نام مقاله

XML ارایه یک روش ترکیبی در تدوین روش‌شناسی پیاده‌سازی مدیریت دانش

نویسنده
محمود مرادی ، سیدمیثم مومنی ، رمضانعلی مباشر امینی
تاریخ انتشار
چکیده مقاله

زمانی که سازمان‌ها به منظور بهبود عملکرد کسب‌وکار و افزایش ظرفیت نوآوری خود در تلاش هستند، توجه‌شان به‌طور فزاینده‌ای بر چگونگی مدیریت دانش‌شان متمرکز می‌شود. این دلیلی برای پاسخ به این سئوال است که چرا دانش یک اسلحه‌ استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در دنیای کسب‌وکار امروزی است. یکی از دلایلی که خیلی از سازمان‌ها هنوز هم با مدیریت دانش مشکل دارند و در به‌دست آوردن مزایای بالقوه‌ آن به‌طور کامل، با شکست رو‌به‌رو می‌شوند، ناشی از فقدان یک پایه‌ علمی به‌منظور راهنمایی آنها در پیاده‌سازی آن است. یک چارچوب پیاده‌سازی مدیریت دانش قوی، با فراهم نمودن اصول و دستورالعمل مناسب به سازمان‌ها کمک می‌کند تا این مشکل را برطرف نمایند. این پژوهش به‌منظور فراهم نمودن یک روش‌شناسی جامع، هفت تواناساز مدیریت دانش و شش فرآیند مدیریت دانش را به‌عنوان معیارهایی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان انتخاب کرده است. این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی بوده و در یکی از صنایع کشتی‌سازی کشور پیاده‌سازی شده است. داده‌ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مسئولان جمع‌آوری شده و از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره و آنتروپی شانن جهت جمع‌بندی یافته‌ها استفاده شده است. در ارزیابی صورت گرفته عواملی مانند فرهنگ و منابع انسانی در توانمندسازها و خلق دانش در فرآیندها، به عنوان اولویت‌های سازمان به‌منظور شروع برنامه‌های مدیریت دانش انتخاب شدند که بر مبنای آن استراتژی دانش سازمان مشخص شده و برنامه‌های بهبود دانشی تدوین گردیده است.
کلیدواژه ها:


سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله
نام شما:  
آدرس ایمیل:  
نظر شما:  

تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است