پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده گرولنیک - نسخه کودک

مقیاس فرزندپروری ادراک شده گرولینک نسخه کودک توسط گرولنیک، ریان و دسی(1991) ساخته شده  است. این پرسشنامه دارای 22 آیتم است که 11 آیتم مربوط به مادران و 11 آیتم دیگر مربوط به پدران است. این مقیاس برای کودکان هشت سال به بالا و در سن مدرسه استفاده می شود.

قیمت: 15000

پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی

پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی دارای 20 سوال می باشد که بر اساس مقیاس لیکرت نمره دهی می شود . پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی دارای چهار مولفه تغذیه 9سوال، اندازه گیری میزان قند خون 4 سوال، فعالیت فیزیکی و کنترل وزن 4 سوال و مراقبت پزشکی 3 سوال می باشد. در مقیاس خودکارآمدی بیماران دیابتی طیف پاسخ هر شرکت کننده بین 0 تا 10 می باشد

قیمت: 15000

پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا

پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا با هدف سنجش میزان استرس تحصیلی دانش‌آموزان ساخته شد. گادزلا (1991) پرسشنامه استرس تحصیلی را به منظور مطالعه عوامل استرس‌زاي زندگي تحصیلی و واکنش نسبت به اين عوامل طراحي کرد.  اين ابزار بر مدل نظري توصيف شده به وسيله موريس (1990) مبتني است. این مدل پنج طبقه عامل استرس‌زا (ناکامي‌ها، تعارضات، فشارها، تغييرات و استرس خود تحميلي) و چهار نوع (بخش) واکنش نسبت به عوامل استرس زا (جسماني، هيجاني، رفتاري و ارزيابي شناختي) را ارزيابي مي‌کند. در هر خرده مقياس براي بدست آوردن يک نمره کلي، سوالات با يکديگر جمع مي‌شوند. مقیاس استرس تحصیلی گادزلا دارای 51 سوال و 9 طبقه است. نمرات بالاتر به ترتيب نشان‌دهنده استرس تحصيلي بيشتر و واکنش‌هاي بيشتر نسبت به استرس است.

 

قیمت: 15000

پرسشنامه توانايي ها و مشکلات گودمن

پرسشنامه توانایی ها و مشکلات گودمن در سال 2001 ساخته شده است. پرسشنامه توانایی ها و مشکلات گومن شامل ۲۵ سوال است که دارای 5 مولفه مشکلات ارتباطی با همسالان، فزون‌کنشی-نقص توجه، نشانگان عاطفی، مشکلات رفتار ارتباطی و مقیاس رفتار جامعه پسند است.

قیمت: 15000

پرسشنامه سواد دیجیتال محقق ساخته

تعریف مفهومی سواد دیجیتالی: سواد دیجیتال یک مفهوم وسیعی است که برای توسعه آن فهرستی از مهارت های سودمند از شایستگی های تولیدی و استراتژیک تا مهارت های شناختی باید کسب شود (کالوانی، فینی، رابینز و پیس ۳، ۲۰۱۲).

قیمت: 15000

پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين

پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين(JDI) يكي از رايج ترين ابزارهاي اندازه گيري رضايت شغلي است. پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسميت، كندال و هالين ساخته شده و در بيش از 400 تحقیق به كار گرفته شده است. پرسشنامه رضایت شغلی(JDI ) براي تعيين رضايت از پنج جنبه شغلي، نفس كار، همكاران، سرپرست، دستمزد و فرصت هاي ترفيع به كار مي رود. ماهيت مقیاس(JDI) بر پايه اين اعتقاد است كه رضايت شغلي در مقايسه با ادراك فرد از شغل هاي جايگزيني كه در دسترس وي قرار دارد، مورد قضاوت قرار مي گيرد (اسميت و همكاران، 1989).

قیمت: 15000

پرسشنامه امنیت روانی مازلو 62 سوالی

هدف پرسشنامه امنیت روانی مازلو 62 سوالی سنجش امنیت روانی افراد است. که به  این منظور می‌توان از فرم بلند پرسشنامه امنیت روانی 62 سوالی که توسط مازلو طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. 

قیمت: 15000

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی فرایند مطالعه بیگز 20 سوالی

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی فرایند مطالعه بیگز 20 سوالی (R-SPQ-2F، بیگز و همکاران، ۲۰۰۱): بیگز و همکاران (۲۰۰۱) نسخه دوعاملی تجدیدنظر شده پرسشنامه فرایند مطالعه را با هدف استفاده معلمان برای ارزیابی رویکردهای یادگیری دانش آموزان توسعه دادند. 

قیمت: 15000

پرسشنامه رضامندي زوجيت افروز

پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز، شامل ۱۱۰ ماده می باشد که روش نمره گذاری آن در طیف ليكرت است که براساس این روش هریک از گزینه های کاملا مخالفم، مخالفم، موافقم، نظری ندارم و کاملا موافقم به ترتیب نمرات(1، 2، 3، 4، 5) را به خود اختصاص می دهند. بالا بودن نمره در این مقیاس نشانه سطح رضایت مندی بیشتر، و پایین بودن آن نشانه میزان رضایت کمتر است. 

قیمت: 15000

پرسشنامه انگیزش مدرسه

پرسشنامه انگیزش مدرسه مک اینرنی توسط على و مک اینرنی (۲۰۰۱) ساخته شده است. این مقیاس از ۴۳ سؤال ۵ گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت (با نمره دهی یک تا پنج از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) تهیه شده است. پرسشنامه انگیزش مدرسه ۴ هدف سطح بالاتر را می سنجد که عبارتند از: توانایی، عملکرد، هدف اجتماعی، و هدف بیرونی. هریک از این ۴ هدف سطح بالاتر به دو هدف جزیی تقسیم می شوند که عبارتند از گرایش به توانایی( انجام تکلیف، تلاش)، عملكرد (رقابت، و شهرت طلبی)، هدف اجتماعی (وابستگی اجتماعی و نوع دوستی)، هدف بیرونی (تشویق و جایزه).

قیمت: 15000

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »