پرسشنامه کمال گرایی هیل

  کمال‌گرايی شغلی     کمال‌گرايی     Perfectionism     کمال گرایی مثبت     کمال گرایی منفی  

پرسشنامه کمال گرایی هیل هیل و همکاران
نام نویسنده:
هیل و همکاران
نام لاتین :
Perfectionism Inventory
سال انتشار:
2004
تعداد سوالات:
51

تعریف مفهومی پرسشنامه کمال گرایی هیل :

کمال گرایی، تمایل به دستیابی به اهداف ایده آل بدون شکست است(بروورس و ویگوم[1]، 1993؛ اسلید، نیوتون، باتلر و مورفی[2]، 1991؛ وهس، وولز و پتیت[3]، 2001). سازه کمال گرایی برای اولین بار به عنوان یک سازه تک بعدی توسط برنز تعریف گردید(هیل، هیولزمن، فور، کیبلر، ویسنتی و کندی[4]، 2004). بر پایه این تعریف، فرد کمال گرا بر این باور است که می توان با تلاش و کوشش به نتایج کامل دست یافت؛ این در حالی است که نتایج کامل و بدون نقص، دست نایافتنی است و تلاش برای دستیابی به آن آسیبهای روانشناختی را در پی خواهد داشت (پچت، 1984، به نقل از بوچارد، رهوم و لادوسیور[5]، 1999 و جمشیدی، رزمی، حقیقت و سامانی، 1387). همچنین کمال گرایی را به عنوان مجموعه ای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد است که با خودارزیابیهای منفی، انتقادات و سرزنش خود همراه می باشد، دانسته اند(فراست، مارتن، لاهارت و روزنبلات[6]، 1990؛ به نقل از ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن؛ کیامرثی، آذر، 1386). برای سنجش کمال گرایی از پرسشنامه کمال گرایی هیل استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه کمال گرایی هیل :

 پرسشنامه کمال گرایی هیل توسط هیل و همکاران(2004) ساخته شد و توسط جمشیدی و همکاران (1388) در جامعه ایرانی هنجاریابی گردید. پرسشنامه کمال گرایی هیل دارای دو بعد کلی کمال گرایی مثبت(سازگارانه) و کمال گرایی منفی(ناسازگارانه) و شش خرده مقیاس تلقی منفی از خود، نظم و سازماندهی، هدفمندی، ادراک فشار از سوی والدین، تلاش برای عالی بودن و معیار های بالا برای دیگران، می باشد؛ به این صورت که خرده مقیاسهای نظم و سازماندهی، هدفمندی و تلاش برای عالی بودن بعنوان کمال گرایی مثبت و خرده مقیاسهای تلقی منفی از خود، ادراک فشار از سوی والدین و معیار های بالا برای دیگران بعنوان کمال گرایی منفی  در نظر گرفته می شوند.

هیل و همکاران، (2004) گزارش دادند که همسانی درونی پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران بالا است که طیفی از 83/0 تا 91/0 برای همه خرده مقیاسها را در بر می گیرد(لول و لیمکی[15]، 2009). در پژوهش جمشیدی و همکاران (1388) ضریب پایایی کل پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاراناز روش آلفای کرونباخ 89/0 بود و برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که مقیاس مذکور مشتمل بر 6 عامل می باشد.

 

پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران به همراه روش نمره گذاری، تفکیک مولفه ها همراه با 59 مقاله انگلیسی و فارسی آماده شده است که به محض پرداخت لینک دانلود آن در اختیار شما قرار می گیرد.


مشخصات فایل پرسشنامه کمال گرایی هیل

روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
4 درجه ای لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:
پرسشنامه کمال گرایی هیل دارای دو بعد کلی کمال گرایی مثبت(سازگارانه) و کمال گرایی منفی(ناسازگارانه) و شش خرده مقیاس تلقی منفی از خود، نظم و سازماندهی، هدفمندی، ادراک فشار از سوی والدین، تلاش برای عالی بودن و معیار های بالا برای دیگران،

روش نمره گذاری پرسشنامه کمال گرایی هیل

روش نمره گذاری پرسشنامه کمال گرایی هیل به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

قیمت به تومان:
8,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه کمال گرایی هیل

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران: