هوش هيجانی

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد
بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان
رابطه سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان
رابطه هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‏آموزان
رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین
رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی
بی‌تصمیمی مسیر شغلی در پسران: نقش عوامل فردی و سبک‌های فرزندپروری والدین
رابطۀ الکسی‌ تایمیا با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
مقایسه هوش هیجانی و شناختی مدیران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش و رابطه‌ی آن با عملکرد شغلی آنها در منطقه لنجان اصفهان 1388
بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
رابطه هوش هیجانی با پدیده سرریز شدن مثبت و منفی کار ـ خانواده و خانواده ـ کار در کارخانجات و صنایع کوچک شهرستان نائین
پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
رابطۀ بین ویژگی‌های پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی میانه
رابطۀ تفکر انتزاعی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در پزشکان و معلمان شهر اصفهان
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر آموزش ابتدایی
مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های هویت در زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی
نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان
رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی دانشجویان
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی – حرکتی
تحلیل رابطه بین تعارض بین‌فردی در کار و صلاحیت‌های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی براساس الگوی معادلات ساختاری
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران
بررسی تاثیر هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی دانشجویان: با تأکید بر ویژگی های جنسیتی و قومیتی
XML تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
مدل‌یابی علی فوبی اجتماعی دانش‌آموزان براساس هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان
بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران
تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی
رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط
سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد
ارتباط سبک‌های مقابله‌ای با هوش هیجانی در دانش‌آموزان
هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خود کشی کرده‌اند
پیش‌بینی بهبودی یا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی
الگوی علّی هوش هیجانی، اسکیزوتایپی و آسیب روانی
رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران بر اساس هوش هیجانی آنان
هوش هیجانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و كاركنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان
نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی
بررسی كمی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و كارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)
رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران
پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان
مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط
نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران
مقایسۀ ناگویی هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
مدل‌یابی ساختاری رابطه خود-تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی
رابطه هوش هیجانی مادران با توانایی نظریة ذهن كودكان
بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی
تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار
رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی
مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف
مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی – اقتصادی
رابطه هوش هیجانی با میزان كمرویی دانشجویان دانشگاه
تاثیر برنامه مداخله ای-آموزشی جرات ورزی، حل مساله و حرمت خود بر هوش هیجانی
رابطه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان
رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان
روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام
رابطه هوش هیجانی و مكانیزمهای دفاعی با اعتیاد
سبكهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان
آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی
هوش هیجانی در ورزشكاران معلول
هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی
هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان
رابطه هوش هیجانی و سبكهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی
رابطه سبك های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه ای هوش هیجانی
بررسی رابطه ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی
رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در كارخانه های لبنی شهر شیراز
رابطه بین هوش هیجانی و مكانیسم های دفاعی در بین زوج های در آستانه طلاق و عادی
بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نقش واسطه گری سبك های مقابله ای در رابطه هوش هیجانی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشكلات خانوادگی
مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آنها
رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی
بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری
رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده در کلاس‎های کنکور