پرسشنامه تعادل کار و زندگی


پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کوn

مشخصات فایل پرسشنامه تعادل کار و زندگی

نام نویسنده:
وانگ و کو
سال انتشار:
2009
تعداد سوالات:
26
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه تعادل کار و زندگی دارای 7 مولفه زمان کافی فراغت از کار داشتن، وفاداری به کار؛حمایت محل کار از تعادل کار ـ زندگی، انعطاف پذیری در برنامه کاری، جهت‌گیری زندگی،نگهداری کار و حرفه، کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه تعادل کار و زندگی

روش نمره گذاری پرسشنامه تعادل کار و زندگی به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه تعادل کار و زندگی

مدت هاست مفهوم کار به شکل نامحسوسی در طی زمان تغییر کرده و رابطه های اجتماعی و خانوادگی انسان ها را در معرض تغییرات گسترده ای قرار داده است و سبب مشکل هایی برای افراد شاغل شده است. یکی از بزرگ ترین این مشکل ها که در هر حال، هر انسان شاغلی از آن گله می کند، نبود تعادل میان فعالیت در محیط کاری و خانوادگی است. که یکی از ابزارهای سنجش آن پرسشنامه تعادل کار و زندگی می باشد.

تعريف مشخص و کاملا روشنی برای تعادل کار - زندگی وجود ندارد (فرن ۲۰۰۳ ، ۱ ؛ گرین هاوس و همکاران، ۲۰۰۳). فوارد و تنسلی (۱۹۹۷) تعارض یا عدم تعادل را به افراد با والدین با مشغله و تقاضاهای کاری و خانوادگی بالا اطلاق دادند. کلارک (۱۹۹۷) تعادل کارد زندگی را رضایت و عملکرد خوب در کار و خانواده، با حداقل تعارض نقش تعریف کرد فرن (۲۰۰۳) تعادل کار۔ زندگی را سطوح پایین تعارض بین نقشی و سطوح بالای تسهیل بین نقش ها» عنوان کرد. در حالیکه کر چمیر (۲۰۰۰) تعادل را داشتن انرژی، زمان و تعهد کافی برای تجربیات ارضاء کننده در همه ابعاد زندگی می داند. ویدانف " (۲۰۰۵) تعادل را به عملکرد مؤثر در هر دو بعد کار و زندگی، زمانی که منابع کافی برای مواجهه با تقاضاهای هر دو وجود دارد، اطلاق می کند. گارويس" و پترسن (۲۰۰۵) نیز تعادل کار - زندگی را داشتن زمان کافی برای همه تجارب: کار، خانواده، دوستان، جامعه و تفریح تعریف کردند. شاید قابل درک ترین تعریف تعادل کار - زندگی به گرين هاوس و همکارانش (۲۰۰۳) مربوط باشد که تعادل کار - زندگی را تعادل در زمان صرف شده، | درگیری و سطح رضایت از نقش های مختلف کاری و غیر کاری، توصیف کردند.

تعریف تعادل کار و زندگی از نظر گرین هاوس و همکاران(2003)، عبارت است از تعادل کار وزندگی با تعادل در زمان صرف شده، درگیری و سطح رضایت از نقش های مختلف کاری و غیر کاری. هر گاه انسان قادر به انجام هم زمان وظایف و مسئولیتهای هر دو نقش خانوادگی و شغلی خود نباشند، و وظایف ناشی از نقش خانوادگیش با وظیفه های ناشی از تعهد شغلی او تداخل کند، به گونه ای که در ایفای وظیفه های شغلی و خانوادگی خود دچار فشار و دشواری شود و نتواند از عهده هر دو نفش به خوبی براید، گفته می شود که دچار تعارض بین نقش های شغلی-خانوادگی شده است(ارازی، 1387). گرین هاس و بوتل(1998) بر مبنای بررسی جامعی از تحقیقات مرتبط با تعارض کار-زندگی سه نوع متفاوت از این دسته را معرفی کردند که عبارتند از تعارض های مبتنی بر زمان، بر فشار و رفتار.

تعارض مبتنی بر زمان: پیامد رقابتهای چندگانه برای به دست آوردن زمان در اختیار فرد است؛ در حالی که نمی توان مدت زمان انجام فعالیت در یک نقش را برای فعالیتهای مربوط به نقش دیگر نیز به کار گرفت.

تعارض مبتنی بر فشار: فشار ایجاد شده از یک نقش، بر کارکرد شخص در نقش دیگر است.

تعارض مبتنی بر رفتار: هنگامی است که فرد علی رغم تعدیل و تغییر رفتار خود، نتواند از انتظارات رفتاری آن نقش پیروی کند(مسمر، مگنوس و جسیکا، 2005).

تاکنون نظریه های چندی در مورد تعارض کار و خانواده از جنبه های گوناگون تفسیر و تبیین شده اند. از جمله:

نظریه نقش: مبنی بر اینکه میان انجام دهنده ی نقش(شخص کانونی و شخص دیگری که انتظاراتی در رابطه با نقش دارد) و تعیین کننده نقش، فعل و انفعالی وجود دارد. انتظارات نقش از سوی تعیین کننده ی نقش به شخص کانونی فرستاده می شود، شخص کانونی نقش را دریافت می کند و آن گاه تا حدودی در واکنش به تعیین کننده نقش، رفتار می کند. سپس تعیین کننده نقش، آن رفتار را دریافت می دارد و با برخی استانداردهای تنظیم شده خود مقایسه می کند. این مقایسه بر انتظار اینده تعیین کننده نقش از رفتارهای فرد تاثیر می گذارد. کاتز و کان(1987)، بر این باورند که نقش ها تعیین می کنند چه رفتارهایی مورد انتظارند. هنگامی انتظارها میان نقش ها ناسازگار باشند، ممکن است مشکلات کاری یا خانوادگی بروز کند(آمازیو، 2008). 

معرفی پرسشنامه تعادل کار و زندگی

برای سنجش تعادل کار و زندگی از پرسشنامه های مختلفی از جمله پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو و پرسشنامه تعادل کار و زندگی ونگ و کو استفاده می شود.

 پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو حاوی 26 سوال می باشد. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو دارای 7 مولفه زمان کافی فراغت از کار داشتن، وفاداری به کار، حمایت محل کار از تعادل کار ـ زندگی، انعطاف پذیری در برنامه کاری، جهت‌گیری زندگی، نگهداری کار و حرفه و کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی می باشد.

پرسشنامه تعادل کار و زندگی دارای 7 مولفه با سوالات تفکیک شده هر مولفه و سوالات لاتین پرسشنامه می باشد که در قالب فایل Word به همراه روش نمره گذاری آماده شده است که به محض پرداخت موفق لینک دانلود آن در اختیار شما قرار می گیرد.

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه تعادل کار و زندگی

پرسشنامه تعادل کار و زندگی، میزان برقراری تعادل بین وقتی که برای مسائل کاری و مسائل روزمره گذاشته می شود را بررسی می کند. مقیاس تعادل کار و زندگی ونگ و کو در طیف لیکرت 5 درجه ای از کاملا مخالفم 1 تا کاملا موافقم 5 نمره گذاری می شود....

نمونه سوالات پرسشنامه تعادل کار و زندگی :

1-زمان کافی برای معاشرت با دوستانم دارم.
2- زمان کافی برای رسیدگی و گذراندن وقت با خانواده ام دارم.
3- برای خواب زمان کافی دارم.
4- بعد از کار وقت کافی برای موضوعات شخصی‌ام دارم.
5- من هر روز مشتاقانه منتظر افرادی هستم که با آن ها کار می کنم.
6- من به خاطر تعهد به کارم، کار کردن خارج از وقت را می پذیرم.
7- هنگامی که با همکارانم درباره مسایل شخصی یا خانوادگی که بر روی کارم تأثیر دارد، صحبت می کنم، آ‌ن‌ها مرا حمایت می کنند.
8- هنگامی که با سرپرستم درباره مسایل شخصی یا خانوادگی ام که بر روی کارم تأثیر می گذارد صحبت می کنم، او من را درک می کند.
9- من به خاطر سیستم مدیریتی خوب، به راحتی کارم را به شیفت بعدی تحویل می دهم.
10- من بعد از کار احساس پر انرژی بودن دارم.
11- من به خاطر انعطاف سازمانم، می توانم به راحتی کارم را با زندگی شخصی و خانوادگی‌ام مدیریت کنم.
12- من در انتخاب زمان شروع و پایان کارم شخصاً مختارم.
13- من به خاطر حمایت خانوادگی، می توانم به راحتی روی کارم تمرکز کنم.
14- من در مراحل مختلف زندگی، مسئولیت های مختلفی دارم.
15- من از این که وقت مناسبی برای زندگی خانوادگی‌ام دارم، احساس خوشحالی می کنم.
16- من برای خوشحالی  خود و خانواده‌ام، می توانم از یک موقعیت بالاتر صرفنظر کنم.
17- من کار خارج از وقت را انتخاب نمی کنم، حتی اگر به ازای آن پول یا مرخصی داده شود.
18- اگر ساعات کاری من ثابت نباشد می‌توانم فهرست کاری روزانه‌ام را تغییر دهم.
19- من آن روزهایی که از حمایت گروهم برخوردار نیستم را می توانم برنامه ریزی کنم.
20- من حداقل 10 ساعت کار در روز را می پذیرم تا حجم کاری‌ام خوب نگه داشته شود.
21- من برای پیشرفت در حرفه ام، هر روزه ساعات کاری اضافه را می پذیرم.
22- من می توانم کارم را در ساعت مقرر تمام کنم.
23- من می خواهم زمان بیشتری را صرف علایق و آرزوهایم کنم.
24- من به خاطر یک رویداد پیش بینی نشده، با یک اطلاع کوتاه می توانم مرخصی بگیرم.
25- من با توجه به حقوق پرداختی، هر روزه ساعات کمی را در هر شیفت صرف می کنم.
26- من برای رفع نیازهایم، به تغییر شرایط کاری از تمام وقت به پاره وقت (6 ماهه یا 1 ساله)؛ فکر می کنم.

 

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه تعادل کار و زندگی

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: