درباره ما

سایت ایران سنجه به منظور کمک به جامعه علمی و دانشگاهی، و ارائه خدمات در حوزه های زیر راه اندازی شده است

1-معرفی آخرین پژوهشهای انجام شده در زمینه علوم انسانی و ابزارهای مورد استفاده در آنها

2-معرفی ابزارهای پژوهشی مورد استفاده در تحقیقات علوم انسانی و مبانی پژوهشی و هنجاری آن ابزارها

3-طراحی و ساخت ابزارهای پژوهشی با کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های سرار کشور

4-راهنمایی در زمینه روش شناسی آماری پژوهش ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیقات