دانلود پرسشنامه اعتیاد مواد مخدر و وابستگی به مواد

مقیاس پذیرش اعتیاد وید و همکاران
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد- 89 سوالی
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی - بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
پرسشنامه سنجش سريع سوء مصرف مواد مخدر (طارميان، 1387)
سياهه بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر (قرباني، 1380)
پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد مخدر - 20 سوالی
پرسشنامه پیش بینی بازگشت به مواد مخدر رایت - 45 سوالی
پرسشنامه میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای
پرسشنامه اعتیاد کودکان به بازی های رایانه ای (نسخه کودک و والدین)
پرسشنامه تمایل به اعتیاد
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل
پرسشنامه آمادگی و پذیرش اعتیاد
مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز
مقیاس اعتیاد به کار اسپنز
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
پرسشنامه نقش خانواده در تمایل جوانان و نوجوانان به اعتیاد
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان (گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) اعتیاد در مرکزTC به کمک آزمون TCI
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی بالینی با عنوان مقایسه میزان اثربخشی«حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)»و«هیپنوتراپی» در وضعیت روان شناختی و درمان اختلالات اعتیادی
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان