مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)

نام نویسنده:
میدلتن و میجلی
نام لاتین:
سال انتشار:
1997
مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)
توضیحات:

در کلاسهای درس بسیار از اوقات شاهد این هستیم که بعضی از دانش آموزان به ظاهر به معلم خیره شده و به او توجه می کنند، در حالی که حواس آنها به جای دیگری معطوف است. از این رو صرفا نگاه کردن به معلم و صحبت نکردن با همکلاسی ها دلل بر تمرکز و یادگیری مطالب کلاسی نیست. بر این اساس معلمان همواره از دانش آموزان می خواهند که نه فقط از بعد رفتاری، بلکه به لحاظ شناختی نیز در رویدادهای تحصیلی درگیر شوند. آنها از دانش آموزان می خواهند که در مورد محتوای یادگیری عمیقا به تفکر بپردازند و روشهایی را برای یادگیری مورد استفاده قرار دهند که فهم آنها از مطالب را به حداکثر برساند(پینتریچ و همکاران، 1992؛ به نقل از لینن برگ و پینتریچ، 2003). این در حالی است که بسیاری از دانش اموزان برای یادگیری به سراغ راهبردهای شناختی سطح پایین مانند تمرین و تکرار و مرور ذهنی می روند که این امر عدم فهم عمیق مطالب درسی و محدود شدن به سطوح پایین حیطه شناختی مانند دانش و فهمیدن را به دنبال دارد. در واقع می توان گفت ریشه تمامی مشکلات فوق به عدم درگیری شناختی و یا درگیری شناختی نامناسب و ناکافی بر می گردد.

نظریه اهداف پیشرفت یکی از نظریه های برجسته در ادبیات پژوهشی معاصر در زمینه انگیزش پیشرفت محسوب می شود. این نظریه در حالی که در یک چشم انداز شناختی-اجتماعی از انگیزش قرار دارد، بر این موضوع متمرکز است که یادگیرندگان چگونه معانی تجاربشان را در موقعیتهای پیشرفت تفسیر می کنند. این نظریه فرض می کند مقاصد یادگیرندگان برای درگیر شدن در یک تکلیف تحصیلی خاص، پیشایند مهمی برای فرآیندها و پیامدهای مربوط به پیشرفت است(ایمز، 1992؛ دوئک و لگت، 1988؛ نیکولز، 1989). در سالهای اخیر اهداف پیشرفت به گونه های متفاوتی مفهوم سازی شده است. الیوت و مک گرگور(2001) چارچوب سه بعدی اهداف پیشرفت را توسعه دادند که عبارتند از: اهداف تبحری، اهداف رویکرد=عملکرد و اهداف اجتناب-عملکرد. یادگیرندگانی که اهداف تبحری را اتخاذ می کنند، بر رشد و گسترش قابلیت و شایستگی در یک تکلیف تحصیلی تکیه می کنند. افرادی که اهداف رویکرد-عملکرد بالایی دارند، تمایل دارند به دیگران نشان دهنده که توانمندتر از همسالانشان هستند، در صورتی که یادگیرندگانی که اهداف اجتناب-عملکرد بالایی دارند، درصدد اجتناب کردن از آن نوع قضاوتهای اجتماعی هستند که بیان می دارد آن ها توانمندی کمتری نسبت به همسالان خود دارند. شواهد جمع آوری شده نشان داده است که این اهداف توسط پیشایندهای مختلفی پدید می آیند و به الگوهای متمایزی از پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری منجر می شوند(الیوت، 1999؛ شانک و همکاران، 2008).

مقیاس اهداف پیشرفت به اندازه گیری سه بعد اهداف تبحری(5 سوال)، اهداف رویکرد-عملکرد(4 سوال) و اهداف اجتناب-عملکرد(3 سوال) می پردازد. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط میدلتن و میجلی(1997) برای هر سه خرده مقیاس 84/0 می باشد. نمره گذاری سوالات در مقیاس پنج درجه ای لیکرت صورت می گیرد.

این پرسشنامه به بررسی نگرشهای شما در مورد تکالیف درسی می پردازد. لطفاً به کلیه سؤالها با دقت و همانگونه که معتقدید پاسخ دهید.

ردیف

                                     سوال

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

دوست دارم به اساتيد خود نشان دهم که از سایر دانشجويان کلاس زرنگترم.

 

 

 

 

 

2

برایم مهم است که همکلاسیهایم فکر کنند در درس خواندن خوب هستم.

 

 

 

 

 

3

برایم مهم است که در مقایسه با سایر همکلاسیهایم زرنگ بنظر برسم.

 

 

 

 

 

4

برتر بودن از سایر دانشجويان برایم مهم است.

 

 

 

 

 

5

برای تسلط بر مفاهیم درسی، تمرینهایی اضافه بر تمرینهای کتاب حل می کنم.

 

 

 

 

 

6

تکالیف درسی ای را دوست دارم که واقعاً مرا به فکر کردن وادارد.

 

 

 

 

 

7

یکی از اهداف من در کلاس درس این است که تا آنجا که می توانم مطالب جدید یاد بگیرم.

 

 

 

 

 

8

آن دسته از تکالیف درسی را دوست دارم که تا اندازه ای سخت باشند تا بتوانم از آنها چیزی یاد بگیرم.

 

 

 

 

 

9

هدف من در کلاس درس این است که مفاهیم درسی را به طور عمیق یاد بگیرم.

 

 

 

 

 

10

یک دلیل مهم من برای انجام تکالیف درسی این است که همکلاسیهایم فکر نکنند در این درس ضعیف هستم.

 

 

 

 

 

11

یکی از اهداف من در کلاس درس این است که در برابر دیگران ضعیف جلوه نکنم.

 

 

 

 

 

12

یک دلیل مهم من برای انجام تکالیف درسی این است که استادفکر نکند من از دیگران کمتر می دانم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات

1-4 رویکرد-عملکرد

5-9 تبحری

10-12 اجتناب-عملکرد

 

 

منبع:

قربان جهرمی، رضا؛ حجازی، الهه؛ اژه ای، جواد و خدایاری فرد، محمد(). بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی(1392). دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. سال 2(2)، صص.87-99.


قیمت به تومان:
0

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان، لینک دانلود فایل به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود. که لازم است برای این امکان، آدرس ایمیل را در محل مربوطه به طور صحیحی وارد نمایید.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران:

تاکنون نظری برای این موضوع ثبت نشده است