درباره ما

این سایت به منظور کمک به جامعه علمی و دانشگاهی، و ارائه خدمات در حوزه های زیر راه اندازی شده است

1-تهیه و ارائه ابزارهای پژوهشی از جمله پرسشنامه، مقیاس، سیاهه و ...

2-طراحی وساخت ابزارهای پژوهشی با کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های سرار کشور

3-ترجمه و بازترجمه ابزارهای پژوهشی جدید برای استفاده جامعه علمی کشور.

4-ترجمه و ویراستاری متون عمومی و تخصصی در کلیه رشته های دانشگاهی با استفاده از مترجمان برتر از سراسر کشور.