پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران

نام نویسنده:
میدگلی و همکاران
نام لاتین:
سال انتشار:
1998
پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران
توضیحات:

اهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی می کند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست(پینتریچ و همکاران، 2003).  پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران(1998) 18 سوال دارد که پاسخدهی به سوالهای آن بر اساس مقیاس 7 درجه ای لیکرت است. اعتبار خرده آزمونهای جهت گیری هدف تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ بین (70/0) تا 84/0 گزارش شده است.

پاسخ دهی به سوال‌ها بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای بود . انتخاب پاسخ یک بدین معنا بود که آن موضوع یا آن سوال به هیچ وجه در مورد آن‌ها صدق نمی­کند و انتخاب پاسخ هفت به معنای صادق بودن آن موضوع یا آن سوال در مورد ان‌ها بود. در پژوهش کارشکی (1387) پرسشنامه یاد شده پس از ترجمه  بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا روایی آن به وسیله کارشناسان تایید شود. اعتبار ابزار بر اساس آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی تایید شد. پرسشنامه جهت گیری هدفی میدگلی و همکاران (10) دارای 18 سوال و خرده آزمون جهت هدفی تبحری، رویکردی و اجتنابی است اعتبار خرده آزمون های پرسشنامه مزبور بین 70/0تا 84/0گزارش شده است. اعتبار کلی پرسشنامه در اجرای نهایی نیز 84/0 و اعتبار خرده آزمون های آن، به ترتیب 87/0، 84/0و 76/0 به دست آمد (11). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کلی پرسشنامه 81/0 بود و برای خرده مولفه‌های اول 88/0، خرده مولفه دوم ، 88/0 و برای خرده مولفه سوم 58/0 به دست آمد.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: 18

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

پرسشنامه لاتین: دارد

مقاله اصلی لاتین: دارد

تعداد مقالات همراه: 3

 

نمونه سوالات پرسشنامه اهداف پیشرفت یا جهت گیری هدف میدگلی و همکاران:

  1. من در دانشکده به کارهایی علاقه مندم که ازآنها چیزی یاد بگیرم، حتی اگر اشتباهاتی در آنها داشته باشم.
  2. یک دلیل مهم برای اینکه چرا تکالیف درسی دانشکده را انجام می دهم این است که من به یادگیری چیزهای جدید علاقه مندم.
  3. من در دانشکده به کارهایی علاقه مندم که واقعا مرا به تفکر وادار کند.
  4. یک دلیل مهم برای اینکه چرا من کارهایم را در کلاس درس انجام می دهم این است که می خواهم آنها را به بهترین وجه یادبگیرم.

Midgley C; Kaplan A; Middleton M; Maehr ML; Urdan T; Anderman L H; Anderman E& Roeser R.(1998). The development and validation of scales assessing students’ achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology; 23: 113-131.

Pintrich PR; AnneMarie MC; Toni M& Kempler. (2003). Current issues in achievement goal theory and research. International Journal of Educational Research; 39: 319–337.

کارشکی، حسین؛ میردورقی، فاطمه و حمزه لو، محمد(1391). نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان. مطالعات روانشناختی، دوره 8، شماره 3.


قیمت به تومان:
2,500

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان، لینک دانلود فایل به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود. که لازم است برای این امکان، آدرس ایمیل را در محل مربوطه به طور صحیحی وارد نمایید.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران:

1 بسیارعالی 1393/12/13
2 عالی 1393/12/13
3 عالی 1393/12/13
4 عالی 1393/12/13
5 1395/02/10