دانلود پرسشنامه اعتیاد مواد مخدر و وابستگی به مواد

پرسشنامه اعتیاد- 89 سوالی
پرسشنامه پیش بینی بازگشت به مواد مخدر رایت - 45 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 20 سوالی
پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد مخدر - 20 سوالی
مقیاس پذیرش اعتیاد وید و همکاران
سياهه بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر (قرباني، 1380)
پرسشنامه سنجش سريع سوء مصرف مواد مخدر (طارميان، 1387)
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی بالینی با عنوان مقایسه میزان اثربخشی«حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)»و«هیپنوتراپی» در وضعیت روان شناختی و درمان اختلالات اعتیادی
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان (گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) اعتیاد در مرکزTC به کمک آزمون TCI
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی - بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
پرسشنامه نقش خانواده در تمایل جوانان و نوجوانان به اعتیاد
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
مقیاس اعتیاد به کار اسپنز
مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز
پرسشنامه آمادگی و پذیرش اعتیاد
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل
مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
پرسشنامه تمایل به اعتیاد
پرسشنامه اعتیاد کودکان به بازی های رایانه ای (نسخه کودک و والدین)
پرسشنامه میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای