پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو

پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو تقی لو

مشخصات فایل پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو

نام نویسنده:
تقی لو
سال انتشار:
2017
تعداد سوالات:
30
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:
پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو دارای مولفه های وظیفه مداری، مرم داری و خودمداری می باشد.

روش نمره گذاری پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو

روش نمره گذاری پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

معرفی پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو

پرسشنامه رفتار اخلاقی توسط تقی لو(۲۰۱۷) طراحی شده است. پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو یک پرسشنامه ۳۰ سؤالی و شامل ۳ مؤلفه وظیفه مداری، مردم مداری و خود مداری است. ضرایب همبستگی بین پرسشنامه حساسیت اخلاقی و مؤلفه های توافق و وجدان گرایی آزمون شخصیت نئو (که عامل های شخصیت محسوب می شوند) با هر ۳ مؤلفه های رفتار اخلاقی ۳۲/0 تا ۵۴/0 است و ضرایب آلفای کرونباخ هر کدام از مؤلفه های مقیاس رفتار اخلاقی ۷۳/0 تا 79/0 می باشد. ضرایب همبستگی بین مؤلفه های رفتار اخلاقی با روش بازآزمایی نیز به ترتیب ۵۳/0، 59/0 و 48/0 به دست آمد. نتایج روایی همزمان پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو نشان داد که عامل های توافق و وجدان گرایی با دو مؤلفه مردم مداری و وظیفه مداری اخلاقی همبستگی مثبت و با مؤلفه خود مداری اخلاقی رابطه منفی و معنادار دارد (تقی لو، ۲۰۱۷). در پژوهش آزاد منش، ابوالمعالی الحسینی و محمدی(1399) ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه رفتار اخلاقی، 89/0، 88/0 و 72/0 به دست آمد که این موضوع بیانگر همسانی درونی قابل قبول مؤلفه های پرسشنامه است که برای سنجش متغیر پژوهش آزادمنش، ابوالمعالی الحسینی و محمدی(1399) به کار گرفته شده است.

قیمت به تومان:
12,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
 

نظرات کاربران: