دانلود پرسشنامه های ازدواج و زناشویی

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج نسخه دانشجویان (پرساد)
پرسشنامه وفاداری در ازدواج
مقياس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (MES)
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن
پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه زنان
پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج آسان
مقیاس غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج)گاتمن
پرسشنامه انتظار از ازدواج
پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه مردان
پرسشنامه انتظار از ازدواج جونز و نلسون - 40 سؤالی
پرسشنامه بی ثباتی ازدواج