پرسشنامه اهمالکاری شغلی

پرسشنامه اهمال کاری شغلی بدیع و همکاران در قالب فایل Word همراه با یک مقاله مربوط به اهمال کاری به صورت فایل Word و تایپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

قیمت: 8000

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر در سال 2013 تهیه و تدوین شد .این پرسشنامه مشتمل بر 15 سوال است و در یک مقیاس 4 درجه ای طبقه بندی شده است .هدف از طراحی این پرسشنامه ارزیابی میزان پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیث

شاید بتوان مدیریت را یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در زندگی اجتماعی بشر امروز به شمار آورد.در عصر حاضر مدد این فعالیت است که مأموریت‌ها و اهداف سازمانها تحقق می‌یابد . از منابع و امکانات موجود بهره برداری می‌شود و توانایی و استعداد افراد از قوه به فعل درمی‌آید(2).بعضی معتقدند به که کارکنان قادرند وظایف مدیریت را نیز انجام دهند.و به واحد مدیریت جدا و مستقلی نیاز ندارند. ولی هنوز مورخان و جامعه‌شناسان نهادی را نیافته‌اند که بدون داشتن سلسله‌مراتب اداری پایدار مانده باشد(20). بسیاری از صاحب‌نظران موفقیت و شکست نهادها را ناشی از  تفاوت در نحوه مدیریت آنها می‌دانند. به اعتقاد پیتر دراکر عضو اصلی و حیاتی بخش هر سازمان مدیریت آن است(19). 

قیمت: 8000

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها در سال ۱۹۷۳ توسط جونز و فیفر تهیه  شده است . پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر شامل ۲۰ سوال با درجات( کاملا موافقم=۱ و کاملا مخالفم=۷) است.

اهداف پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر عبارتند از:

1- برای مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر.

2- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار( طبق سلسله مراتب نیازهای مازلو).

قیمت: 8000

پرسشنامه استرس تنیدگی والدینی آبیدین

شاخص تنیدگی والدینی آبیدین توسط آبیدین ساخته شده است. با توجه به پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی آبیدین می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین و کودک را ارزشیابی کرد و بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدینی می تواند از پاره ای ویژگیهای کودک، برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدینی بطور متسقیم مرتبط هستند، ناشی شود. 

قیمت: 8000

پرسشنامه خود سنجی نوجوان به لاتین Youth Self-Report

پرسشنامه خودسنجی نوجوان با 112 سوال به صورت لاتین آماده شده است. این پرسشنامه ویژه گروه سنی 11 تا 18 سال است و بیشتر سوالات آن مشابه فهرست رفتار کودک آخنباخ می باشد. هدف این پرسشنامه سنجش مشکلات رفتاری نوجوان می باشد.

 

تعداد سؤالات پرسشنامه: 112

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قیمت: 8000

پرسشنامه سبک‏های شوخ‏ طبعی مارتين

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه سبکهای شوخی طبعی

1- با افراد دیگر جوک نمی‌‌گویم و نمی‌‌خندم.

2-- اگر احساس افسردگی کنم، می‌‌توانم با گفتن شوخی خودم را شاد کنم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:32

تعداد صفحات: 5

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد و سوالات هر مولفه تفکیک شده است.

مقاله بیس لاتین: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قیمت: 8000

مقياس اعتماد رمپل و هولمز

مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز"، ۱۹۸۶) نسخه تجدید نظر شده مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز، ۱۹۸۵) است. مقیاس اعتماد رمپل و هولمز یک ابزار خود گزارشی ۱۸ جمله ای است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (از کاملا، مخالفم تا کاملا موافقم) میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات را مشخص کند. مقیاس اعتماد به منظور ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر یا دوستان ساخته شده است. رمپل و هولمز اعتماد را اینگونه تعریف کرده اند: «میزان اطمینانی که هنگام فکر کردن به رابطه تان، احساس می کنید».

قیمت: 8000

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز- فرم کوتاه 15 سوالی

. فرم کوتاه مقیاس بهزیستی اجتماعی مشتمل بر 15 ماده برای سنجش 5 بعد بهزیستی اجتماعی است که بر اساس مقیاسی 7 درجه ای از"کاملا مخالف" تا "کاملا موافق" پاسخ داده می شود. مقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای این مقیاس در پژوهش جوشن لو، رستمی، و نصرت ابادی(1385) بین 59/0 تا 76/0 بود.

 

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- دنيا براي من بسيار پيچيده و مبهم است.

2- احساس مي كنم به هيچ گروه و جماعتي تعلق ندارم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 4

تعداد سوالات:15

نمره گذاری: دارد

مقاله بیس فارسی: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مقالات همراه: 2

قیمت: 8000

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران(23) از 21 گویه تشکیل شده است که سه نیاز روانشناختی خودمختاری، شایستگی، ارتباط را می سنجند. گویه ها بر اساس لیکرت پنج درجه ای از کاملا غلط "1" تا کاملا درست "5" تنظیم شده اند. ضریب آلفای این پرسشنامه در پژوهش دسی و همکاران(18) 83/0 برای کل مقیاس به دست آمد.

 

2- همکلاسیهایم را واقعا دوست دارم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تاریخچه: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 5

تعداد سوالات:21

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعیین سوالات مربوط به هر مولفه : دارد(خودمختاری، شایستگی، ارتباط)

تعداد مقالات همراه: 3

مقاله بیس لاتین: دارد

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »