پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی توسط على و مک اینرنی (۲۰۰۱) ساخته شده است. این مقیاس از ۴۳ سؤال ۵ گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت (با نمره دهی یک تا پنج از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) تهیه شده است. پرسشنامه انگیزش تحصیلی ۴ هدف سطح بالاتر را می سنجد که عبارتند از: توانایی، عملکرد، هدف اجتماعی، و هدف بیرونی. هریک از این ۴ هدف سطح بالاتر به دو هدف جزیی تقسیم می شوند که عبارتند از گرایش به توانایی( انجام تکلیف، تلاش)، عملكرد (رقابت، و شهرت طلبی)، هدف اجتماعی (وابستگی اجتماعی و نوع دوستی)، هدف بیرونی (تشویق و جایزه).

قیمت: 15000

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند

در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند از آزمودنی خواسته می شود که انگیزه خود را از ادامه تحصیل در قالب سوالاتی اعلام نماید. آزمودنی ها در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یک پیوستار هفت درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. در این پیوستار عدد 1 نشانگر مخالفت کامل، عدد 7 نشانگر موافقت کامل و عدد 4 بیانگر حد وسط است.

قیمت: 15000

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت دارای 20 سوال است که از روی پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت اصلی به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شده است(در هر نوبت به وسیله ی 3 نفر).روایی پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت پس از ترجمه به روش بازترجمه به وسیله ی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید شده و پایایی آن در یک مطالعه پایلوت.....

قیمت: 15000

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

آزمون حافظه بصری کیم کاراد برای برآورد حافظه ی بصری به کار می رود. این آزمون شامل یک صفحه مقوایی ۲۰ خانه ای که در هر خانه تصویری رنگی وجود دارد که بین برخی از آنها شباهت هایی از لحاظ رنگ، شکل و جهت وجود دارد)، یک صفحه ۲۰ خانه ای سفید و ۲۰ قطعه ی مقوایی (که روی هر یک از آنها یکی از تصاویر صفحه اصلی وجود دارد) است. از آزمون بصری کیم کاراد در سه مرحله برای بررسی حافظه ی بصری مورد استفاده قرار می گیرد:

قیمت: 15000

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

مقدمات ساخت پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر در اوایل قرن بیستم توسط گودوین واتسون(1925) و ادوارد گلیزر(1937) فراهم شد. هدف واتسون و گلیزر ادغام جنبه های نظری تفکر انتقادی با شاخص های عملی بود که بتواند در محیط های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر فرم بریتانیایی متشکل از پنج بخش است که هر کدام نیازمند کابرد 

قیمت: 15000

پرسشنامه اهمالکاری شغلی

پرسشنامه اهمال کاری شغلی بدیع و همکاران در قالب فایل Word همراه با یک مقاله مربوط به اهمال کاری به صورت فایل Word و تایپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

قیمت: 15000

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر در سال 2013 تهیه و تدوین شد .این پرسشنامه مشتمل بر 15 سوال است و در یک مقیاس 4 درجه ای طبقه بندی شده است .هدف از طراحی این پرسشنامه ارزیابی میزان پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان می باشد.

قیمت: 15000

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیث

شاید بتوان مدیریت را یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در زندگی اجتماعی بشر امروز به شمار آورد.در عصر حاضر مدد این فعالیت است که مأموریت‌ها و اهداف سازمانها تحقق می‌یابد . از منابع و امکانات موجود بهره برداری می‌شود و توانایی و استعداد افراد از قوه به فعل درمی‌آید(2).بعضی معتقدند به که کارکنان قادرند وظایف مدیریت را نیز انجام دهند.و به واحد مدیریت جدا و مستقلی نیاز ندارند. ولی هنوز مورخان و جامعه‌شناسان نهادی را نیافته‌اند که بدون داشتن سلسله‌مراتب اداری پایدار مانده باشد(20). بسیاری از صاحب‌نظران موفقیت و شکست نهادها را ناشی از  تفاوت در نحوه مدیریت آنها می‌دانند. به اعتقاد پیتر دراکر عضو اصلی و حیاتی بخش هر سازمان مدیریت آن است(19). 

قیمت: 15000

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها در سال ۱۹۷۳ توسط جونز و فیفر تهیه  شده است . پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر شامل ۲۰ سوال با درجات( کاملا موافقم=۱ و کاملا مخالفم=۷) است.

اهداف پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر عبارتند از:

1- برای مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر.

2- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار( طبق سلسله مراتب نیازهای مازلو).

قیمت: 15000

پرسشنامه استرس تنیدگی والدینی آبیدین

شاخص تنیدگی والدینی آبیدین توسط آبیدین ساخته شده است. با توجه به پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی آبیدین می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین و کودک را ارزشیابی کرد و بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدینی می تواند از پاره ای ویژگیهای کودک، برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدینی بطور متسقیم مرتبط هستند، ناشی شود. 

قیمت: 15000

پرسشنامه خود سنجی نوجوان به لاتین Youth Self-Report

پرسشنامه خودسنجی نوجوان با 112 سوال به صورت لاتین آماده شده است. این پرسشنامه ویژه گروه سنی 11 تا 18 سال است و بیشتر سوالات آن مشابه فهرست رفتار کودک آخنباخ می باشد. هدف این پرسشنامه سنجش مشکلات رفتاری نوجوان می باشد.

 

تعداد سؤالات پرسشنامه: 112

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قیمت: 15000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »