پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری

پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI در قالب ۵۱ سوال توسط هولتون و بيتس (۲۰۰۰) تدوین شده است. پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری هولتون و بيتس LTSI ابزاری جهت ارزیابی سیستم انتقال آموزش، یعنی تمامی عوامل مربوط به فرد، برنامه و سازمان که انتقال آموزش به محیط شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند، می باشد. در حال حاضر پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری هولتون و بيتس LTSI تنها ابزار معتبری است که مجموعه وسیعی از عوامل مؤثر بر انتقال آموزش را اندازه گیری میکند ( هولتون و همکاران (۲۰۰۰) این ابزار ۱۶ عامل اصلی که احتمالاً بر انتقال آموزش تأثیر دارند را مورد بررسی قرار می دهد.

قیمت: 11000

آزمون درآمیختگی افکار

 

ولز، گویلیام و کار ترایت - هاتون (۲۰۰۱) پرسش نامه در هم آمیختگی افکار" (TFI) را بر پایه الگوی فراشناختی و با هدف سنجش گسترده مفهوم در آمیختگی افکار ساخته اند و در چند بررسی ویژگی های روان سنجی آن را سنجیده اند. 

قیمت: 8000

پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون بر پایه مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش ولز و متیوس (۱۹۹۶) درباره اختلال های هیجانی و الگوی فراشناختی اختلال اضطراب منتشر (ولز، ۱۹۹۷) ساخته شده است. سؤالات  پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون بر روی یک مقیاس لیکرتی از موافق نیستم (1) تا کاملا موافقم (۴) پاسخ داده می شود. 

قیمت: 5000

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت: پرسشنامه جو سازمانی یک پرسشنامه استاندارد است که توسط هالپین و کرافت در سال 1963 ساخته شده است. پرسشنامه جو سازمانی شامل 32 سوال است که هشت خرده مقیاس روحیه، صمیمیت، مزاحمت، علاقه مندی، ملاحظه گری، نفوذ، تاکید بر تولید و فاصله گیری در قالب طیف لیکرتی از کاملا مخالف(1) تا کاملا موافق(5) می سنجد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به دست آمده است که در سطح قابل قبول و برابر با 86/0 محاسبه گردیده است(11).

قیمت: 8000

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

پرسشنامه استرس شغلی الیوت دارای 20 سوال و در مقیاس 4 درجه ای لیکرت در سال 1994 طراحی شده است. این پرسشنامه در قالب فایل Word آماده شده است که به محض پرداخت موفق لینک دانلود آن در اختیار شما قرار می گیرد. 

قیمت: 8000

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی توسط جدیری و جان بزرگی در سال 1388 ساخته شد. و برای ساخت آن محقق در ابتدا با بررسی تحقیقات مختلف داخلی  و خارجی درباره ی مؤلفه های رضایتمندی زناشویی و بررسی متون دینی اعم از قرآن و روایات در زمینه ی مسائل زناشویی و خانوادگی، به مؤلفه هایی از منظر دین در این زمینه دست یافت.بدین ترتیب، در گام اول آزمون سازی،آیات و روایات گردآوری و سپس به توصیف هر یک از مؤلفه ها پرداخته شد. 

قیمت: 9000

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

مقدمات ساخت پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر در اوایل قرن بیستم توسط گودوین واتسون(1925) و ادوارد گلیزر(1937) فراهم شد. هدف واتسون و گلیزر ادغام جنبه های نظری تفکر انتقادی با شاخص های عملی بود که بتواند در محیط های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر فرم بریتانیایی متشکل از پنج بخش است که هر کدام نیازمند کابرد مهارت استدلال تحلیلی است. طی آزمون این مهارت ها بایستی به کار برده شوند.

قیمت: 8000

مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران

پرسشنامه رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (۱۹۹۹) پرسشنامه دارای ۳۲ سؤال بوده و هدف آن ارزیابی رویکردهای یادگیری (اهداف یادگیری، اهداف عملکرد، اهداف ابزاری آینده، ادراک از توانایی، ارزش گذاری درونی و بیرونی) می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریچی

دو نمونه از سوالات پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریجی:

1-رد کردن تقاضای دوستان هنگامی که بخواهند کتابی را از شما قرض کنند

2-تعریف کردن از دوستان

3-تقاضا و یا درخواستی ازدوست یاکسی دیگری داشتن

قیمت: 8000

پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز

کارنز در سال ۱۹۸۸ مقیاس SAST را به عنوان اولین ابزار جهت تشخیص بیمارانی که علائم رفتارهای جنسی اجباری را نشان می دادند طراحی کرد. پژوهش های اولیه نشان دادند که این مقیاس برای تشخیص گذاری مردان دگرجنس خواه مناسب بود. نهایتا کارنز نسخه دوم SAST را با عنوان SAS - TR ارائه کرد. پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز شامل ۴۵ پرسش بله خیر میباشد. پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز دارای یک بخش اصلی (شامل ۲۰ پرسش اول) و دو گروه زیر مقیاس می باشد. که برای افزایش توان غربال معتادان جنسی بخصوص زنان و همجنس بازان طراحی شده است. کارنز و همکاران (۲۰۱۰) روایی پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز را در گروه های گوناگون افراد به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند که برای مردان دگرجنس خواه ۰ / ۸۲، برای زنان ۰ / ۸۴ و برای مردان همجنس باز 89/0 گزارش شده است...

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »