پرسشنامه امنیت روانی مازلو 18 سوالی

پرسشنامه امنیت روانی مازلو 18 سوالی (فرم کوتاه) به صورت بله و خیر پاسخ داده می شود که گزینه بله 1 نمره و گزینه خیر 0 نمره تعلق می گیرد. ضمن اینکه تعدادی از سوالات نمره گذاری معکوس دارند یعنی اگر آزمودنی گزینه خیر را انتخاب کند نمره 1 و اگر گزینه بله را انتخاب کند نمره 0 تعلق می گیرد. 

قیمت: 8000

پرسشنامه سنجش عمومی سطح سواد دیجیتال

 پرسشنامه سنجش عمومی سطح سواد دیجیتال در 64 سوال پنج گزینه ای سطح اطلاعات افراد را در زمینه کار با کامپیوتر و نرم افزارهای کاربردی به خصوص آفیس، امنیت داده ها، حفاظت از اطلاعات شخصی و ..... را می سنجد. این پرسشنامه توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۷ زیر مقیاس و ۶۴ عبارت می باشد. 

قیمت: 9000

پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی

نمره گذاری پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نه مخالفم نه موافقم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود. پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران (1998) 12 گویه ای برای سنجش خلاقیت در سازمان استفاده می شود. پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی، لاملی و کارترایت (1998) در قالب فایل Word، به همراه تعریف مفهومی، روش نمره گذاری، روایی و پایایی در قالب 15 صفحه آماده شده است.

قیمت: 8000

پرسشنامه فرهنگ ایمنی نوری

عبارت فرهنگ ایمنی پس از حادثه چرنوبیل رایج شد. نخستین بار، این عبارت در سال ۱۹۸۶ به وسيلة آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش حادثه چرنوبیل به صورت رسمی به کار برده شد[۲]. در این گزارش، عبارت فرهنگ ایمنی برای توجیه خطاهای سازمانی و نقص در عملکرد افرادی بیان شد که شرایط را برای ایجاد آن فاجعه فراهم کردند. برای سنجش ایمنی محل کار از پرسشنامه فرهنگ ایمنی نوری استفاده می شود.

قیمت: 8000

پرسشنامه شنود موثر

گوش دادن، یک تعهد و یک اقدام به منظور خوش آمدگویی و توافق است. تعهدی که برای فهمیدن و رسیدن به درک همدلانه لازم می باشد. از این رو، گوش دادن مؤثر عبارت است از مشارکت فعال در یک گفت و شنود؛ فعالیتی که گوینده را در انتقال منظور خویش یاری می دهد (زالوفسکی، ۲۰۰۷). برای سنجش ارتباط موثر از پرسشنامه شنود موثر  گلن و پود استفاده می شود. پرسشنامه شنود موثر گلن و پود با 15 سوال به منظور سنجش شنود موثر افراد در ارتباطات خود طراحی شده است.

قیمت: 8000

پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان هیوبنر

پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS)، ابزار خود گزارشی ۴۰ سوالی چهار گزینه ای می باشد که در سال ۲۰۰۱ توسط هوبنر جهت استفاده در گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شد. پرسشنامه مذکور می تواند به صورت گروهی و فردی مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زندگی و نیز به محاسبه ارزیابی کلی کیفیت زندگی ادراک شده PQOL با استفاده از ترکیب تمامی گزینه ها با یکدیگر می پردازد. این مقیاس برای گروه سنی ۸ تا ۱۸ سال طراحی شده است (گیلمن و هوبنر، ۲۰۰۶).  

قیمت: 8000

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل در قالب 20 سوال،​ در صدد سنجش عوامل فردی، سازمانی، محیطی بر تعلل می باشد. پرسشنامه عوامل موثر بر تعلل شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش عوامل گوناگون بر تعلل (فردی، سازمانی و محیطی ) می باشد. پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل به صورت مقیاس 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طراحی شده است. 

قیمت: 8000

پرسشنامه رفتار اطلاع جویی

نمره گذاری این پرسشنامه در طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد که از 0 تا 4 نمره گذاری شده است. گزینه های این پرسشنامه به ترتیب اصلا، خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد است که به ترتیب از 0 تا 4 نمره تعلق می گیرد. روش نمره گذاری پرسشنامه رفتار  اطلاع یابی به طور کامل داخل فایل توضیح داده شده است

قیمت: 8000

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی دارای 14 سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار اطلاع یابی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (اصلاً،0؛ خیلی کم 1؛ کم،2؛زیاد،3؛ خیلی زیاد؛4) می ­باشد. این پرسشنامه دارای 2 مولفه سطح دستیابی و عوامل موثر بر دستیابی به اطلاعات می باشد که البته مولفه های سوالات پرسشنامه تفکیک نشده اند.

قیمت: 8000

پرسشنامه خطاهای شناختی

میگونی (۱۳۸۰)، پرسشنامه خطاهای شناختی را ساخت و روی هشتاد نفر از افراد پادگان های نظامی شهر تهران و شهر میگون هنجاریابی کرد. پرسشنامه خطاهای شناختی (CET)، پنجاه جمله دارد که پنج وضعیت اجتماعی را ترسیم می کند:

قیمت: 9000

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی شات توسط شات (۱۹۹۸، به نقل از شهبازی، ۱۳۸۴) و بر اساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالوی (۱۹۹۰)، برای ارزیابی هوش هیجانی نوجوانان ساخته شده است که

قیمت: 1000

تست انیاگرام

آزمون شخصیتی تیپ های ۹ گانه انیگرام ریزو- هادسون نسخه تجدیدنظرشده آن جهت تعیین ویژگی های روان سنجی استفاده می شود، اولین نسخه آزمون انیگرام در سال ۱۹۹۳ توسط ریزو و هادسون تهیه و اعتباریابی شد، و آخرین فرم تجدیدنظرشده آن در سال ۲۰۰۳ منتشر شده است. پرسشنامه انیگرام دارای 115جفت سوال است که به صورت دوجمله ای گزینه بایست می باشد. آزمودنی در هر سوال یکی از جملاتی را که رفتار او را بیشتر در طول زندگی او توصیف کرده انتخاب می کند. هر جمله نشانگر یکی از نه تیپ شخصیتی می باشد که در نهایت به وسیله کلید، تیپ شخصیتی فرد را می توان تعیین کرد. آزمون انیگرام طیف کامل و یکپارچه ای از شخصیت فرد را در پروفایل موجود در آزمون فراهم می کند.

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »