پرسشنامه خطاهای شناختی الیس

پرسشنامه خطاهای شناختی الیس البیس
نام نویسنده:
البیس
نام لاتین :
سال انتشار:
تعداد سوالات:
5

تعریف مفهومی پرسشنامه خطاهای شناختی الیس :

امروزه بسیاری از افراد در سیر تفکر خود به دلیل عدم آشنایی با تفکر منطقی و صحیح، ناخواسته دچار خطای شناختی می شوند. عدم اطلاع از خطاهای شناختی ورطه ای بسیار سنگین است. شاید بسیاری از گرفتاری های مردم به دلیل آلوده بودن افکار آنها به این نوع خطاها باشد. به نظر می رسد افسردگی، بیقراری، رقابت های ناصحیح، خشونت، پرخاشگری و بسیاری از رفتارهای غیر عادی ما بی ارتباط با خطاهای شناختی نباشد. Ellis این خطاها را شناسایی و در قالب ۱۰ خطای شناختی معرفی نموده است. که شامل خطای تفکر همه یا هیچ، خطای تعمیم مبالغه آمیز، خطای فیلتر ذهنی، خطای بی توجهی به امر مثبت، خطای نتیجه گیری شتابزده، خطای درشت نمایی، خطای استدلال احساسی، خطای باید ها، خطای برچسب زدن، خطای شخصی سازی و سرزنش می باشد (۳). یافته های پژوهش Waters و همکاران نشان میدهد که عوامل شناختی همچون خطاهای شناختی و سوگیری های شناختی در ایجاد و تداوم اضطراب فراگیر نقش مهمی ایفا می کنند. علاوه بر این مدل شناختی تأکید ویژه ای بر ادراک خویشتن به عنوان عامل مهم نگهدارنده اختلال اضطراب فراگیر دارد. در این زمینه تصورات منفی و تحریف شده از خود، نقش اساسی در حفظ و ماندگاری این اختلال دارد. تصورات منفی از خود با افزایش اضطراب و حفظ باورهای منفی در مورد ویژگی های ظاهری و عملکرد اجتماعی نقش مهمی در اضطراب فراگیردارند (۴).

برای سنجش خطاهای شناختی ابزارهای متعددی طراحی شده است که یکی از آنها پرسشنامه خطاهای شناختی برودبنت و همکاران (۱۹۸۲) با 25 سوال، پرسشنامه خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان کویین، پرسشنامه خطاهای شناختی میگونی و پرسشنامه خطاهای شناختی الیس می باشد.

معرفی پرسشنامه خطاهای شناختی الیس :

پرسشنامه خطاهای شناختی الیس شامل ۲۰ عبارت است که به سنجش خطاهای شناختی مطرح شده توسط Ellis پرداخته و هر تفکر نامعقول تعداد ۲ عبارت را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب عبارات تحریف شماره ا (تفکر هیچ یا همه چیز)، تحریف شماره ۲ (تعمیم مبالغه آمیز)، تحریف شماره ۳ (فیلترذهنی)، تحریف شماره ۴ (بی توجهی به امر مثبت)، تحریف شماره ۵ (نتیجه گیری شتابزده) ذهن خوانی و تفکر اشتباه پیشگو می شود، تحریف شماره ۶ (درشت بینی- ریزبینی)، تحریف شماره ۷ (استدلال احساسی)، تحریف شماره ۸ عبارات (باید؛ بهتر) است، تحریف شماره ۹ (برچسب زدن)، و تحریف شماره ۱۰ (شخص سازی)، را مورد سنجش قرار می دهند. برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده شد. برای روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان استفاده شد و مورد تائید قرار گرفت.

برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه خطاهای شناختی الیس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و به منظور اطمینان، ضریب پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 60 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری 22-SPSS میزان ضریب پایایی برای متغیر مطالعه و مؤلفه های آن بدست آمد. پایایی پرسشنامه خطاهای شناختی (۸۴/0) حاصل شد که خود مبین مطلوب بودن پایایی پرسشنامه ها است.


مشخصات فایل پرسشنامه خطاهای شناختی الیس

روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
4 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:
پرسشنامه خطاهای شناختی الیس دارای تحریف شماره ا (تفکر هیچ یا همه چیز)، تحریف شماره ۲ (تعمیم مبالغه آمیز)، تحریف شماره ۳ (فیلترذهنی)، تحریف شماره ۴ (بی توجهی به امر مثبت)، تحریف شماره ۵ (نتیجه گیری شتابزده) ذهن خوانی و تفکر اشتباه پیشگو می شود، تحریف شماره ۶ (درشت بینی- ریزبینی)

روش نمره گذاری پرسشنامه خطاهای شناختی الیس

روش نمره گذاری پرسشنامه خطاهای شناختی الیس به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

قیمت به تومان:
8,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه خطاهای شناختی الیس

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران: