پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی


پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی کرمیn

مشخصات فایل پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

نام نویسنده:
کرمی
سال انتشار:
1384
تعداد سوالات:
86
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی دارای 18 راهبرد فراشناختي، شناختي، دانش و كنترل فرايند، دانش و كنترل خود، سازماندهي، تكرار يا مرور، بسط و گسترش معنايي، دانش و ... می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

روش نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

اهمیت یادگیری و کسب توانمندی های اکتسابی در پیشرفت آدمی همیشه مورد توجه بوده است. پژوهش های فراوان در حوزه ی یادگیری های انسانی حاکی از آنند که غالب رفتارهای ما معلول یادگیری اند. یکی از رویکردهای شناختی مهم در یادگیری، رویکرد پردازش اطلاعات است. این که یادگیرندگان چگونه از طریق توجه، حافظه، تفکر و سایر فرایندهای شناختی و فعالیتهای ذهنی، اطلاعات را اندوزش و پردازش می کنند. به سخن دیگر، رویکرد پردازش اطلاعات بر راهبردهای ذهنی ای تاکید و تمرکز می کند که افراد برای تبدیل محرک های وارده به نظام ذهن و شناخت شان از آنها استفاده می کنند (برکه ۲۰۰۱، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۳). براساس رویکرد روان شناختی خبرپردازی، هر تدبیری که به پردازش اطلاعات کمک کند در واقع به یادگیری و یاد آوری کمک خواهد کرد. این تدابیر که توسط روانشناسان خبر پردازی ابداع گردیده، "راهبردها یا استراتژی های یادگیری شناختی و فراشناختی" نامیده شده اند (سیف، ۱۳۸۳، ص ۵۵).  یافته های پژوهشی حاکی از آنند که بخشی از مشکلات یادگیری دانش آموزان به خاطر عدم آگاهی و استفاده شان از راهبردها و مهارت های شناختی و فراشناختی است.  برای سنجش راهبردهای یادگیری، از پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

معرفی پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی

پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی توسط کرمی(1384) تهیه گردیده است. مبانی نظری پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی را نظریه خبرپردازی تشکیل می دهد.

مولفه های پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی

راهبردها در آغاز به دو مقوله شناختی و فراشناختی تقسیم می شوند. سپس راهبردهای شناختی به سه زیر مجموعه به نامهای راهبردهای تکرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و سازماندهی که هر یک دارای دو مقوله ویژه تکالیف ساده و پایه و ویژه تکالیف پیچیده می باشند، تقسیم شدند. راهبردهای فراشناختی دارای دو زیرمجموعه به نامهای دانش و کنترل خود(شامل تعهد، نگرش و توجه)، دانش و کنترل فرآیند(شامل برنامه ریزی، کنترل و ارزشیابی و نظم دهی) می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی

بر اساس گزارش کرمی(1384) برای بررسی روایی آزمون راهبردهای یادگیری کرمی از روشهای محتوایی، سازه و روایی عاملی استفاده شده است. در روایی محتوایی  آزمون راهبردهای یادگیری کرمی دو روش صوری و منطقی مورد استفاده قرار گرفته است. روش صوری با نظرخواهی 30 نفر از اساتید صاحب نظر در یادگیری مورد تایید قرار گرفته و روش منطقی با ساتناد به مبانی نظری انجام پذیرفته است. در روایی ملاکی از روش ملاکی همزمان و همبسته کردن معدل دو سال دانش آموزان با نمرات آنان در ابزار ساخته شده استفاده گردید(r=0/29) که در سطح (P<0/001) معنادار بود. روایی سازه ......

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

آزمون راهبردهای مطالعه و پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی 86 سوال دارد که پاسخ نامه آن به صورت یک پیوستار ده قسمتی از 1 تا 5 جلوی هر یک از پرسشها تنظیم شده است........

نمونه سوالات پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی :

1-برای بهتر فهمیدن متن درس ، نقشه ها یا حدودهای از آنها تهیه می کنم ( اول اندیشه اصلی ، سپس اندیشه های فرعی را  مشخص کرده و با خطوط به هم وصل می کنم . )
2-اگر مطلبی که قرار است یاد بگیرم طولانی است قسمت به قسمت آن را یاد می گیرم.
3-برای درک بیشتر جزئیات مطالب سعی می کنم برای هر یک از آنها جملات کوتاهی ساخته و آنها را یاد بگیرم.

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: