پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- استدلال بهترین راهنما در تصمیم گرفتن است.

2-- هنگام تصمیم‌گیری در باره خانواده‌ام، عقیده و علاقه هرکسی در خانواده پرسیده و بررسی می‌شود.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 25

تفکیک مولفه ها: دارد

تعداد صفحات: 2

مقاله همراه: 1

تعریف مفهومی: دارد

قیمت: 11000

مقياس خود گزارشی اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان آدلر

تعدادی از نمونه سوالات مقياس خود گزارشی اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان:

1- زمانی که مجبور به انجام کار مشکل یا خسته کننده ای هستید چقدر ممکن است به دلیل بی دقتی اشتباه کنید؟

2-- زمانی که در حال انجام یک کار تکراری یا خسته کننده هستید چقدر ممکن است در حفظ تمرکز خود مشکل داشته باشید؟

 

قیمت: 2000

پرسشنامه طرحواره کودکان

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه طرحواره کودکان

1- والدین من همیشه میدانندمن کجا هستم و چه میکنم.

2-- من لیاقت ندارم دوست داشته شوم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه طرحواره کودکان

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات:5

تعداد سوالات: 40

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری  و کلید: دارد

تفکیک مولفه های پرسشنامه : دارد

قیمت: 11000

مقیاس عمل به باورهاي دینی

تعدادی از نمونه سوالات مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

1- نمازهای واجب خود را بجا می آورم.

2-- اگر بیمار نباشم در ماه رمضان تمام روزه های واجب خود را می گیرم.

 

مشخصات فایل مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات:6

تعداد سوالات: 65

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری  و کلید: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه پرخوری گورمالی و همکاران - 16 سوالی

گورمالی و همکاران(28)  مقیاس پرخوری را به منظور اندازه گیری شدت پرخوری در افراد مبتلا به چاقی طراحی کردند. این مقیاس از 16 ماده تشکیل شده است و ماده های آن از سه یا چهارجمله تشکیل شده است. از ازمودنی ها خواسته می شود، جمله ای را انتخاب کنند که آنها را به بهترین وجه توصیف می کند. ماده ها از صفر تا سه درجه بندی می شوند و نمره کلی از صفر تا 46 متغیر است. نسخه های انگلیسی (28، 29، 30)، پرتغالی(3) و ایتالیایی(31) این مقیاس از اعتبار و ضریب حساسیت و ویژگی رضایت بخشی برخوردار هستند. دژکام و همکاران(32) در مطالعه ای خصوصیات روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس پرخوری را بررسی کردند.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- الف) وقتی که با دیگران هستم درباره وزن و اندازه­ی بدنم احساس نگرانی نمی­کنم.

2- الف) در غذا خوردن به صورت آرام و درست مشکلی ندارم

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:16

نمره گذاری و تفسیر: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

مقاله بیس لاتین: دارد

تعداد مقالات همراه : 3

قیمت: 11000

پرسشنامه دشواری در نظم‌جويی هيجان گراتز و رومر

پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانیتوسط گراتز و رومر[1](2004) ساخته شده است. این مقیاس یک پرسشنامه 36 آیتمی چند بعدی خودگزارشی است که علاوه بر اینکه تنظیم هیجانی را ارزیابی می کند، دشواری در تنظیم هیجان را ارزیابی می کند. امینیان(1388) برای تعیین اعتبار پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی، نمره آن را با نمره پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن[2] همبسته نمود که مشخص شد همبستگی مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- درباره احساساتم ابهامی ندارم.

2- به چگونگی شکل گيری احساساتم توجه می کنم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی و تاریخچه: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:36

نمره گذاری: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

تعداد مقالات همراه : 3

مقاله بیس لاتین : دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه دست برتری ادینبورگ اولدفیلد

اولدفیلد به منظور تهیه پرسشنامه دست برتری ادینبورگ، از آزمون ویرایش شده ی پرسشنامه هامفری 20 گویه ای استفاده کرد و روی آن ویرایش اندکی انجام داد. آزمون ویرایش شده پرسشنامه هامفری دارای گویه های زیر است و هر آزمودنی برای هر گویه باید یکی از گزینه های راست یا چپ را علامت بزند:

اولدفیلد از میان این 20 گویه که مربوط به استفاده از دستها بودند، پس از مطابقت فرهنگی (نظیر گویه "استاده از کارد به همراه چنگال: چون در انگلیسی برای حفظ پرستیژ حتما کارد را با دست راست و چنگال را با دست چپ نگه می دارند و ..) و بررسی همبستگی درونی گویه ها با یکدیگر، 10 گویه زیر انتخاب کرد:

 

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- از کدامیک از پاهای خود برای انداختن توپ بیشتر استفاده می کنید؟

2-از کدامیک از چشمهایتان در مواقعی که یک چشم لازم باشد، استفاده می کنید؟ مثلا تیر اندازی.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعداد صفحات: 7

تاریخچه: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات:10

نمره گذاری و تفسیر: دارد

مقاله بیس فارسی: دارد

تعداد مقالات همراه : 1

 

[1] - Ambidextrous

[2] - Mixed hander

[3] - Armfolding

[4] - Hand clasping

[5] - Leg crossing

قیمت: 11000

مقياس ناتوانی رولند و موريس 18 سوالی

پرسشنامه ناتوانی رولند-موریس: این پرسشنامه دارای 18 آیتم است. در این پرسشنامه بیمار یک سری از عبارتها را می خواند و در صورت صادق بودن آن عبارت، درمورد وضعیت سلامتی اش در مربع مقابل آن علامت (ضربدر) می گذارد. ...

برای دانلود پرسشنامه ناتوانی جسمی رولند و موریس 24 سوالی اینجا کلیک کنید

قیمت: 11000

مقياس‌ پريشانی روان‌شناختی کسلر

مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی توسط کسلر و همکارانش در سال 2002 به دو صورت 10 سوالی(K) و10 و 6 سوالی(K-6) تدوین شده است و در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات این دو فرم به صورت لیکرتی از "هیچ وقت" تا "همیشه" بوده و بین صفر تا چهار نمره گذاری می گردد؛ لذا حداکثر نمره در K-10 برابر با 40 و در K-6 برابر با 24 می باشد. ولدهوزن، سیزنی، کوردیاک و استراینر[1] در سال 2007 حساسیت K-6 را در مقایسه با مصاحبه تشخیصی بین المللی جامع[2](CIDI) برای اختلالات مختلف محاسبه و دریافتند که حساسیت آن برای آن دسته از بیمارانی که همزمان چند اختلال را داشتند، بسیار بالا و حساسیت آن برای افرادی که از یک اختلال رنج می بردند، برای اکثر اختلالات مناسب و فقط بری اختلال گذرهراسی از بقیه اختلالات پایینتر بود.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

1- در طول ماه گذشته، هر چند وقت یکبار احساس می کردید که بدون دلیل قانع کننده ای خسته هستید؟

2- در طول ماه گذشته، هر چند وقت یکبار احساس می کردید که عصبی هستید؟

 

[1] - Veldhuizen, airney, Kurdyak, Streiner

 

[2] - Composite International Diagnostic Interview

قیمت: 11000

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر - 61 سوالی

منظور از سبکهای تفکر نمره ای است که از طریق نسخه کوتاه شده پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر که در سال 2007 توسط البرزی و استوار تنظیم شده است، به دست می آید. این پرسشنامه سه نوع سبک تفکر را که مشتکل از 13 مولفه می باشد، مورد سنجش قرار می دهد. ....

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- ترجیح می دهم به جای پرداختن به سوال کلی به مسائل خاص و ویژه بپردازم.

2- هنگامی که کاری را شروع می کنم، دوست دارم عقاید و افکارم را با دوستان و همکلاسانم در میان بگذارم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

پایه های نظری: دارد

قالب فایل سوالات: pdf

منبع: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات مربوط به هر کدام مشخص شده است.

تعداد سوالات:61

نمره گذاری: دارد

مقاله همراه : 1

قیمت: 11000

پرسشنامه حالت فراشناختی انیل و عابدی

پرسشنامه حالت فراشناختی توسط هارلولد اونیل و جمال عابدی(1996) ساخته شده است. برای تدوین پرسشنامه ، سه اصل "اختصار[6]، اعتبار[7] و توانایی[8]" مورد توجه بوده  و دارای چهار مولفه است که برای هر مولفه پنج سوال در نظرگرفته شده است.برای تعیین اعتبار، همسانی درونی و استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مناسب است. چون حالت فراشناختی در طول زمان و در موقعیتهای مختلف متغیر است و استفاده از روش بازآزمایی مناسب نخواهد بود.  پرسشنامه حالت فراشناختی انیل و عابدی برای سنجش حالت فراشناختی استفاده می شود.

قیمت: 11000

پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی کلارک - 20 سوالی

پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی با 20 گویه و 5 خرده مقیاس، شامل دسترسی به مواد غذایی، فشارهای اجتماعی، ناراحتی جسمانی، هیجانات منفی و هیجانات مثبت، که در آن آزمودنی ها میزان اعتماد و اطمینان به خود را در کنترل رفتارهای مربوط به خوردن را در موقعیتهای وسوسه انگیز بر اساس یک طیف افتراق معنایی 5 درجه ای از عدم اعتماد معادل صفر تا بسیار مطمئن معادل 4 نمره گذاری کرده، بنابراین دامنه ی نمرات بین صفر تا حداکثر 80 متغیر می باشد.

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  قبلی »