پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

اطلاعات شناسنامه ای پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

نام نویسنده:
بوفارد
نام لاتین :
سال انتشار:
1995
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

معرفی پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد :

سازه خودتنظیمی به آموزش استراتژی‌هایی اشاره دارد که افراد را قادر می‌کند جهت‌گیری هدف‌های خود را در فرایند یادگیری رشد دهند. به عبارت دیگر، یادگیری خود‌تنظیمی فقط یادگیری دانش‌آموزان را تقویت نمی‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای آنها فراهم می‌کند تا به طور فعال، فرایندهایی مانند تنظیم اهداف خودکنترلی، خودارزشیابی و خودانگیزشی را مدیریت کنند(1).

خودتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش‌آموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه، شناخت، عواطف یا رفتارهای خود را گسترش داده و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان برسند(2)

دانش‌آموزان خودنظم‌ده، فراشناختی هستند و از روش‌های مطالعه و یادگیری خود، آگاهی دارند. دانش‌آموزی که بر فرایند یادگیری و عوامل مؤثر و موانع یادگیری خود نظارت می‌کند، در واقع، از فراشناخت استفاده کرده است. از آنجا که دانش‌آموزان از لحاظ نظارت شخصی در یک سطح نیستند، معلمان برای فراشناختی‌تر شدن دانش‌آموزان لازم است این باور را در دانش‌آموزان ایجاد کنند، زیرا یادگیری، عملی هشیارانه، هدفمند و مستلزم تلاش و کوشش فراوان است(3).

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد و همکارانش (1995م) بر اساس نظریه شناختی بندورا طراحی شده و توسط کدیور (4) در ایران هنجاریابی شده است.

سؤال‌ها در پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد در مقیاس لیکرت است. پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد دو خرده مقیاس راهبردهای شناختی و فراشناختی دارد. برای تعیین روایی سازه پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که این ابزار قادر است 52% از واریانس خودتنظیمی را تبیین نماید. همچنین کدیور (1380) ضریب پایایی کلی پرسش‌نامه را بر اساس آلفای کرونباخ 71% گزارش کرده است. پایایی خرده‌مقیاس راهبردهای شناختی 70% و خرده‌مقیاس راهبردهای فراشناختی 68% بوده است. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها توسط افراد نمونه در سه گروه، به تجزیه و تحلیل آماری آنها پرداخته شده است. همچنین برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل آنوا استفاده شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

1-براي برنامه ريزي زمان مطالعه وقت صرف مي كنم.

2- زماني كه مطالعه مي كنم، اهداف خودم را دقيقا مشخص مي كنم.

3- وقتي مشغول درس خواندن هستم، بيش از آنكه فقط ماده درسي را بخوانم سعي مي كنم مشخص كنم كه چه چيزي از اين درس ياد مي گيرم.

 

 پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد به همراه مقاله اصلی لاتین و مقاله اصلی به زبان فارسی در قالب فایل Word آماده شده است که به محض پرداخت موفق لینک آن در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان به ایمیل ارسال می شود 

 

منابع:

1-C. Y. Chang, "A study of the relationship between college studentsacademic performance and cognitive style, metacognition, motivational and self regulated factors", Educational Psychology, v 24, p 145.

2- D. H. Schunk & F. Pajares, The Development of Academic Self-Efficacy.Chapter in A. Wigfield & J.Eccles (Eds.), p 197

3-P. A. Alexander, "Psychology in Learning and Instruction (Educational Psychology)", Prentice Hall, v 13, p 263.

4- پروین کدیور، «بررسی سهم باورهای خود کارامدی،خودگردانی،هوش وپیشرفت درسی دانش آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه»، مجله علوم تربیتی وروان‌شناسی، سال دهم، ش 1و2، 1382، ص 46.

شیوه نمره گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از کاملا موافقم (نمره5) تا کاملا مخالفم_(نمره1)می باشد و سوالات 5-13-14 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.


مشخصات فایل پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد دارای دو خرده مقیاس راهبردهای شناختی و فراشناختی می باشد

روش نمره گذاری پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

روش نمره گذاری پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

قیمت به تومان:
5,500

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان، لینک دانلود فایل به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود. که لازم است برای این امکان، آدرس ایمیل را در محل مربوطه به طور صحیحی وارد نمایید.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران:

تاکنون نظری برای این موضوع ثبت نشده است