پرسشنامه هیجان های دانشگاهی


پرسشنامه هیجان های دانشگاهی  پکران، گونتز و پری n

مشخصات فایل پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

نام نویسنده:
پکران، گونتز و پری
سال انتشار:
2005
تعداد سوالات:
5
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه هیجان های دانشگاهی شامل سه مقیاس هیجان های مربوط به کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان است.

قالب فایل سوالات پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

روش نمره گذاری پرسشنامه هیجان های دانشگاهی به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

 امروزه روانشناسان تربیتی معتقدند که فراگیران در طی آموزش تحصیلی نه تنها به کسب دانش و مهارتهای شناختی نایل می شوند، بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت را رشد می دهند؛ اما علیرغم حضور همیشگی و همه جانبه هیجانات در کلاس، تحقیق بر روی هیجانات در بافتهای آموزشی به آرامی و به تدریج در حال ظهور است و به ویژه هیجانات خوشایند به وسیله محققان تعلیم و تربیتی بررسی لازم را به همراه نداشته است. به همین دلیل در ۱۵ سال اخیر بر تعداد محققانی که بر بافت آموزشی با نگاه هیجانی تحقیق می کنند، اضافه شده است. فعال سازی هیجان های مثبتی همانند امید و لذت می تواند از طریق افزایش انگیزه و تنظیم هیجان و انتخاب راهبردهای یادگیری بر فرایند یادگیری تأثیر مثبتی داشته باشد (گرولیچ و همکارن ۲۰۱۴؛ گوتز و هال ۲۰۱۴، ریندل، تولیز و دریسل، 2018)؛ برعکس هیجان های منفی تحصیلی (چون اضطراب و ناامیدی) ممکن است از طریق مکانیسم های رفتاری، مانند بازداری از فعالیت به وسیله افزایش نگرانی و اضطراب و گرایش به اجتناب از شرایط موفقیت آمیز که می تواند احساسات منفی را ایجاد کند، بر فرایند یادگیری تأثیرگذار باشد (رابنستن و تانوک ۲۰۱۰، پگران و همکاران ۲۰۱۰؛ شوتز و پکران، ۲۰۰۷). پیشینه ی پژوهشی حاکی از ارتباط بین هیجان تحصیلی با تاب آوری تحصیلی (وانگ، هووین ۲۰۱۷)؛ موفقیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (ریندل، تولیست و درسل ۲۰۱۸؛ مرکز کنترل (مانتنسر ۲۰۱۷)؛ کمال گرایی تحصیلی(علوی، شکری و پورشهریار ۱۳۹۶)، خودکارآمدی تحصیلی (فاتحی پیکانی و شکری، ۱۳۹۳) نیز می باشد. برای سنجش هیجان ها در محیطهای آموزشی از پرسشنامه هیجان های دانشگاهی استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

پرسشنامه هیجان های دانشگاهی پکران، گونتز و پری (۲۰۰۵) با هدف اندازه گیری هیجان های دانشگاهی ساخته شده است. این پرسشنامه هشت نوع هیجان متفاوت در سه موقعیت پیشرفت تحصیلی شامل کلاس درس، مطالعه و امتحان را اندازه گیری می کند. پرسشنامه هیجان های دانشگاهی پکران شامل سه مقیاس هیجان های مربوط به کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان است. در پرسشنامه هیجان های دانشگاهی مشارکت کنندگان به هر گویه روی یک طیف پنج درجه ای از ۱- کاملا مخالف تا ۵- کاملا موافق پاسخ می دهند. مقیاس هیجان های مربوط به کلاس شامل هشتاد گویه و هشت زیرمقیاس لذت (۱۰ گویه) امیدواری (۸ گویه)، فخر (۹ گویه)، خشم (۹ گویه)، اضطراب (۱۲ گویه)، شرم (۱۱ گویه)، ناامیدی (۱۰ گویه) و خستگی (۱۱ گویه) است. مقیاس های هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان هر کدام به ترتیب با ۷۵ و ۷۷ گویه مجموعه مشابه ای از هشت نوع هیجان قبل از اندازه گیری می کنند. در مطالعه پکران و همکاران (۲۰۰۴) ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس های لذت، امیدواری، فخر، آسودگی، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در مقیاس هیجانهای مربوط به کلاس به ترتیب برابر با 85/0 ، ۷۹/0 ، 82/0، 86/0، 86/0، 89/0، 90/0 و 93/0 ضرایب جسمانی درونی زیر مقیاس های لذت، امیدواری، فخر، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در مقیاس هیجانهای مربوط به امتحان به ترتیب برابر با 78/0، 80/0، 86/0، 77/0، 86/0، 92/0، 87/0 و 92/0 به دست آمد. در مطالعه عبدالله پور، درتاج و احدی (۱۳۹۳) با هدف تحلیل مشخصه های روان سنجی نسخه جامع پرسش نامه هیجانات پیشرفت در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی پژوهشی انجام دادند که نتایج تحلیل عاملی تأییدی آن همسو با مطالعه پکران و همکاران (۲۰۱۱) با تأکید بر ساختار عاملی مرتبه بالاتر نسخه فارسی پرسشنامه هیجانات دانشگاهی پکران شامل ۲۴ مقیاس برای اندازه گیری لذت، امید، غرور، تسکین، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در موقعیت های تحصیلی مختلف کلاس درس، یادگیری و امتحان به طور تجربی از روایی درونی AEQ حمایت کرد. علاوه بر این ضرایب همسانی درونی مقیاس های چندگانه در موقعیتهای تحصیلی مختلف بین 74/0 تا 87/0 به دست آمد. در مطالعه کرمی، حجازی، وکیلی و احمدی(1399)، با هدف توسعه نسخه تجدیدنظر شده پرسش نامه هیجانات دانشگاهی برای هر یک از ابعاد هشت گانه تجارب هیجانی در سه قلمرو یادگیری، مطالعه و امتحان سه گویه که دارای بالاترین میزان همبستگی با عامل مکنون زیربنایی آنها بودند، انتخاب شدند؛ بنابراین از تجمیع سه بسته ۲۴ گویه ای برای هر یک از سه قلمرو مطالعه، یادگیری و امتحان، نسخه کوتاه ۷۲ ماده ای پرسش نامه هیجانات پیشرفت توسعه یافت. در مطالعه عبدالله پور (۱۳۹۴) ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس ها برای هر یک از سه قلمرو کلاس درس، یادگیری و آموزش قابل قبول به دست آمد.

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

پرسشنامه هیجان های دانشگاهی پکران شامل سه مقیاس هیجان های مربوط به کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان است. در پرسشنامه هیجانات دانشگاهی مشارکت کنندگان به هر گویه روی یک طیف پنج درجه ای از ۱- کاملا مخالف تا ۵- کاملا موافق پاسخ می دهند. مقیاس هیجان های مربوط به کلاس شامل هشتاد گویه و هشت زیرمقیاس لذت (

قیمت به تومان:
15,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: