پرسشنامه رفتار اطلاع جویی

نمره گذاری این پرسشنامه در طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد که از 0 تا 4 نمره گذاری شده است. گزینه های این پرسشنامه به ترتیب اصلا، خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد است که به ترتیب از 0 تا 4 نمره تعلق می گیرد. روش نمره گذاری پرسشنامه رفتار  اطلاع یابی به طور کامل داخل فایل توضیح داده شده است

قیمت: 11000

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی دارای 14 سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار اطلاع یابی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (اصلاً،0؛ خیلی کم 1؛ کم،2؛زیاد،3؛ خیلی زیاد؛4) می ­باشد. این پرسشنامه دارای 2 مولفه سطح دستیابی و عوامل موثر بر دستیابی به اطلاعات می باشد که البته مولفه های سوالات پرسشنامه تفکیک نشده اند.

قیمت: 11000

پرسشنامه خطاهای شناختی

میگونی (۱۳۸۰)، پرسشنامه خطاهای شناختی را ساخت و روی هشتاد نفر از افراد پادگان های نظامی شهر تهران و شهر میگون هنجاریابی کرد. پرسشنامه خطاهای شناختی (CET)، پنجاه جمله دارد که پنج وضعیت اجتماعی را ترسیم می کند:

قیمت: 11000

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی شات توسط شات (۱۹۹۸، به نقل از شهبازی، ۱۳۸۴) و بر اساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالوی (۱۹۹۰)، برای ارزیابی هوش هیجانی نوجوانان ساخته شده است که

قیمت: 1000

تست انیاگرام

آزمون شخصیتی تیپ های ۹ گانه انیگرام ریزو- هادسون نسخه تجدیدنظرشده آن جهت تعیین ویژگی های روان سنجی استفاده می شود، اولین نسخه آزمون انیگرام در سال ۱۹۹۳ توسط ریزو و هادسون تهیه و اعتباریابی شد، و آخرین فرم تجدیدنظرشده آن در سال ۲۰۰۳ منتشر شده است. پرسشنامه انیگرام دارای 115جفت سوال است که به صورت دوجمله ای گزینه بایست می باشد. آزمودنی در هر سوال یکی از جملاتی را که رفتار او را بیشتر در طول زندگی او توصیف کرده انتخاب می کند. هر جمله نشانگر یکی از نه تیپ شخصیتی می باشد که در نهایت به وسیله کلید، تیپ شخصیتی فرد را می توان تعیین کرد. آزمون انیگرام طیف کامل و یکپارچه ای از شخصیت فرد را در پروفایل موجود در آزمون فراهم می کند.

قیمت: 11000

پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری

پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI در قالب ۵۱ سوال توسط هولتون و بيتس (۲۰۰۰) تدوین شده است. پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری هولتون و بيتس LTSI ابزاری جهت ارزیابی سیستم انتقال آموزش، یعنی تمامی عوامل مربوط به فرد، برنامه و سازمان که انتقال آموزش به محیط شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند، می باشد. در حال حاضر پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری هولتون و بيتس LTSI تنها ابزار معتبری است که مجموعه وسیعی از عوامل مؤثر بر انتقال آموزش را اندازه گیری میکند ( هولتون و همکاران (۲۰۰۰) این ابزار ۱۶ عامل اصلی که احتمالاً بر انتقال آموزش تأثیر دارند را مورد بررسی قرار می دهد.

قیمت: 11000

آزمون درآمیختگی افکار

 

ولز، گویلیام و کار ترایت - هاتون (۲۰۰۱) پرسش نامه در هم آمیختگی افکار" (TFI) را بر پایه الگوی فراشناختی و با هدف سنجش گسترده مفهوم در آمیختگی افکار ساخته اند و در چند بررسی ویژگی های روان سنجی آن را سنجیده اند. 

قیمت: 11000

پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ

از نظر بالبی(1969) این کنش حمایتی دلبستگی است که در ایجاد چنین ویژگی هایی موثر است. در دوره نوجوانی رفتارهای دلبستگی اغلب به سمت چهره هایی غیر از والدین و به خصوص همسالان گرایش می یابد .(حجازی و همکاران ،1392). لذا با توجه به اهمیت این مسئله از پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ برای سنجش دلبستگی نوجوان به والدین و همسالان استفاده می شود.

قیمت: 11000

پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون بر پایه مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش ولز و متیوس (۱۹۹۶) درباره اختلال های هیجانی و الگوی فراشناختی اختلال اضطراب منتشر (ولز، ۱۹۹۷) ساخته شده است. سؤالات  پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون بر روی یک مقیاس لیکرتی از موافق نیستم (1) تا کاملا موافقم (۴) پاسخ داده می شود. 

قیمت: 5000

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت: پرسشنامه جو سازمانی یک پرسشنامه استاندارد است که توسط هالپین و کرافت در سال 1963 ساخته شده است. پرسشنامه جو سازمانی شامل 32 سوال است که هشت خرده مقیاس روحیه، صمیمیت، مزاحمت، علاقه مندی، ملاحظه گری، نفوذ، تاکید بر تولید و فاصله گیری در قالب طیف لیکرتی از کاملا مخالف(1) تا کاملا موافق(5) می سنجد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به دست آمده است که در سطح قابل قبول و برابر با 86/0 محاسبه گردیده است(11).

قیمت: 11000

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

پرسشنامه استرس شغلی الیوت دارای 20 سوال و در مقیاس 4 درجه ای لیکرت در سال 1994 طراحی شده است. این پرسشنامه در قالب فایل Word آماده شده است که به محض پرداخت موفق لینک دانلود آن در اختیار شما قرار می گیرد. 

قیمت: 11000

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی توسط جدیری و جان بزرگی در سال 1388 ساخته شد. و برای ساخت آن محقق در ابتدا با بررسی تحقیقات مختلف داخلی  و خارجی درباره ی مؤلفه های رضایتمندی زناشویی و بررسی متون دینی اعم از قرآن و روایات در زمینه ی مسائل زناشویی و خانوادگی، به مؤلفه هایی از منظر دین در این زمینه دست یافت.بدین ترتیب، در گام اول آزمون سازی،آیات و روایات گردآوری و سپس به توصیف هر یک از مؤلفه ها پرداخته شد. 

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »