پرسشنامه خود خاموشی

 

پرسشنامه خود خاموشی (STSS) دارای 31 سوال با هدف ارزیابی خود خاموشی ساخته شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای بوده و یک مقیاس خود گزارشی می باشد.

قیمت: 1000

پرسشنامه صفات شخصیتی

پرسشنامه صفات شخصیتی PAQ دارای 24 سوال است که به صورت دو قطبی تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای مولفه های خرده مقیاس ابزاری بودن و خرده مقیاس خودبیان گری می باشد

قیمت: 9000

پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ

پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ به منظور اندازه گیری اشتیاق شغلی کارکنان ساخته شده است. پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ دارای چهار مولفه نیازهای اساسی، حمایت مدیریتی، کارگروهی و احساس پیشرفت است این پرسشنامه شامل 12 سوال در طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد(از 1 کاملا مخالفم تا 5 کاملا موافقم)

قیمت: 9000

پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران

پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران در سال 2006 توسط نوران با هدف بررسی میزان کارآمد بودن استراتژی کارکنان یک مجموعه ساخته شده است. مولفه های پرسشنامه اثربخشی فرآیند استراتژی نوران عبارتند از: جامعیت، تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک. این پرسشنامه دارای 23 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم است. 

قیمت: 3000

پرسشنامه سنجش رفتار سازشی

پرسشنامه سنجش رفتار سازشی توسط لامبرت، ويند میلر و فیگو روا در آمریکا در سال 1974 با هدف ارزیابی سازگاری اجتماعی در دانش آموزان 7 تا 13 سال ساخته شده است. پرسشنامه سنجش رفتار سازشی لامبرت دارای ۱۱ خرده مقیاس ۳۸ زیرمجموعه و 260 سؤال است.

برای سنجش سازگاری رفتار افراد از پرسشنامه رفتار سازشی واینلند نیز استفاده می شود که برای دانلود آن اینجا کلیک کنید.

 

قیمت: 2000

پرسشنامه تمایل به طلاق

پرسشنامه تمایل به طلاق با هدف بررسی مفهوم طلاق ساخته شده است. در پرسشنامه طلاق سوالاتی راجع به زندگی فعلی زوجین پرسیده می شود که نشان می دهد به طلاق نیاز دارند یا خیر. مقیاس تمایل به طلاق طلاق دارای 32 می باشد. مقیاس به کاربرده شده در پرسشنامه طلاق بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای به صورت خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استفن کندری

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استفن کندری توسط استفن کندری در سال 2005 با هدف ارزیابی عملکرد کارکنان ساخته شده است.  مقیاس ارزیابی عملکرد کارکنان استفن کندری دارای 12 ماده سوال است که این 12 سوال بر اساس یک طیف لیکرت سه درجه ای که شامل عبارت های  فراتر از حد انتظار، در حد انتظار و نیازمند بهبود می باشد.

پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی

پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی توسط کلاریج و بروکز در سال ۱۹۸۴ با هدف ارزیابی رفتارهای شخصیتی اسکیزوتایپی در آکسفورد ساخته شده است. مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز دارای 27 سوال و 4 مولفه اضطراب اجتماعی، تفکر سحرآمیز، تجارب ادراکی غیر معمول و سوء ظن پارانویید می باشد.

قیمت: 3000

پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو

پرسشنامه رفتار اخلاقی توسط تقی لو(۲۰۱۷) طراحی شده است. پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو یک پرسشنامه ۳۰ سؤالی و شامل ۳ مؤلفه وظیفه مداری، مردم مداری و خود مداری است. ضرایب همبستگی بین پرسشنامه حساسیت اخلاقی و مؤلفه های توافق و وجدان گرایی آزمون شخصیت نئو (که عامل های شخصیت محسوب می شوند) با هر ۳ مؤلفه های رفتار اخلاقی ۳۲/0 تا ۵۴/0 است

قیمت: 12000

مقیاس درجه بندی کانرزنسخه 26 سوالی CPRS

مقیاس درجه بندی کانرز نسخه 26 سوالی CPRS در سال 1960 توسط کیت کانرز با هدف  تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه یا بیش فعالی ساخته شده است. فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 26 سوال است . در پرسشنامه درجه بندی بیش فعالی کانرز جواب هر سوال به صورت لیکرت چهار درجه ای از هرگز تا خیلی زیاد می باشد.

 

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »