پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو


پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو هالدن و رنشاوn

مشخصات فایل پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

نام نویسنده:
هالدن و رنشاو
سال انتشار:
1965
تعداد سوالات:
32
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
4 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو تک مولفه ای می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

روش نمره گذاری پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

مدت هاست مفهوم کار به شکل نامحسوسی در طی زمان تغییر کرده و رابطه های اجتماعی و خانوادگی انسان ها را در معرض تغییرات گسترده ای قرار داده است و سبب مشکل هایی برای افراد شاغل شده است. یکی از بزرگ ترین این مشکل ها که در هر حال، هر انسان شاغلی از آن گله می کند، نبود تعادل میان فعالیت در محیط کاری و خانوادگی است. که یکی از ابزارهای سنجش آن پرسشنامه تعادل کار و زندگی می باشد.

تعريف مشخص و کاملا روشنی برای تعادل کار - زندگی وجود ندارد (فرن ۲۰۰۳ ، ۱ ؛ گرین هاوس و همکاران، ۲۰۰۳). فوارد و تنسلی (۱۹۹۷) تعارض یا عدم تعادل را به افراد با والدین با مشغله و تقاضاهای کاری و خانوادگی بالا اطلاق دادند. کلارک (۱۹۹۷) تعادل کارد زندگی را رضایت و عملکرد خوب در کار و خانواده، با حداقل تعارض نقش تعریف کرد فرن (۲۰۰۳) تعادل کار۔ زندگی را سطوح پایین تعارض بین نقشی و سطوح بالای تسهیل بین نقش ها» عنوان کرد. در حالیکه کر چمیر (۲۰۰۰) تعادل را داشتن انرژی، زمان و تعهد کافی برای تجربیات ارضاء کننده در همه ابعاد زندگی می داند. ویدانف " (۲۰۰۵) تعادل را به عملکرد مؤثر در هر دو بعد کار و زندگی، زمانی که منابع کافی برای مواجهه با تقاضاهای هر دو وجود دارد، اطلاق می کند. گارويس" و پترسن (۲۰۰۵) نیز تعادل کار - زندگی را داشتن زمان کافی برای همه تجارب: کار، خانواده، دوستان، جامعه و تفریح تعریف کردند. شاید قابل درک ترین تعریف تعادل کار - زندگی به گرين هاوس و همکارانش (۲۰۰۳) مربوط باشد که تعادل کار - زندگی را تعادل در زمان صرف شده، | درگیری و سطح رضایت از نقش های مختلف کاری و غیر کاری، توصیف کردند.

تعریف تعادل کار و زندگی از نظر گرین هاوس و همکاران(2003)، عبارت است از تعادل کار وزندگی با تعادل در زمان صرف شده، درگیری و سطح رضایت از نقش های مختلف کاری و غیر کاری. هر گاه انسان قادر به انجام هم زمان وظایف و مسئولیتهای هر دو نقش خانوادگی و شغلی خود نباشند، و وظایف ناشی از نقش خانوادگیش با وظیفه های ناشی از تعهد شغلی او تداخل کند، به گونه ای که در ایفای وظیفه های شغلی و خانوادگی خود دچار فشار و دشواری شود و نتواند از عهده هر دو نفش به خوبی براید، گفته می شود که دچار تعارض بین نقش های شغلی-خانوادگی شده است(ارازی، 1387). گرین هاس و بوتل(1998) بر مبنای بررسی جامعی از تحقیقات مرتبط با تعارض کار-زندگی سه نوع متفاوت از این دسته را معرفی کردند که عبارتند از تعارض های مبتنی بر زمان، بر فشار و رفتار.

تعارض مبتنی بر زمان: پیامد رقابتهای چندگانه برای به دست آوردن زمان در اختیار فرد است؛ در حالی که نمی توان مدت زمان انجام فعالیت در یک نقش را برای فعالیتهای مربوط به نقش دیگر نیز به کار گرفت.

تعارض مبتنی بر فشار: فشار ایجاد شده از یک نقش، بر کارکرد شخص در نقش دیگر است.

تعارض مبتنی بر رفتار: هنگامی است که فرد علی رغم تعدیل و تغییر رفتار خود، نتواند از انتظارات رفتاری آن نقش پیروی کند(مسمر، مگنوس و جسیکا، 2005).

تاکنون نظریه های چندی در مورد تعارض کار و خانواده از جنبه های گوناگون تفسیر و تبیین شده اند. از جمله:

نظریه نقش: مبنی بر اینکه میان انجام دهنده ی نقش(شخص کانونی و شخص دیگری که انتظاراتی در رابطه با نقش دارد) و تعیین کننده نقش، فعل و انفعالی وجود دارد. انتظارات نقش از سوی تعیین کننده ی نقش به شخص کانونی فرستاده می شود، شخص کانونی نقش را دریافت می کند و آن گاه تا حدودی در واکنش به تعیین کننده نقش، رفتار می کند. سپس تعیین کننده نقش، آن رفتار را دریافت می دارد و با برخی استانداردهای تنظیم شده خود مقایسه می کند. این مقایسه بر انتظار اینده تعیین کننده نقش از رفتارهای فرد تاثیر می گذارد. کاتز و کان(1987)، بر این باورند که نقش ها تعیین می کنند چه رفتارهایی مورد انتظارند. هنگامی انتظارها میان نقش ها ناسازگار باشند، ممکن است مشکلات کاری یا خانوادگی بروز کند(آمازیو، 2008). 

برای سنجش تعادل کار وزندگی از پرسشنامه های مختلفی از جمله پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو و پرسشنامه تعادل کار و زندگی ونگ و کو استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

برای سنجش تعادل کار و زندگی از پرسشنامه های مختلفی از جمله پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو و پرسشنامه تعادل کار و زندگی ونگ و کو استفاده می شود.

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو برگرفته از کتاب هالدن و رنشاو (1965) در 32  گویه است که برای سنجش تعادل بین کار و  جنبه های مختلف زندگی افراد تهیه شده است.  

 

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو بر اساس طیف چهاردرجه ای لیکرت تهیه شده است: همیشه، غالبا، به ندرت، هرگز.

نمونه سوالات پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو :

1 بدنبال فرصتی برای برقراری توازن کار و زندگی هستم.

2 مراقب نگرش خود هستم، فکرم را باز نگه میدارم و مثبت فکر می کنم.

3 هنگام صحبت باخود مثبت حرف میزنم تا به اهدافی که میخواهم برسم.

4 گزینه ها و تصمیماتی که بر توازن میان کار و زندگیم تاتیر گذارند را مجدداً بررسی میکنم.

5 از هوش عاطفی خود برای کمک به ایجاد تغییرات لازم استفاده میکنم.

6 انعطاف پذیر هستم و میتوانم خیلی سریع خود را با تغییرات وفق دهم.

7 روابط دوست داشتنی ام را اولویت بندی میکنم و آنها را در کانون زندگی خود قرار میدهم.

8 اوقات مفید و با ارزشم را درکنار دوستان و اعضای خانواده ام سپری میکنم.

9 در طول هفته فرصت کافی برای فراغت و تفریح در نظر میگیرم.

10 قبل از اقدام کردن، تمام هدفهای خود را به وضوح مشخص میکنم.

11 برای رسیدن به اهدافم از یک برنامه عمل ساختارمند استفاده میکنم.

12 برای برقراری ارتباط اثربخش با دیگران وقت و انرژی میگذارم.

13 سعی میکنم نقطه نظرات دیگران را درک کنم.

14 راه حلهای مختلفی را آزمایش میکنم و موردی را که برای همه افراد ذی ربط مفید باشد را پیدا میکنم.

15 برای یافتن راه حلهای تازه و خلاق با اعضای گروه جلسه میگذارم.

16 برای ایجاد تغییر در جهت بهتر شدن، آینده نگر هستم.

17 بهترین گزینه های کاری که با اهدافم  سازگار باشد را انتخاب میکنم.

18 اکثر روزهای کاری از "زود شروع کردن " و "دیر خاتمه دادن " اجتناب میکنم.

19 عادت ندارم کارم را به منزل ببرم و در طول شب آنرا انجام دهم.

20 برای انجام کار در ایام تعطیل سر کار نمیروم.

21 زمانی که سر کار نیستم از وقتم استفاده موثر میکنم و بهترین بهره را از اوقات فراغتم میبرم.

22 مسئولیت انتخابها و اقداماتم را به عهده می گیرم.

23 به یادگیری مستمر و توسعه مهارتهای خود توجه دارم.

24 برای مهمترین افراد زندگیم وقت میگذارم.

25 میدانم که در کار و زندگی به چه چیزهائی میخواهم "بله" بگویم.

26 به توانائی خود در تحقق بخشیدن به اهدافم اعتقاد دارم.

27 به ارزش خود در محل کار و خانواده واقفم.

28 از استرس به عنوان محرکی برای ایجاد تغییرات در جهت بهبود اوضاع استفاده میکنم.

29 رژیم غذائی متعادل و سالمی دارم که عمدتاً از غذاهای تازه تشکیل میشود.

30 ورزشهائی میکنم که روحم را تازه میکند و به من انرژی میدهد.

31 به اندازه کافی برای تمدد اعصاب و لذت بردن از زندگی وقت میگذارم.

32 سفر زندگی ام را جشن میگیرم و از کلیه موفقیتهایم لذت میبرم.

 

در صورتی که تعداد سوالات پرسشنامه زیاد است، می توانید از پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو استفاده کنید که برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید.

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: