پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی 38 سوالی

خطرپذیری به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد.. جسور(1987) با ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز، مقولات رفتارهای پرخطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام دانسته است. ...

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 9

تعداد سوالات: 38

تعداد مقالات همراه : 2

مقاله اصلی فارسی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

قیمت: 15000

مقیاس درجه بندی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین 48 سوالی

فرم والدین مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد. والدین سوالات را در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از 4 گزینه نمره گذاری می کنند، لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر (اصلا صحیح نیست، یا هرگز، به ندرت) تا 3(کاملا صحیح است، یا اغلب اوقات، تقریبا همیشه) متغیر است.

 

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

1- چیزها (ناخن، انگشت، مو، لباس) را می جود.

2- نسبت به بزرگترها گستاخ است.

3- مشکل دوست یابی یا نگه داشتن دوست دارد.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: شناسایی کودکانی که دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی هستند.

قالب فایل: Word

دستورالعمل اجرا: دارد

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعداد سؤالات پرسشنامه: 48

روایی و پایایی: دارد

مؤلفه ها: دارد

کلید : دارد

مقاله اصلی فارسی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

 

[1] -Conduct problems

[2] -Learning problems

[3] Psychosomatic

[4] -Impulsive Hyperactive

[5] -Anxious Passive


 

[1] -Conduct problems

[2] -Learning problems

[3] Psychosomatic

[4] -Impulsive Hyperactive

[5] -Anxious Passive

[6] -Kuntsi, Barret,Canning, Karia

[7] -Blote, Curfs

قیمت: 15000

پرسشنامه سنجش علایم پیش از قاعدگی

پرسشنامه سنجش علایم نشانگان پیش از قاعدگی برای اندازه گیری میزان علایم شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. این پرسشنامه را صادقی در سال 1383 ساخته و سپس اعتبار و روایی آن را نیز تعیین کرده است و یک ابزار خودسنجی شامل 83 سوال دارد که نظر افراد در 4 بعد افسردگی، اضطراب، تحریک پذیری و علایم جسمانی بررسی می شود.

 

قیمت: 15000

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد مخدر - 20 سوالی

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد مخدر بک و رایت با 20 سوالی در مقیاس 7 درجه ای لیکرت از 1 تا 7 به صورت کاملا موافقم خیلی موافقم موافقم تا اندازه‌اي مخالفم خیلی مخالفم کاملا مخالفم نمره گذاری می شود.  تعداد 10 سوال آن نمره گذاری مثبت و 10 سوال آن نمره گذاری منفی دارد. سوالات دارای نمهر گذاری معکوس در داخل فایل مشخص شده اند.

قیمت: 15000

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز بک و رایت

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز بک و رایت دارای 20 سوال بوده که توسط رایت  (2003) طراحی شده. است. هدف پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز بک و رایت سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر است. نمره گذاری پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز بک و رایت از نوع لیکرت 7 درجه ای است.

برای سنجش احتمال بازگشت و عود مصرف مواد از پرسشنامه پیش بینی بازگشت و عود مواد مخدر استفاده می شود که برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید.

قیمت: 15000

مقياس بخشودگی بين‌فردی احتشام زاده

با مرور پیشینه ی بخشودگی در خارج کشور، مشخص گردید که بخشودگی یک سازه ی گسترده است و دارای اشکال گوناگونی است. به عنوان مثال بخشودگی خود و دیگران، بخشودگی خانوادگی،  جستجوی بخشودگی، بخشودگی موقعیتی، صفت بخشودگی،....

 

 

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

1- هربار كسي را كه در حقم بدي كرده مي بينم،آتش خشم درونم شعله ور مي شود.

2- هنوز هم وقتي رفتار بد دوستي را كه به من ظلم كرده به خاطرمي آورم بشدت خشمگين ميشوم.

3- اگر يكي از اطرافيان رفتار ناشايستي نسبت به من نشان دهد، با اوقطع رابطه مي كنم.

 

1-مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است.

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 25

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

مولفه ها: دارد

 

 

[1] -Peterson & Seligman

[2] -Myers

قیمت: 15000

پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی کلونوف و لندرین

پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی(کلونوف و لندرین، 1995) یک پرسشنامه خودسنجی و دربرگیرنده 20 ماده است که در مقیاس لیکرت 6 درجه ای (1= رویداد هرگز اتفاق نیفتاده است، 6=رویداد تقریبا همیشه اتفاق افتاده است) پاسخ داده میشود. هر ماده در پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی(SSE) دوبار پاسخ داده میشود، یکبار برای ارزیابی میزان رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی در طی زندگی، و یکبار برای ارزیابی میزان این رویدادها در سال گذشته. این دو نوع داده به عنوان مقیاس از این پرسشنامه به صورت مجزا در نظر گرفته شده اند....

قیمت: 15000

پرسشنامه هویت فردی احمدی

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تاریخچه: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:10

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعداد مقالات همراه: 1

 

قیمت: 15000

پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس

پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس CDI یک ابزار خود گزارشی 27 آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود.آیتم های پرسشنامه CDI که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می کند: به عنوان مثال خلق پایین،خود ارزیابی ضعیف، و مشکلات بین فردی.

قیمت: 15000

پرسشنامه رفتار سازشی واینلند - 117 سوالی

پرسشنامه رفتار سازشی وایلند که دارای 8 زمینه خودیاری عمومی، خودیاری در خوردن، خودیاری در پوشیدن، خودرهبری، مشغولیات، جابه جایی، ارتباط، و اجتماعی شدن است، در سال 1968 توسط دال(Doll) روی 620 مردو زن در هر یک از گروههای سنی(تولد تا 30 سالگی) هنجاریابی شده است و ضریب پایایی آن 92/0 گزارش شده است(آناستازی، 1371). 

قیمت: 15000

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 20 سوالی

امروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فناوریهای ارتباطی نو، اعتیاد به استفاده از فناوریهای جدید یا وابستگی افراطی به آنهاست، بخصوص در زمینه اینترنت که روز به روز بر شمار افراد علاقه مند به استفاده از آن افزوده میشود. مطالعه جلالی، آقابابایی و باقری(2008) میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده است.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات :20

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری : دارد

قالب فایل:WORD

تعداد مقالات همراه: 1


قیمت: 15000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  قبلی »