پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

  برزونسکی     سردرگمی هویتی     سبک هنجاری هویت     هویت     سبک های هویتی     سبک اطلاعاتی هویت  


پرسشنامه سبک هویت برزونسکی برزونسکیn

مشخصات فایل پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

نام نویسنده:
برزونسکی
نام لاتین:
ISI-6G
سال انتشار:
1992
تعداد سوالات:
40
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی دارای مولفه های سبک اطلاعاتی, سبک هنجاری, سردرگمی اجتناب می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

روش نمره گذاری پرسشنامه سبک هویت برزونسکی به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

هویت، تدوینی از خویشتن است که نحوه ی رفتار و اندیشه ی فرد را با خود و پیرامون خود تبیین می کند. اریکسون (۱۹۶۸) معتقد است اگر این فرایند درست رخ دهد، فرد به هویت متشکل و منسجم از خود می رسد. از نظر برزونسکی، افراد نظریه های مربوط به خود یا به طور کلی هویتشان را بر اساس سه نوع پردازش شناختی مرتبط با سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم / اجتنابی، بنیان نهاده، حفظ کرده یا مورد تجدید نظر قرار می دهند (۱۹۹۰؛ ۱۹۹۸؛ ۲۰۰۳؛ 2004؛ برزونسکی و فراری، ۱۹۹۶). افرادی که سبک هویت اطلاعاتی دارند، به طور فعال اطلاعات مربوط به خویشتن را جستجو و ارزیابی کرده و مورد استفاده قرار می دهند، درباره ی سازه های مربوط به خویشتن شک کرده به دنبال آزمون آنها بر می آیند و هنگامی که با بازخوردهای متفاوتی روبرو می شوند، در ویژگی های هویت خود، تجدید نظر می کنند. با سبک هویت هنجاری، به موضوعات هویت و تصمیم گیری ها، طی همنوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروه های مرجع می پردازند، ارزش ها و عقاید بدون ارزیابی آگاهانه پذیرفته و درونی می شوند و تحمل کمی برای مواجهه با موقعیت های جدید و مبهم و نیاز بالایی برای بسته نگه داشتن ساختار خود بوجود می آید. افراد با الگوی سردر گم / اجتنابی، تعلل و درنگ زیادی دارند و تا حد امکان، سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند و اگر این تعلل طولانی مدت باشد، تقاضای موقعیتی و محیطی باعث واکنش های رفتاری در آنها می شود. در موقعیت های تصمیم گیری آنها ضمن اطمینان کمی که به توانایی شناختی خود دارند، از راهبردهای تصمیم گیری نامناسب مانند اجتناب کردن، بهانه آوردن و دلیل تراشی استفاده می کنند. در دیدگاه برزونسکی، تعهد هویت زمانی پدید می آید که در آن، دسترسی به یک چارچوب جهت دار و هدفمند از ارزش ها و باورها به صورت ابداعی یا تجویز شده از سوی دیگران ایجاد شود (برزونسکی، ۲۰۰۴).  افرادی که تعهد کمی دارند، فاقد دیدگاهی ثابت و واضح درباره ی خود و دنیایی هستند که در آن زندگی می کنند (برزونسکی، ۲۰۰۳). دورتیس، لوکس، سوننر و برزونسکی (۲۰۱۲) گزارش کردند که سبک هویت اطلاعاتی و سردر گم / اجتنابی، کاهش در اهداف حفاظتی و سبک هویت هنجاری، افزایش اهداف حفاظتی را پیش بینی می کنند. با توجه به اینکه الگوی سردر گم/ اجتنابی، نشان دهنده ی تعلل و درنگ زیاد، اجتناب، واکنش های رفتاری و به نوعی راهبردهای تصمیم گیری نامناسب مانند اجتناب کردن، بهانه آوردن و دلیل تراشی است، محتمل است که این سبک با میزان پریشانی افراد رابطه داشته باشد. پژوهش ها  نشان می دهد افرادی که مشکلاتی در هویت دارند، مشکلات سازگاری بیشتری نشان می دهند. که جهت بررسی این موضوع از  پرسشنامه سبک هویت برزونسکی استفاده می شود.

افرادی که سبک اطلاعاتی دارند مقابله هایی اثر بخش با استرس (وليوراس، ۲۰۰۵) نشان می دهند، بهزیستی روان شناختی بیشتری دارند در حالی که افرادی که سبک هویت سردر گم/  اجتنابی دارند، نمره های پایینی در ابعاد بهزیستی بدست می آورند (لی، ۲۰۰۵؛ وليوراس، ۲۰۰۵؛ بیومونت، ۲۰۰۹). سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری، با افسردگی رابطه ی منفی و سبک سردرگم/اجتنابی رابطه ای مثبت با آن دارد (برزونسکی و کینی، ۱۹۹۴) وليوراس و بوسما (۲۰۰۵) نیز نشان داده اند که سبک سردر گم / اجتنابی رابطه ی منفی با سلامت روان دارد. برای سنجش سبک هویت از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) (برزونسکی، 1989، 1992) برای نشان دادن جنبه دیگری از بحران هویت یعنی فرآیندهای شناختی  درگیر در مقابله و حل مساله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت طراحی شده است. برزونسکی و همکارانش، هر یک از نمرات سه مقیاس پرسشنامه سبک هویت برزونسکی را به نمره  z تبدیل می نمودند و مقیاسی را که دارای نمره z  بالاتر بود، پاسخ دهنده را درآن طبقه قرار می دادند. بر اساس این روش، مقیاس سبک هویت برزونسکی، تمام آزمودنی ها را در یکی از سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگمی یا اجتنابی قرار می گیرند(برزونسکی و سالیوان، 1992).

 

 

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (برزونسکی، 1992b) یک مقیاس 40 سوالی است که 11 سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، 10 سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و 10 سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی است و 10 سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود. پاسخ آزمونی&

نمونه سوالات پرسشنامه سبک هویت برزونسکی :

می دانم که در مورد مذهب چه عقیده ای دارم. 1

در مورد هدفهای زندگی ام خیلی فکر کرده ام. 2

در زندگی هدفهای روشنی ندارم. 3

با توجه به ارزشهایی که با آنها بزرگ شده ام، عمل می کنم. 4

وقت زیادی را به مطالعه یا گفتگو با دیگران در مورد عقاید و موضوعات مذهبی صرف می کنم. 5

وقتی با کسی در مورد مساله ای صحبت می کنم، سعی می کنم که دیدگاه او را در نظر بگیرم. 6

برای آینده ام برنامه ریزی کرده ام. 7

در مورد مسائل پیشاپیش نگران نیستم و در مورد هرچیز همان زمان که اتفاق می افتد، تصمیم می گیرم. 8

درست نمی دانم که در مورد مذهب چه عقیده ای دارم. 9

طوری تربیت شده ام که بدانم در کارهایم چه هدفهایی را دنبال کنم. 10

درست نمی دانم که واقعا به چه ارزشهایی معتقدم. 11

می دانم که دولیت و کشور چه هدفهایی را دنبال می کنند. 12

اگر در مورد مشکلاتم نگران نباشم آنها معمولا خودشان برطرف می شوند. 13

مطمئن نیستم که در آینده چه کار یا فعالیتی را دنبال خواهم کرد. 14

به کاری که الان انجام می دهم(یا در گذشته انجام داده ام) احساس علاقه می کنم. 15

در مورد موضوعات سیاسی و فهم آنها وقت زیادی صرف کرده ام. 16

اکنون در مورد آینده فکر نمی کنم، هنوز راه درازی در پیش روست. 17

برای یافتن مجموعه ای از اعتقادات وقت زیادی را صرف مطالعه و گفتگو با دیگران می کنم. 18

هرگز به طور جدی در مورد اعتقادات مذهبی ام تردید نداشته ام. 19

مطمئن نیستم چه شغلی برایم مناسب است. 20

از زمان کودکی می دانستم که می خواهم چه کاره شوم. 21

مجموعه ای از اعتقادات محکم دارم که در هنگام تصمیم گیری از آنها استفاده می کنم. 22

دوست دارم اعتقادات ثابت داشته باشم نه آنکه آماده پذیرش نظرهای تازه باشم. 23

وقتی مجبورم تصمیم بگیرم تا آنجا که ممکن است صبر می کنم تا ببینم که چه پیش خواهد آمد. 24

ادامه سوالات

وقتی که مشکلی دارم برای فهم آن بسیار فکر می کنم. 25

وقتی که مشکل دارم ترجیح می دهم از مشورت و راهنماییی متخصصان(سخنرانان مذهبی، دکترها، حقوقدانان و معلمان) استفاده کنم. 26

زندگی را خیلی جدی نمی گیرم، بلکه سعی می کنم از آن لذت ببرم. 27

بهتر است که مجموعه معنی از رازشها داشته باشیم تا آنکه مجموعه های مختلف از ارزشها را در نظر بگیریم. 28

تا جایی که می توانم سعی دارم در مورد مشکلات فکر نکنم و با آنها درگیر نشوم. 29

مشکلات معمولا مرا به تلاش و کوشش بیشتر بر می انگیزد. 30

از مسائلی که مرا به فکر کردن وادار می کند، اجتناب می کنم. 31

وقتی راه حل مساله ای را بلد باشم، دوست دارم به آن بچسبم. 32

وقتی که مجبورم تصمیم مهمی بگیرم دوست دارم تا آنجا که می توانم در مورد آن بدانم. 33

دوست دارم با مسائل و حوادث همانگونه مقابله کنم که والدینم می گویند. 34

دوست دارم خودم در مورد مسائل فکر کنم و به تنهایی با آنها مقابله نمایم. 35

وقتی که من مشکل بالقوه ای را نادیده می گیرم، مشکل معمولا خود به خود حل می شود. 36

وقتی که مجبورم تصمیم مهمی بگیرم دوست دارم تا آنجا که می توانم در مورد آن بدانم. 37

وقتی بدانم مساله ای فشارزا خواهد بود، سعی می کنم از آن دوری کنم. 38

افراد برای یک زندگی پربار به تعهد به مجموعه ای از ارزشها نیاز دارند. 39

وقتی مشکلی دارم بهترین راه این است که نصایح دوستان یا خانواده را بپذیرم. 40

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: