پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

اطلاعات شناسنامه ای پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

نام نویسنده:
نام لاتین :
سال انتشار:
پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

معرفی پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر :

. اين مقياس كه براي خودكارآمدي عمومي در نظر گرفته شده، داراي 17 ماده مي باشد. براي هر ماده اين مقياس 5 پاسخ پيشنهاد شده كه بر هر ماده 1 تا 5 امتياز تعلق مي گيرد. اين 5 پاسخ عبارتند از: كاملاً مخالف، مخالف، بي نظر، موافق و كاملاً موافق. نمرات بالاتر بيانگر خودكارآمدي قوي تر و نمرات پايين تر بيانگر خودكارآمدي ضعيف تري مي باشد. در پژوهش جهانی(1388) نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب پايايي برابر با 740/. بدست آمد.

روايي و پايايي
شرر (1982) اعتبار محاسبه شده از طريق آلفاي كرونباخ براي خودكارآمدي عمومي را 76/0 ذكر مي كند. روايي اين مقياس از طريق روايي سازه به دست آمده است.
در پژوهشي كه به منظور بررسي اعتبار و روايي اين مقياس، توسط براتي انجام گرفت، مقياس بر روي 100 آزمودني كه دانش آموزان سوم دبيرستان بودند اجرا شد؛ همبستگي (61/0) به دست آمده از 2 مقياس عزت نفس و خود ارزيابي با مقياس خودكارآمدي در جهت تأييد روايي سازه اين مقياس بود (اعرابيان، 1383).

نمره گذاري
مقياس شرر داراي 17 ماده بوده و هر ماده داراي 5 گزينه است. بدين ترتيب ماده هاي شماره 1، 3، 8، 9، 13، 15 كه بر حسب مقياس ليكرت است به ترتيب نمراتي از 5 الي 1 مي گيرند و بقيه آيتم ها يعني شماره هاي 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17 نمراتي از 1 تا 5 مي گيرند. بدين ترتيب بالاترين نمره خودكارآمدي در اين مقياس 85 و پايين ترين نمره 17 مي باشد.

 

   دانشجوی عزیز:   برای پاسخ به سوالات زیر ابتدا هدف های تحصیلی خود را در نظر بگیرید وسپس در مورد هر سوال به خود نمره 1تا 7 بدهید و آنرا علامت بزنید. اگر درمورد شما کاملا درست است، 7  و اگر به هیچ وجه درست نیست، 1، اگرمتوسط است 4، علامت گذاری شود. اعداد دیگر بین 1 تا 7 هم می تواند انتخاب شود.

 

 

1- من کارهای کلاسی راترجیح می دهم  که چالش انگیزند و باعث می شوند که بتوانم چیزهای جدید را یادبگیرم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

2- درمقایسه با دانشجویان دیگر کلاس من کارهایم را بهتر انجام می دهم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

3- برایم مهم است , آن چیزهایی را که در کلاس تدریس می شود یادبگیرم .

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

4- من آن چیزهایی که در این کلاس یادمی گیرم دوست دارم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

5- من مطمئن هستم  که می توانم ایده های تدریس شده در این کلاس را درک کنم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

6- من فکر می کنم که قادرم آن چیزی که دراین کلاس یاد می گیرم در کلاسهای دیگر به کار بگیرم

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

7- ازخودم انتظار دارم که در این کلاس خیلی خوب عمل کنم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

8- درمقایسه بادانش آموزان دیگر کلاس من فکر می کنم که دانش آموز خوبی هستم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

9- من اغلب موضوعاتی برای نوشتن   مقاله  انتخاب می کنم که چیزهایی درموردآنها می دانم حتی اگر مستلزم کار بیشتر باشند.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

10- من مطمئن هستم که می توانم کار فوق العاده ای درارتباط با مسائل وتکالیف مطرح شده در کلاس انجام دهم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

11- من فکر می کنم که که یک نمره خوب در این کلاس کسب خواهم کرد.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

12- حتی موقعی که من در یک امتحان ضعیف عمل می کنم   سعی می کنم از اشتباهاتم چیزهایی یاد بگیرم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

13- من فکر می کنم که آن چیزی که در این کلاس یاد می گیرم  , برایم مفید است که آنها رابدانم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

14- مهارتهای مطالعه ای که من به کار می گیرم درمقایسه با دیگرانی که دراین کلاس هستند فوق العاده است.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

15- من فکر می کنم که آن چیزی که در این کلاس یاد می گیرم  , برایم جذاب وشگفت انگیزاست.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

16- درمقایسه بادانش آموزان دیگر کلاس من فکر می کنم که من درمورد هرموضوع چیزهای  زیادی  می دانم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است

17- من می دانم که قادر خواهم بود که مواد این کلاس را یاد بگیرم.

درمورد من اصلا درست نیست 1         2          3           4          5         6           7   درمورد من خیلی درست است.


منابع
1- اعرابيان، اقدس و همكاران (1383)، بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان. مجله روانشناسي، سال هشتم، شماره 4
2- جهانی ، سیف اله.(1388). رابطه بین سطح آگاهی از مهارتهای زندگی با باورهای خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 قیمت به تومان:
6,000

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان، لینک دانلود فایل به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود. که لازم است برای این امکان، آدرس ایمیل را در محل مربوطه به طور صحیحی وارد نمایید.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران:

تاکنون نظری برای این موضوع ثبت نشده است