط
سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد
تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران
اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی
اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی
اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان
بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره
ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی
تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی
ارتباط سبک‌های مقابله‌ای با هوش هیجانی در دانش‌آموزان
هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خود کشی کرده‌اند
پیش‌بینی بهبودی یا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی
تأثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره‌های هیجانی
ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه‌های آسیب‌شناختی کودک: بررسی سازوکار‌های تعدیل‌کننده
ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه‌های آسیب‌شناختی کودک: بررسی سازوکار‌های تعدیل‌کننده
مشکلات رفتاری- هیجانی در فرزندان مبتلایان به اختلال دوقطبی و گروه گواه
آلکسیتیمیا و ارتباط آن با شاخص‌های توانش هیجانی و شکایت از دردهای جسمی در کودکان و نوجوانان
نقش تعارض زناشویی و ایمنی هیجانی خانواده در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک
الگوی علّی هوش هیجانی، اسکیزوتایپی و آسیب روانی
ارتباط اعتیاد، تاب‌آوری و مؤلفه‌های هیجانی
روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه 71گویه‌ای غربال اختلال‌های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک (SCARED-71)
مدل یابی نشانه‌های اختلال‌های هیجانی طیف ترس و پریشانی
نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم‌بخشی هیجانی در پیش‌بینی اهمال‌کاری رفتاری و تصمیم‌گیری
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی فراتشخیصی و گروه‌درمانی شناختی بر فرایندهای تنظیم هیجانی
مقایسه اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و آموزش مدیریت والدین بر شاخص‌های بینایی- ساختاری، توجهی، رفتاری و هیجانی کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه
نقش ابعاد کمال‌گرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش‌بینی شدت نشانه‌های افسردگی و اضطراب دانشجویان
نقش عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در پیش‌بینی افکار تکرارشونده منفی: یک رویکرد فراتشخیصی
ابعاد دلبستگی، تنظیم هیجانی و شیوه‌های مقابله در دختران فراری
تاثیر سطح آگاهی معلم از ناتوانایی های یادگیری بر نحوه پسخوراند به بازده تحصیلی و واكنش های هیجانی به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری
رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران بر اساس هوش هیجانی آنان
هوش هیجانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و كاركنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان
نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی
بررسی كمی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و كارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)
رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران
ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان ADHD دختر دارای نشانه های
پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان
تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی
مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط
نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران
مطالعۀ جنبه های شناختی - هیجانی کار در برخورد با مشتریان و همکاران (رویکرد نمونه برداری از وقایع)
مقایسۀ ناگویی هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
مدل‌یابی ساختاری رابطه خود-تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی
ارایۀ نقشة شناختی و مدل محاسباتی از عملکرد مغز در استرس هیجانی
آموزش سبک محاوره ی بسط یافته و محتوای غنی هیجانی به مادران و اثر آن بر افزایش حافظه شرح حال و آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی
دست برتری و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان
خطای ادراک زمان در پردازش واژ ه های فارسی دارای بار هیجانی
مقایسه‌ی سیستم بازداری – فعال‌سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون تجربه تروماتیک
بررسی‌ رابطه سبک دلبستگی و سلامت روان با واسطه گری خلاقیت هیجانی
توانایی باز شناسی‌ حالتهای هیجانی چهره در افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و همتایان بهنجار
بررسی رابطة كنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانشآموزان دختر دورة متوسطة شهر رشت
رابطه هوش هیجانی مادران با توانایی نظریة ذهن كودكان
نقش تعدیل كنندة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین ناگویی هیجانی و مشكلات بین شخصی
بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برونگردی / روان رنجورخویی: نقش تعدیل کنندةحافظۀ کاری
اثر آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر واكنش به خاطرات ناخوانده در افسردگی خفیف
سوگیری توجه به محركهای هیجانی در دو حالت افسردگی و اضطراب
اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت، بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه دوم
رابطه بین هوش‌هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان
بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی
تاثیر پردازش کلی چهره ای بر سو گیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در کودکان مضطرب
بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن
تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار
رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی
مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف
مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی – اقتصادی
رابطه هوش هیجانی با میزان كمرویی دانشجویان دانشگاه
الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش های اخلاقی
تاثیر برنامه مداخله ای-آموزشی جرات ورزی، حل مساله و حرمت خود بر هوش هیجانی
مقایسه رابطه بین مولفه های ابراز گری هیجانی و خود پنداره در دانشجویان دختر و پسر
القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیر آستانه ای
رابطه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر
كیفیت دلبستگی و مشكلات رفتاری - هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران
الگوی ارتباط عدم تناسب فرد - شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترك خدمت: شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان
مقایسه خودكارآمدی، اختلال هیجانی و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی
نقش واسطه ای مكانیسم های دفاعی در رابطه بین سبك های دلبستگی و ناگویی هیجانی
رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان
روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام
اثر بخشی گروه درمانگری عقلانی – هیجانی - رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبكهای ابراز هیجان
رابطه هوش هیجانی و مكانیزمهای دفاعی با اعتیاد
سبكهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان
آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی
هوش هیجانی در ورزشكاران معلول
كمال گرایی، مشكلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی
پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/ هیجانی كودكان پیش‌ دبستانی: یك مطالعه روا سازی متقاطع
هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی
هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان
رابطه هوش هیجانی و سبكهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی
نقش واسطه ای راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبك های دلبستگی و ناگویی هیجانی اصل مقاله
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر كنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری دانش آموزان
رابطه سبك های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه ای هوش هیجانی
بررسی رابطه ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی
رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی
مقایسۀ اثربخشی زوج ­درمانی هیجان­ مدار، شناختی- رفتاری و شناختی- رفتاری- هیجانی بر سیر تغییررضایت­مندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان
كفایت شاخص های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس همدلی هیجانی متعادل
نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای سبك والدگری و مشكلات هیجانی
روش های مختلف بازی درمانی و كاربرد آن در درمان اختلالات رفتاری و هیجانی كودكان
رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در كارخانه های لبنی شهر شیراز
رابطه بین هوش هیجانی و مكانیسم های دفاعی در بین زوج های در آستانه طلاق و عادی
بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نقش واسطه گری سبك های مقابله ای در رابطه هوش هیجانی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشكلات خانوادگی
كارایی درمان فراتشخیصی یكپارچه در كاهش شدت عوامل فراتشخیصی و نشانه های اختلالات هیجانی
نقش آلفای فرونتال و ابعاد سرشت منش در پیش بینی مشكلات بین فردی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با واسطه گری توانایی تمایز هیجانی
مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آنها
نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی
رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی
اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان
وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان
روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی
بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری
جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان
نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی و کاهش نشانه‌های کودکان دارای اختلال سلوک
مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی
اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی- اجتماعی بر مدیریت هیجانی و سلامت روان رانندگان
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر واکنشهای هیجانی نوجوانان
ساخت و اعتباریابی نسخه تجدیدنظرشده آزمون تصویری «کاوش نقطه» با استفاده از چهره های هیجانی به عنوان محرک
مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی، اضطراب منتشر و افراد عادی
اثربخشی روان‏درمانگری شناختی- تحلیلی، ‌روان‏درمانگری شناختی و دارو‏درمانگری در کاهش‌بی‌ثباتی هیجانی‌،‌ رفتار تکانشگری و بی‏ثباتی اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی
تاثیر خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی
رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده در کلاس‎های کنکور
ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان
نقش طرح‌واره‌های هیجانی در وسوسه سوء مصرف مواد
پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت
پیش بینی تغییرات شاخص های پردازش هیجانی مبتنی بر شناخت واره های مزاحم نگرانی، کمال گرایی و نوع اختلال
خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان
اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد
بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی
تأثیر آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسوسه‌ی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه‌ی تک آزمودنی
مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مؤلفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده
اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر میزان ولع مصرف و دشواری در خود نظم بخشی هیجانی مصرف کنندگان شیشه
بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان
حافظه هیجانی کلامی و تصویری در زنان جوان و سالمند
تاثیر آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی در رشد این مهارت‌ها
رابطه سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان
رابطه هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‏آموزان
رابطه نگرانی و نقص در تعدیل هیجانی با سلامت‎روانی و کیفیّت‏ زندگی دانشجویان
اثربخشی برنامه تقویت هوش‏هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان
ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی
رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین
تاثیرآموزش مهارت‌های هوش‌هیجانی بر سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی
بررسی نقش واسطه ای نشخوار خشم در رابطه خشم با افسردگی در بیماران افسرده با کانون کنترل بیرونی
بررسی واکنش‌پذیری هیجانی در موقعیتهای آزارنده، و تأخیر در بازگشت به خط پایه، در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در نظم‌بخشی هیجانی در اضطراب دانشجویان
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خوردن هیجانی در زنان چاق
رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی
تأثیر استرس القایی بر میزان خطای حافظه فعال دیداری نسبت به محرک‌های هیجانی ـ غیرهیجانی
بی‌تصمیمی مسیر شغلی در پسران: نقش عوامل فردی و سبک‌های فرزندپروری والدین
ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس سبک‌های هیجانی مادرانه
رابطۀ الکسی‌ تایمیا با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر
بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی
مقایسه هوش هیجانی و شناختی مدیران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش و رابطه‌ی آن با عملکرد شغلی آنها در منطقه لنجان اصفهان 1388
بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
رابطۀ ارزشهای سازمانی با استرس شغلی ، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن
رابطه هوش هیجانی با پدیده سرریز شدن مثبت و منفی کار ـ خانواده و خانواده ـ کار در کارخانجات و صنایع کوچک شهرستان نائین
پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
ارائه مدل علّی برای شادی براساس ابعاد هویت با واسطه جهت گیری هدف
رابطۀ بین ویژگی‌های پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تأثیر تم‌های موسیقی افسردگی‌آور و تهدیدزا بر یادآوری و برآورد فراوانی محرک‌های هیجانی و خنثی در دانشجویان
رابطۀ تفکر انتزاعی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در پزشکان و معلمان شهر اصفهان
الگوی ساختاری رابطۀ تناسب فرد ـ شغل، با فرسودگی هیجانی و نگرش‌های شغلی
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر آموزش ابتدایی
مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های هویت در زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی
نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان
نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان
مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت حل‌ مسأله و هوش ‌هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی
رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان
مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی‌های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی دانشجویان
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی – حرکتی
مقایسه بلوغ هیجانی در پسران نوجوان با سندروم داون (تحقیقی در مدارس عادی و استثنایی)
هَماکارها؛ پنجره ای باز به دنیای مراقبت از کودکان فلج مغزی
تحلیل رابطه بین تعارض بین‌فردی در کار و صلاحیت‌های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی براساس الگوی معادلات ساختاری
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران
بررسی تاثیر هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی دانشجویان: با تأکید بر ویژگی های جنسیتی و قومیتی
XML تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی
الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
مدل‌یابی علی فوبی اجتماعی دانش‌آموزان براساس هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان