پرسشنامه

بررسی الگوی رفتار مصرفی مشترکان خانگی برق
بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع
پیش‌بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جو سازمانی
XML ارزیابی بینش مدیران ستادی و استانی سازمان تربیت بدنی کشور در سال 1383
XML بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان:«بررسی موردی: معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی»
ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مدیران
تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات:مطالعه موردی شرکت فراپیوند
بررسی رابطه بین سرمایه‌های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن
شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های دولتی
XML بررسی رابطه بین جریمه‌های سازمانی و رضایت مشتریان سازمان‌های خدماتی استان کرمان
نقش اعتماد در نوآوری سازمانی: پژوهشی در یک سازمان ایرانی بخش خدمات
توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران
XML آسیب‌شناسی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و بیان راهبردهای عملی برای حمایت از آنها (بررسی موردی: استان سمنان)
بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران
تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد
XML تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT
پرسشنامه مربوط به اعتیاد به كار، از پرسشنامه اسپنس و رابینزپرسشنامه مربوط به تعهد سازمانى از پرسشنامه موداى، استیرز و بورتر-
بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی
شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب ‌وکار
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تامین اجتماعی
بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان
بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی
شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش
نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم
تاثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی‌: مطالعه موردی اداره امورمالیاتی شهر اصفهان
رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی در شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مدل دنیسون
تحلیلی بر موانع اقتصادی- اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی مطالعه موردی: دهستان لیشتر، شهرستان گچساران
XML طراحی نقشه راهبرد برای موسسات علمی پژوهشی غیردولتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی
طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها بر اساس عوامل حیاتی موفقیت
مطالعه تطبیقی چابکی استراتژیک در صنایع تولیدی شهر سمنان
سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت (مطالعه موردی: استان کردستان)
بررسی ابعاد و مولفه‌های شایسته‌سالاری در مدیران و کارکنانِ موسسات آموزشی
XML ارایه یک روش ترکیبی در تدوین روش‌شناسی پیاده‌سازی مدیریت دانش
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان شعب منطقه 3 بانک ملّت تهران
بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان
پیش‌بینی مولفه‌های یادگیری سازمانی ادراک شده بر اساس ابعاد جامعه‌پذیری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)
نقش عوامل شخصیتی در شکل‌گیری تحلیل‌رفتگی: مطالعه موردی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه تبریز
بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی کارکنان، راهبردها و محرک‌های رهبری مدیران و تمایل کارکنان به حفظ و بقای خویش
عوامل تاثیرگذار بر معماری سرمایه انسانی
مدل مدیریت دانش در معاونت‌های نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
XML نقش تجارت مرزی در تثبیت جمعیت روستایی، مطالعه موردی: حوزه نفوذ بازارچه مرزی سردشت
XML تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی
کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی‌سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران
تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو آمیزه بازاریابی
عوامل سازمانی موثر بر جبران خدمات پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان های دولتی شهر تهران
بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغ‌های شفاهی در صنعت بانکداری
مدل ساختاری مولفه های رهبری تحول گرا، غنی سازی شغل و رفتارهای مدنی سازمانی
بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی و تعهد مدیریت در برابر توانمندسازی کارکنان با عملکرد شغلی آنان (مورد مطالعه: کارکنان بانک)
XML ارزیابی آمادگی پست بانک ایران برای اجرای نظام مدیریت ارتباط با مشتری
XML چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن
XML مفهوم سازی شبکه ملی مؤسسات پژوهشی (مطالعه موردی: پژوهش های برنامه‌ریزی و توسعه کشور)
بررسی میزان آمادگی مدیران برای اجرای سیستم باز خورد 360 درجه (پژوهشی در شرکتهای فعال در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم)
بررسی نقش میانجی راهبردهای ترکیبی رقابتی و رویکرد مبتنی بر منابع در تأثیر ساختار بر عملکرد سازمانی
واکاوی عوامل موثر بر اخلاق سازمانی با استفاده از مدل یابی معادله ساختاری
شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده تسهیم دانش در یک سازمان دولتی
ارائه الگوی سازمان متعالی با تاکید بر رویکرد اسلامی (مطالعه موردی: موسسات آموزش عالی شهر مشهد)
شایسته سالاری ادراک شده مدیران و توانمندسازی شناختی کارکنان
اثر خودمدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطق های خراسان)
رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و رفتارهای انحرافی با توجه به نقش تعدیل کننده نیازهای روانی- اجتماعی
XML نیازهای کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: اولویت‌ها و مقایسه آن‌ها برحسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی
بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ
بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی
بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری
رابطه‌ رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش‌ و پرورش
XML رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه‌های شخصیتی
بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس
شناسایی متغیرها و نسبت‌های مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک
طراحی مدل‌ بهبود بهره‌‌وری با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات
XML تحقیقی پیرامون ویژگی‌های کسب و کارهای زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکلات آنان در راه‌اندازی کسب و کار
بررسی رابطه بین رعایت توصیه‏های ایمنی و حوادث شغلی در کارخانجات منطقه غرب استان مازندران
مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران و ارائه یک الگوی مطلوب
XML بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام ‌اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینان شرکت‌های کوچک صنعتی
XML بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری
بررسی رفتار مدیران سرمایه‌گذار و تحلیل‌گران مالی در مورد پیش‌بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و شناخت عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: در شرکت مخابرات ایران)
شناخت عوامل مؤثر بر گرایش‌های روستائیان نسبت به شوراهای اسلامی روستا در استان خراسان
مدل سیستمی اثربخشی کار تیمی در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی ج.ا.ا)
تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران)
XML ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان
بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی استان گلستان در کشورهای آسیای میانه طی سال‌های 1378تا 1383
XML عوامل حیاتی سازمانی در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران
XML طراحی و تبیین الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی (فرهنگ‌ساز) جمهوری اسلامی ایران
مدل اسکیمویی فرهنگ و تعالی سازمان
رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
بررسی عوامل مؤثر و مشکلات شرکت‌ها در بکارگیری تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت‌های صادراتی ایران)
XML توسعه مدل کارت امتیازی متوازن مدیریت دانش: مطالعه موردی یک گروه صنعتی تحقیقاتی دولتی در ایران
رفتار سازمانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی، پژوهشی برای آوازه‌سازی در بانک‌های دولتی
XML بررسی رابطه روش‌های ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد کارکنان
تأثیرساختارهای اجتماعی درتوسعه کارآفرینی زنان ایرانی
آسیب‌شناسی اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی سازمان‌های دولتی شهر قم)
مدل تحلیل رابطه خصوصیات شغل و خلاقیت
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع)
XML تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)
XML اثر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی انسانی: مطالعه موردی دروزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرش‌های کارکنان و مدیران
بررسی نقش پرتفوی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه میان فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)
مدل‌سازی ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از سیستم‌های خبره
شناسایی عوامل موفقیت مدیران در سازمان‌های کوچک خدمات عمومی و طراحی مدلی به منظور تبیین این عوامل (مطالعه موردی شرکت‌های
اثر اینترنت برکسب مزیت رقابتی (مطالعه تحقیقی پیرامون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران)
XML رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه با توجه به نقش باورهای جبران عدالت
الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی
XML بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس
رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی
رتبه‌بندی دانشگاه‌های منتخب بر اساس زیرساخت‌های مدیریت دانش
تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان
XML ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز
رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی
بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان
رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان
XML بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط
شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران
تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی
تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافری رجاء)
تاثیر انعطاف پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان
XML بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران
بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان
بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم‌سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمان‌های منتخب
شناسایی انگیزه‌های انتقال پیام تبلیغاتی در بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)
طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران
بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر جاذبه‌های تبلیغات تلویزیونی شرکت ایرانسل و همراه اول بر نگرش نسبت‌به نام و نشان تجاری و نگرش نسبت‌به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان کاربر تلفن همراه در شهر شیراز)
اولویت‌بندی راهبرد‌ها در تجارت الکترونیکی (در سایت‌های تخفیف اینترنتی در ایران)
XML عوامل موثر بر خرید تفننی محصول جدید با درگیری پایین
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری
XML مطالعه راهبرد‌های قیمت‌گذاری و رابطه‌ی آن با قابلیت‌های بازاریابی در شرکتهای تولیدی
XML بررسی و اعتبارسنجی الگوی تبلیغات الکترونیک فرش درتهران
شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب"
بررسی تأثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی
XML بررسی عوامل موثر در تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه های مجازی(مطالعه موردی: فروشگاه مجازی آل دیجیتال)
طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها
بررسی شاخصهای عدالت سازمانی در نهج البلاغه با تأکید بر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر
بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز
تاثیر سیرت نیكوی مدیران بر شادی كاركنان بر اساس آموزه های اسلامی
تأثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تأکید بر اخلاق کار اسلامی
طراحی الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای فرامنطقه¬ای با رویکردی سیستمی
تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان)
بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان
شناخت دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران (رویکرد مدیریت منفعت محور)
بهبود روشهای مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف
شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران
بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه با رفتار شهروندی سازمانی
طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)
مدیریت جهادی، چالشها و الزامات
رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی و قصد ترک شغل کارکنان
تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی
بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی
بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه­ آزاد اسلامی و پیام نور
تأثیر ایمان­ دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)
الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی بر آموزه های اسلامی
بررسی نقش آموزه¬های اسلامی در اثربخشی پیام تبلیغاتی در جامعه مصرفی معتقد به باورهای دینی
رابطه ویژگیهای مدیر از دیدگاه اسلام با بهره-وری در سازمانهای دولتی
اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیئت های مذهبی
بررسی رفتارهای فرا نقشی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی با رویكرد سیستمی
طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران
تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی
تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار
ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر)
طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی
تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر
بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران
تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی
ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری
مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو
نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند
طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان
اثر ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی
بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند (مطالعه موردی :دارندگان و خریداران خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان)
بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی
طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران
نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده
بخش‌بندی و شناسایی ویژگی‌های مصرف‌کنندگان در یک محیط چند کانالی با استفاده از ترکیب روش نقشه‌های خودسازمانده و رگرسیون لجستیک
آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات
خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی
نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی (مورد مطالعه صنعت هتلداری شهر
تبیین مدل ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایه گذاری
تبیین بیگانگی کاری با ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی
بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند
ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران بیمه های عمر
نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی‌های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر رفتار مصرف کننده
بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران
ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما)شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی
شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی
بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران1 با انتظارات صادرکنندگان
ممیزی بازاریابی صنعتی مطالعه‌ی موردی مجموعه شرکت‌های قطعه ساز گروه بهمن
ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران
ارایه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی
بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده
بررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتریان
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی هتل‎های چهار و پنج ستاره اصفهان)
عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی ‌فروش با رویکرد دوسطحی
عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی ‌فروش با رویکرد دوسطحی
تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان (مطالعه‎ موردی : مصرف‎کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)
تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق
تحلیل خوشه‌ای موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی در صنعت خودروسازی (مطالعه‎ی موردی: شرکت ایران خودرو)
شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک
رابطه تعامل فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده (مطالعه‎ی موردی: لوازم صوتی و تصویری)
بررسی نقش و جایگاه عوامل مؤثر درکیفیت خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان کلیدی بانک‎های دولتی شهرستان کرج
رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصی بر روابط کاری مدیران بازاریابی و فروش
بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک وارایه ‌راه‌کارهای بهبود وضعیتآن
طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور
بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی‌های تلفن همراه
ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور
بخش‌بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظارمشتریان
کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان
ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت سرمایه‌گذاران به عنوان مشتریان شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه‌ی موردی: بورس‌های منطقه‌ای تهران، اصفهان و یزد)
مقایسه قدرتمندی انواع برند داخلی و خارجی از دیدگاه مشتریان محصولات لوازم خانگی در استان گیلان
بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطهای برای ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری( مطالعه‌ی موردی: هتل پرشین پالاس)
بررسی عوامل مؤثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعه‌ی موردی: منطقه گردشگری سرعین اردبیل)‏
هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی
بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی
بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی.
ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
ارایه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت)
بررسی رابطه‌ی بین تصوّر از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه‌ی موردی بانک ملّت)
بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند در محصولات با درگیری کم و زیاد
سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس‌گری بازار
تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تأکید بر نقش میانجی رفتار‌های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران
8 ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک‌های خصوصی)
سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران
ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی
تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین
بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران
بررسی رابطه‎ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان
هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی
بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی
بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی
بررسی تأثیر ویژگی‌های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن
سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران)
طراحی الگوی تلفیقی برای خلق چشم‌اندازی پایدار (مطالعه موردی بانک ملت)
ارائه‌ی مدلی برای سنجش کیفیت سخت‌افزار و نرم‌افزار خدمات در صنعت بانکداری
تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی‌بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپ‌تاپ شرکت Dell)
رابطه به‌کارگیری فناوری RFID بر خلق مزیت رقابتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران
7 تحلیل خطای هاله‏ای رفتار مشتریان با استفاده از شاخص مروجان خالص (NPS) و تئوری مجموعه راف (RST) (مطالعه‌ی موردی: تلفن همراه سونی‏اریکسون)
بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها
بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند
ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
ویژگی‌های ارزش‌آفرین سیستم‌های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان (مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران)
تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصویر بانک‎های شهر تهران
شناسایی و اولویت¬بندی عوامل مؤثر بر کارایی شبکۀ توزیع کالا
نقش بازاریابی و وابستگی به بازاریابی در صنایع کوچک
ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی
تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان‌نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران
تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان‌نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران
تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد
تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار)
تجزیه‎وتحلیل وضعیت راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران: به‎کارگیری رویکرد جامع تحلیل راهبردی
بررسی نقش آمیختۀ ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژۀ برند در راستای افزایش وفاداری برند
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک
بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو 206)
سرمایه‌گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: شرکت فولاد مبارکة اصفهان)
بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستارة کلان‌شهر مشهد)
قاعده‏مند سازی و پیش‏بینی رفتار مشتریان براساس تئوری مجموعه راف و شاخص قابلیت پذیرش و رد (مطالعه موردی: تلفن همراه سونی‏اریکسون)
بررسی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان
تأثیر مدیریت زنجیره‌ی تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی
شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و تعداد بازارها بر کارکرد صادراتی
تبیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری و ارزش ویژه مارک تجاری در صنعت بانکداری با تأکید بر تهدیدها و فرصت‌ها
تأثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعۀ موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام. تی. ان.ایرانسل)
طراحی مدل تأثیر منابع بازاریابی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی‏ گری راهبرد رقابتی تمایز (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک ایران)
بررسی اثرهای تصویر ذهنی مارک تجاری سبز بر ارزش ویژۀ مارک تجاری سبز (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های لوازم‌ خانگی و مشتریان لوازم خانگی‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان سنندج)
ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران
شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران
بررسی عوامل موثر و موانع وفاداری الکترونیکی به خدمات بانکداری الکترونیکی در مشتریان بانک های خصوصی در استان گلستان
بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری ( مطالعة موردی: شرکتهای فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال)
تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران)
بررسی رابطة یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان
بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژۀ برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت (مطالعۀ موردی: اپراتور های تلفن همراه)
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان
بررسی تأثیر جامعۀ برند در ویژگی های برند
شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت روابط کارکنان و پیامدهای آن (مطالعۀ موردی: کارکنان شرکت خدمات مهندسی و ساخت کیسون)
بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان
بخش بندی مشتریان در رستوران های زنجیره ای بر اساس سبک تغذیه (مطالعه موردی: رستوران های زنجیره ای فست فود بوف در شهر تهران)
مطالعة رفتار خرید تفننی در مسافران مترو
بررسی تاثیر تنوع‌طلبی و تازگی‌طلبی گردشگران بر نیت های بازدیدشان (مورد مطالعه: گردشگران شهر تهران)
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة هویت برند خدماتی (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمة ایران استان اردبیل)
شناسایی شیوه های موثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران
بررسی رابطۀ نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی (مطالعۀ موردی: کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان)
تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه
بررسی تأثیر عناصرنام تجاری بر نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به نام تجاری تعمیم یافته (مورد مطالعه: شرکت فرآورده‌های گوشتی و لبنی کاله)
تعیین ویژگی های موثر بر رفتار مصرف کنندگان اینترنت پر سرعت در ایران
تاثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری وخروجی های خدمات
اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره‎های تابع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری
شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی
2 شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ ایران شهر تهران)
الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان
آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور
بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز
تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)
عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران
عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه‌گیری عدالت برون‌سازمانی
چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران
رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان
ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87
ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری،با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل
بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان
بررسی رابطه ی ادراک از رفتار معلم با خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر شیراز
بررسی عامل های مؤثر بر تمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
بررسی و مقایسه ی مهارت های زندگی دانش آموزان دختر و پسر شاخه های نظری، فنی حرفه ای و کاردانش دوره ی متوسطه ی شهرستان گرمسار بر اساس الگوی وایلز و باندی
بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز
ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
7 اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت ،عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان شهر جیرفت
ارائه راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهرستان سیرجان
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت دفتر مطالعات نیروی انسانی در ارتقای عملکرد مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزشها و هنجارها برای دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی
بررسی مقایسهای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارساییهای آموزش و تربیت شهروندی در برنامهی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی
طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران
امکان ‌سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان آهسته‌گام ‌آموزش‌پذیر
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران
بررسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی
بررسی تأثیر عوامل فردی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز
ارایه الگوی ساختاری سرمایه‌ فکری براساس یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
بررسی علل گرایش کم دانش‌آموزان دختر مستعد به رشته‌ی علوم انسانی در دبیرستان‌های شهر سمنان
عوامل مؤثر بر تنیدگی شغلی معلمان و مدیریت آن
سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره‌وری در اداره کل آموزش و پرورش فارس
تبیین پیشگوکننده‌های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی
ارزیابی فرایند یادگیری گروهی در دانشجویان براساس مدل نَپ
کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربه‌های دانشجویان و ارتباط آن با سطح پیشرفت تحصیلی آن‌ها
رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش
رابطه ی بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری
میزان اجرای ویژگی های بوروکراسی و تمایلات دیوان سالارانه مدیران مدارس شهر تهران
مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز
بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کار آفرینی در سطح استان لرستان با تأکید بر نقش آموزش
گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی(مطالعه موردی)
ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان بر اساس متغیرهای همبسته؛ تعارض نقش،گرانباری و قرارداد روانی
بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آمـوزش و پـرورش شهرستان ساری
بررسی رابطه بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی
رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان
مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات دوره راهنمایی در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فن آوری داده ای و ارتباطات
رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران
رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان
رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران
رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان
رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان
مدیریت کیفیت جامع ، پیش بین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس
رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی
جایگاه ارزشهای فردی و سازمانی از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه
رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش
تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی
بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران
بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر
اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی
ارزیابی عملکرد و موانع فراروی شورای دانش آموزی جهت مشارکت-دهی دانش آموزان در فعالیت های مدارس
تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی
تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها
بررسی و مقایسه سبک های عمومی تصمیم گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز
تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاداسلامی
رابطه ی خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان
رابطه ی عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت
رابطه ی مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی
تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی
تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه‌ای و باور به مهارت‌های دانش آموزان
رابطه ی تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر
عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور اصفهان)
ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول-گرا و عمل گرا دردانشگاه آزاد اسلامی
نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل
مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه
رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور)
رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس
رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد
مقدار تأکید کتاب فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان
مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز
مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان)
مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک
رابطه ی منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان
ارزیابی و اولویت بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله
اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی
رابطه بین تبادل رهبر-‌ عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد
بررسی مشکلات تدریس کتاب تاریح هنر جهان و مقدار اثرگذاری هفت گام الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از دیدگاه هنرآموزان این درس
ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی در آیینه پژوهش محیط پژوهش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز
رابطه ی سبک های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس
رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد مرودشت)
بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان
بررسی خصوصیات مدیران آموزشی موفق از نظر معلمان: تلاش در جهت ساخت مقیاسی استاندارد برای مطالعه ویژگی های مدیریت موفق مدرسه
رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان
بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه-های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد
رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران
بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان
تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی
تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر
نظریه برخاسته از داده‌کاوی کیفی در به‌ اشتراک گذاری دانش و طراحی مقیاس بومی آن: مطالعه موردی
مدل معادلات ساختاری تاثیرفضای مدرسه برخودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی دراستان فارس
آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‏های کشاورزی استان‌های همدان و کردستان
مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و عاطفی با ادراک معلمان از خودکارآمدی نقش مدیران آموزشی شهر اصفهان
رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنان
رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان‌ها
تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر تهران
رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها
رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی– تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاثیر آموزش مهارت تریز در تقویت روحیه کارآفرینی
بررسی روش‌ها و ابزارهای آموزش مجازی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده
رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز
عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها
رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز
رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه
رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان
ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه)
الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه
آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه
رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش
رابطه بین‌ سبک‌های مدیریت‌ با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان
نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان
رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد
تعیین میزان گرایش اعضاء هیات علمی به فرهنگ کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب
عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت مربیان و معلمان
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس الگوی سروکوال
رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان
رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران
ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظارآنها از شغل
رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان
رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌‌های آموزشی
بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر
رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه
بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی
کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی)
مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز
نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل
ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد
تحلیل اثرات قابلیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی
تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان
رابطه‌ی بین مدیریت دانش و بهره‌وری با نقش واسطه‌گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
رابطه بین سبک‌های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی
رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه
ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش
رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان)
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعۀ آموزش‌کارآفرینی در نظام آموزش‌عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی)
رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت
روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مطالعه مورد کارکنان دانشگاه ارومیه)
مدل معادلات ساختاریِ ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (شاهد تجربی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمیر)
تبیین روابط چندگانه میان قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های منتخب اصفهان
رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز
تبیین نقش سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش‌ عالی درگرایش به نوآوری سازمانی آنان (مورد: دانشگاه بیرجند)
خودارزیابی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM از دیدگاه مربیان
تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی
تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه‌ای معلمان: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلم و هویت سازمانی
مقایسه عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت‌های سه گانه مدیریتی
ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری در آموزش وپرورش
نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار
میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی
پیش‌بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران
اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز
مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس
نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز
بررسی میزان بکارگیری رسانه‌های نوین آموزشی؛ شناسایی مشکلات و موانع آنها از دیدگاه مسئولین و معلمان اداره‌ی آموزش و پرورش
ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارس
رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران
رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نقش رگه‌های شخصیت در پیش‌بینی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان: مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
بررسی راه‌های توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب
رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان
تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان
سنجش و رتبه‏بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه‌های سازمانی شرکت فولاد مبارکه
مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران
رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک
تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری
تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن
تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی
تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید
رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه
نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی
تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان
تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی
بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر
تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان
شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی
شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا
ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی
تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی
شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان
تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی
عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع
تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش
ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور
بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی
بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی
تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه
بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی
قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری مدیریت
رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری
بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی
بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان
بررسی ارتباط میان «راهبرد های تغییر» و «تعهد به اجرای تغییر»
رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان
تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی
بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان
تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان
بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری
بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی
بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
نقش روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی
الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها
تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک
نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی
بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا
تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی
آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن
الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی
بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه
بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان
شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران
بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد)
بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی
بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان
مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران(پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران)
طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی
تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)
ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران
کاربرد QFD در تبدیل خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی (مورد مطالعه: سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)
بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)
تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران)
اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری
بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی
طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران
بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی
تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد
مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی
مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی
نقش مولفه¬های مدیریت دانش در پیش‌بینی مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان)
بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی
بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگرانICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدولوژی نقشه‏های شناختی فازی
بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP
طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس
تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری(مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی)
گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای صنایع غذایی
بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار
بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر شخصیت خریداران در شرکت ایران خودرو
ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان
بهبود فرایند QFDبه کمک تحلیل ذینفعان: ابزاری کارا برای برنامه‌ریزی استراتژیک ملی( مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور)
ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه : معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد)
چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی
طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان)
بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی صنایع غذایی شهرستان شیراز از دیدگاه مدیران
مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری
ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار
بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت
ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی
طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه
اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی
بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی
مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه
تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی
تبیین مدل چهار مرحله ای خلق وفاداری از طریق متغیرهای موثر در مدیریت ارتباط با مشتری
ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان
بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان
بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی زاهدان
بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت
بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات)
بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی
طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری
تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‏گذاران
بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان)
الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران)
تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی
نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی
تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی
بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل‌گری نقش گرایش به اعتماد
بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی
بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی
شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران )
بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران
نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت
طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی
تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش
تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان
شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز
شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ
بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی
بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل
بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل
پیش‌بینی جهت‌گیری هدف پیشرفت بر اساس سبک‌های پردازش هویت: بررسی نقش پایه تحصیلی
نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی نگرانی آسیب شناختی (مرضی) دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه‌ی آن با تعلل‌ورزی و پرخاشگری در دانش‌آموزان
مدل‌یابی علی فوبی اجتماعی دانش‌آموزان براساس هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی
نقش سیستم های فعال ساز/ بازداری رفتاری و اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی
بررسی عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش آموختگان جوان ایرانی در تاسیس بنگاه‌ کارآفرینانه
برآورد سطح نوآوری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون
تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها
تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکتهای دانش بنیان
بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته
بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)
تاثیر سطح و نوع ارتباط با دانشگاه بر عملکرد نوآورانه شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری فارس
مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک
موانع فرهنگی در تسهیم دانش از منظر مدیریت تغییر
شناسایی و رتبه بندی روش‌های مناسب انتقال فناوری در بنگاه‌های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا)
بررسی مقایسه ای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)سه بانک ایرانی با رویکرد مدل سوئیفت
ارزیابی اثرات اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در میزان وفاداری مشتریان بانکی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان
بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان
بررسی تأثیرعوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد کارکنان
نقش رهبری خدمت گزار در ارتقای اعتماد سازمانی مبتنی بر نظرات کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان
بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM1 بر هزینه های کیفیت COQ
طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازما های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای
بررسی عوامل اثرگذار بر سیستم ارگونومی در پاسخگویی به نیازهای مدیران و کارکنان مطالعه موردی: ایران خودرو
بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادها در سازمان¬های دولتی از نظر کارکنان
بررسی و تجزیه وتحلیل اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه)
بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از فناوری اطلاعات (IT) با بهره وری آنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی
بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی
بررسی رابطه بین سبک تفکر و پذیرش تغییر مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 90-1389
ارزیابی پیامدهای اجرایی طرح سامان دهی معاملات املاک و مستغلات کشور
بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر کارایی
مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین
بررسی و مقایسه تمایل کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی و ارائه مدلی برای سنجش تمایل کارآفرینی
بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان امور مالیاتی استان گلستان
بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران
ررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان بانک ملت استان لرستان
پژوهشی پیرامون تحلیل و تبیین اخلاق اسلامی کار در سازمان¬های دولتی ایران (مطالعه موردی: سازمان¬های دولتی استان قزوین)
ارائه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد
بـررسی سطح رضایت مندی مسافرین از خدمات هواپیمـایی جمهوری اسلامی ایـران بـر اساس مدل چرخه حیات
نقش تبلیغات اینترنتی بر اثربخشی خدمات بانکداری الکترونیکی
شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (توانمند سازی کارکنان) در سازمان های دولتی
بررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خرید
نقش طراحی مجدد شغل در توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی (کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان)
شناسایی استراتژی های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP
ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی
مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران (مطالعه موردی مأموریت خدمات شهری)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد شرکت های تولیدی (مطالعه موردی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی)
ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی (مطالعه موردی: آموزش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)
بررسی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در یک سازمان خدماتی
بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز
بررسی رابطه ظرفیت های مثبت روان شناختی با میزان تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش کازرون)
واکنش شکایت آمیز دانشجویان از خدمات موجود در دانشگاه در محیط های آنلاین و آفلاین (مورد مطالعه: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین)
رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان: نقش واسطه جوّ سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی
بــررسی شاخص¬های به کارگیــری سیستـم اطلاعات مدیـران ارشد بـا توجه بـه عوامل اثرگـذار بــر به کارگیری این سیستم در شرکت داروسازی البرز دارو (سهامی عام)
شناسایی و الویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل شبکه ای و ویکور
تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کار راهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قزوین
بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: صنایع فلزی شهرصنعتی کاوه)
پژوهشی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر تصمیم¬گیری استراتژیک مدیران در شرکت¬های شهرک صنعتی
بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی مطالعه موردی: بانک پارسیان (شعبه مرکزی تهران)
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بررسی تاثیر مدل ارزش ویژه مشتری در شکل گیری برند رستوران های زنجیره ای
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر برتسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی(F-MCDM
تبیین ارزش‌های مصرفی مالکان خوردوهای سواری و تاثیر آن بر انتخاب نام تجاری (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)
به کارگیری نظریه‎ی رفتار برنامه‎ریزی شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف‎کنندگان
تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری شرکت برق منطقه ی استان گیلان
رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین)
بررسی رابطه شادکامی کارکنان و نوآوری در سازمان های دانش بنیان
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان
تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان
(TAM) عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری
شناسایی عوامل موثر بر اجرای آئیننامه دورکاری در دستگاههای اجرایی قزوین و ارائه راهکارهای عملی
بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری ایران
بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت با وفاداری مشتریان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
مدل ساختار علیّت بهره وری منابع انسانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز)
رابطه بین تعهد مدیریت به کیفیت خدمات و خروجی های سازمانی با توجه به نقش میانجی گر مشارکت مؤثر کارکنان در بانک های استان گیلان
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مخابرات استان همدان)
بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان
تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان (در شهرداری شهرستان آران و بیدگل)
بررسی میزان تأثیر بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد 360 درجه مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال‌های 1391 و 1393
بررسی میزان تاثیرگذاری دوره‌های آموزشی در تواناسازی کارکنان موضوع ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
بررسی ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران
مطالعه ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی با استفاده از مدل گلوب
شناسایی ملاک‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد: کارکنان دانشکده‌های پردیس فنی دانشگاه تهران)
بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌های دولتی
بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران
بررسی تأثیر سقف شیشه‏ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران
اثربخشی نظام مدیریت زیست محیطی دربیمارستان‌های شهر تهران (بر اساس مدل سری 14000 ISO)
بررسی تأثیر سیاست پژوهی در فضای سیاست‎گذاری (مطالعه‌ی موردی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری
بررسی تأثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری‏های مشترک بین‌المللی
توجیه‎پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی
مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک‎های مدیریت تصویرسازی رو به بالا بر رفتار شهروندی سازمانی
رابطه رهبر ـ پیرو (LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط‌کاری
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک صنعت و معدن
بررسی تأثیر ارزش‌های مقدس اخلاقی بر تصمیم‌گیری، دشواری تصمیم و احساسات ناشی از تصمیم‏گیری (مطالعه‌ی موردی: در دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان)
مطالعه‎‎ی تطبیقی گونه‎شناسی‎های فرهنگ سازمانی مطالعه‎ی موردی شرکت‎های پگاه فارس و شام شام
رسانه و سقف شیشه‎ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‏وری (مطالعه‎ی موردی: بانک سامان)
آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان
طراحی الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشوردر راستای تعدیل بیگانگی شغلی ) مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور (
تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی
طراحی مدل سنجش اعتبار رسانه‎ای مطالعه موردی: برنامه‎های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران
رابطه میان شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران
مدیریت دو فضایی گردشگری با تأکید بر شهر مجازی توریستی تاریخی تهران ـ جاذبه‎های مادی و معنوی
ارزشیابی آموزش ضمن خدمت طرح تکفا (مهارت واژه‎پردازی) از دیدگاه کارکنان//
بررسی تأثیر اجرای روش‎های بهبود (S.S، ISO و EFQM) بر جوِّ سازمانی و نگرش‎های شغلی کارکنان*
تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان)
ارائه‎ی مدل مدیریت بحـران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران
بررسی رابطه بین منابع شغلی و پیوند کاری در نهادهای آموزشی (مطالعه‎ی موردی: دانشگاه تهران)
بررسی وضعیت موجود منابع درسی زبان تخصصی مدیریت و روش‎های متداول تدریس برای ارتقای سطح یادگیری زبان دانشجویان
بررسی میزان ناب‎بودن شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز
بررسی نقش میانجی‌گر احساس کارآمدی در تأثیرگذاری سبک رهبری توزیع ‌شده بر تعهد سازمانی و رضایت ‌شغلی کارکنان مدارس دولتی
بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری
شناسایی عوامل انگیزش اساتید در دانشگاه پیام‌نور استان تهران
بررسی میزان برخورداری سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی شهر تهران از ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده
بررسی تأثیرات دینداری بر رفتار شهروندی سازمانی
شناخت عوامل شادی‌ساز در میان نسل‌های شاغل در سازمان‌های امروزی
بررسی نقش هوش ‌هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران)‎
نقش رهبری تحول‌گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه‌ای در شرگت گاز استان تهران
بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه
تحلیل مقایسه‌ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری‌اطلاعات
تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)
بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)
تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان
ارائه و تبیین مدلی برای علل وعوامل مؤثر بر توازن کار ـ زندگی
ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان
بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی
بررسی نقش فضای سازمانی کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانۀ مؤسسه‎های تحقیقات کشاورزی دولتی
بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان
بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان زاهدان)
بررسی کیفیت خدمات بانک پارسیان در استان همدان از دیدگاه مشتریان
هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه‎کنندگان در صنعت الکترونیک با رویکرد نظریۀ مبادلۀ اجتماعی
رابطة بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف (مطالعة موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران)
سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانة کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت‌ اجتماعی در شرکت خودروسازی سایپا
بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران
بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد
کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان
نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان
تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی
بررسی تأثیر پاداش اجتماعی بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی از طریق تعهد عاطفی تیمی
نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش
بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی
تأثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهرها: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس تهران
عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو
مطالعۀ تأثیر ابزارهای بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی (مورد مطالعه: شهروندان منطقۀ 5 شهر تهران)
ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شبکۀ بانکی کشور (مورد مطالعه: شهرستان سنندج)
تبیین نقش واسطۀ رفتارهای شهروندی سازمانی در رابطۀ میان نگرش‎های شغلی و سازمان یادگیرنده
نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش
طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی
طراحی و تبیین مدل توسعۀ منابع انسانی کتابخانه‎های دانشگاهی (مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)
عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان‌های دولتی شهر تهران
تبیین رابطۀ بین سرمایۀ فکری و بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر یادگیری سازمانی
بررسی رابطة رهبری تحول‌‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به نقش مداخله‌‌گر توانمندسازی کارکنان
عوامل موفقیت برنامۀ جانشین‌پروری در بخش خصوصی (مورد مطالعه: هلدینگ آلفا)
بررسی اثر تنظیم هیجان‌های شناختی بر سلامت ذهنی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: بخش ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران)
پژوهشی دربارة جهت‌گیری تأثیر ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت‌های مهندسی مشاور)
کامیابی فراخود و تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد کارکنان شرکت ملی گاز ایران
ارائه یک مدل سازمان حکمت‌محور در ادارات دولتی
بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران
شناسایی مولفه ها و شاخص های عملکرد تیمی در سازمان های دولتی ایران
بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)
بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان
بررسی تأثیر سرمایۀ روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری تعهد سازمانی
تحلیل نقش و اثر حمایت سازمانی ادراک‎شده بر کاهش ‏بطالت اجتماعی
کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطه بین هوش عاطفی با رفتارمدنی سازمانی و تعهد سازمانی
بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون
تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی
تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد
نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی
نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم
بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان علوم پزشکی اصفهان
تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی
بررسی رابطة میان خودسودمندی کارکنان با بروز رفتار شهروندی سازمانی موردمطالعه: (کارکنان مدیریت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
جهت‌گیری استراتژیک و موفقیت شرکت‌های صادراتی
معنویت به عنوان حلقة بین توانمندسازی و بروز رفتارهای کارآفرینانه
بررسی خرده مقیاس‌های رهبری خدمتگزار از طریق تعهد سازمانی در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان
طفره‌‌روی اینترنتی در سازمان: تبیین نقش تعدیل‌کننده درک کنترل سازمانی در رابطة بین
چارچوب انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری درون‌مرزی و برون‌مرزی
مطالعه عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان دانشی و ارائه راهکارهای ارتقای آن
الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان: شرکت‌های تابع گروه صنعتی ایران خودرو
رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان (شعب بیمه ایران استان گیلان)
طراحی و توسعه مدل ‌استراتژیک توانمندسازی منابع ‌انسانی در سازمان‌های دانش‌محور
بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و کارآفرینی ( پژوهشی پیرامون کارکنان شرکت داده‌ورزی سداد )
ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندسازهای مدیریت دانش در بانک پاسارگاد با استفاده از سیستم استنتاج فازی
بررسی تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش قراردادهای روان‌شناختی
طراحی و تبیین مدل توانمندسازی و شایستگی حرفه‌ای
بررسی ریسک‌های برون‌سپاری فرایندهای کسب وکار در بانک تجارت ایران
بررسی ریسک‌های برون‌سپاری فرایندهای کسب وکار در بانک تجارت ایران
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران
طراحی مدل پویای چابکی کسب وکار در سازمان های تولیدی با رویکرد سیستم های پویا
طراحی مدلی برای اندازه‌گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های استفاده‌کننده از نرم‌افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران)
زیرسامانه های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران
هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ارتقای تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران:‌ بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روان‌شناختی
رابطه میان رفتارشهروندی سازمانی(مولفه های وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، توسعه شخصی) و بهره وری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی
بررسی عوامل مؤثر ده گانه مدل لیندگرین در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری ایران (مورد مطالعه :آژانس های مسافرتی
اولویت بندی ریسک های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی
نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت برق منطقه ای مشهد)
تجزیه و تحلیل قابلیت های وب2 در صنعت بیمه: ارائه مدل مفهومی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتقال کارکنان در پتروشیمی بسپاران بندرامام (ره)
طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بیرونی در کسب مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه صنعت رنگ و رزین
3 رابطه مدل استاندارد سرمایه‌گذاری در افراد و کیفیت توانمند‌سازی کارکنان: ستاد مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی
فرهنگ مدیریت خطا و عملکرد سازمانی: تبیین نقش ظرفیت جذب دانش و عملکرد نوآورانه
تأثیر سرمایه اجتماعی بر یکپارچگی زنجیره تأمین: صنایع غذایی استان فارس
تاثیر مهارت های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران (مورد مطالعه: کارکنان استانداری )
اثر سرمایة روان‌شناختی کارکنان سازمان بر به‌زیستی هیجانی و روان‌شناختی آن‌ها؛ نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی
آزمون مدل میانجی رابطه بین ارزیابی عملکرد توسعه- مدار و عملکرد شغلی
پیشایندهای موقعیتی رضایت کاربران از سیستم‌ها و فنّاوری اطلاعات
مدل مفهومی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری: مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله‌گر
طراحی آزمایش‌‌های تاگوچی، رویکردی واقع‌بینانه به وزن‌دهی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان
تدوین مدل استراتژیک دانایی محوری در بخش علم وفناوری در راستای سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک و جابه‌جایی شغل با نقش تعدیل‌گری تناسب فرد-‌ سازمان
ارائه مدلی برای ارزش ویژه مشتری: مورد مطالعه بانک کشاورزی
معیارهای انتخاب کارکنان در محیط فازی روش رتبه‌بندی توسط نزدیک به راه‌حل آرمانی
تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تحقق بازاریابی سبز (مورد مطالعه صنعت خودروی ایران)
جابجایی عوامل انگیزاننده و نگهدارنده هرزبرگ: واقعیت یا تصادف
مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی‌های شغلی دانش‌کارآن: مورد‌کاوی مشاغل
ارتباط نهادینه‌سازی اخلاق با کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک رهبری با جانشین پروری و کسب و کارهای خانوادگی
سنجش و بهبود کیفیت خدمات داخلی سازمان: روش‌شناسی تلفیقی ماتریس کنترل عملکرد و نظریه مجموعه‌های راف
تأثیر سفارشی‌سازی خدمات در صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایت‌مندی مشتری با استفاده از مدل ECSI
طراحی مدل ساختاری مدیریت دانش مشتری بانک با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری
حل مسئله انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی- ویکور (FDAHP-VIKOR)
نقش تعدیل کننده راهبردهای مقابله با استرس در رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد خانواده از دیدگاه همسران کارمندان بانک ملی
بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق‌ کار و رفتار غیرمولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
بررسی نقش سرمایه اجتماعی و کنترل رفتاری به عنوان عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تسهیم دانش ضمنی میان کارکنان: بانک ملی شهر کرمانشاه
بررسی رابطه ابعاد هوش معنوی با فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی)
بررسی نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه‌های فکری و رفتار نوآورانه
بررسی نقش هوش فرهنگی در ارتقا هوشمندی رقابتی
مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر روی توانمندسازی کارکنان با میانجی گری یادگیری گرایی ( مطالعه موردی: دانشگاه سمنان
اثر میانجی‌گری الگوی صحیح مصرف بر رابطه عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه
ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت‌های تولیدی
طراحی تطبیقی مدل نابی-چابکی زنجیره تامین با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری و دیمتل
فرسودگی شغلی: پژوهشی در شرکت حفار نفت جنوب
تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها
نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی
رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی
پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز
متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری
تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت
تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران
دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثر بخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها
بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه
مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعه موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به WTO در بخش تعاون
بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی
رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران
مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها
سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‏یافتة مدیریت دانش
هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین
شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران
سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر
طراحی مدلی برای شناسایی عوامل نرم سازمانی: پژوهشی در شرکت نفت ایران
عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت
الگویی برای عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر در مدیریت ارتباط با مشتری از طریق تلفن همراه: مطالعه ای در آژانس های مسافرتی شهر اصفهان
آموزش‏های ایمنی، حمایت سازمانی ادراک‏شده برای ایمنی و رویدادهای مرتبط با ایمنی
رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط
سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد
ارائه‏ی چارچوبی برای ارزیابی سطح و میزان بلوغ از منظر مدیریت دانش در سطح بین سازمانی: بازسازی واحدهای مسکونی در شهرستان بم
مسئولیت اجتماعی نزد شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاملی بر تعامل بوروکراسی و فرهنگ در ایران
مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران
آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404
بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی
تبیین سرمایه‏ی اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی
انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی
ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران
ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک : مورد مطالعه شرکت ایدرو
نقش انجمن های علمی و نظام تصمیم گیری های علمی کشور
بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی
جهت گیری های درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری
فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت
تأثیر استراتژی آموزش و توسعه‏ی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی دانش‏آفرین بر تسهیم دانش:مطالعه‌ای در صنعت هسته‌ای
بررسی و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک در نگهداشت مشتریان آنی شرکت‏های کارگزاری شهر تهران
تحلیل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر سرمایه های اجتماعی
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی
اهداف و روش‌های آموزش دانشگاهی مدیریت: شناسایی ترجیح دانشجویان و مقایسه با مدرسان در دانشگاه تهران و شریف
هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض
تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی¬سازه¬های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند
نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی
مدل عملکرد صادراتی با رویکرد قابلیت‌های رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرکننده مرکبات استان‌های شمالی ایران
شناسایی و استخراج مولفه‌های حاکمیت مدیریت فرآیند کسب‌وکار با استفاده از روش "فراترکیب"
تدوین مدلی برای اثربخشی استراتژی¬های بازاریابی رابطه¬مند در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه بانک¬ کشاورزی تبریز
شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب
تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه‌های دولتی ایران
ارائه یک چار‌چوب جامع برای برونسپاری در صنعت خودرو
مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان
بررسی اثر مزایای برند بر رضایتمندی و وفاداری رفتاری مشتری به برند (مورد مطالعه: برند پارس خزر)
عوامل موثر بر پیاده‌ سازی طرحهای فناوری اطلاعات سبز با تاکید بر مجازی سازی (مورد مطالعه: شرکت ساپکو)
چارچوب مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با رویکرد فرایند‌محور
مدیریت اثر بخش پروژه‌های پیچیده در صنعت ارتباطات سیار ایران
طراحی مدل هوشمندی رقابتی سازمان مبتنی بر هوشیاری کارآفرینانه
اثر میانجی خوش بینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان
بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب بک در دانشجویان
رابطه ی طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکارخودآیند با کنش‎وری جنسی در دانشجویان متاهل زن
بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی
اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS)
بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی
ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان
اثر بخشی درمان های مبتنی بر مدل سرپایی عمقی ماتریکس و مدل مراحل تغییر بربهبود خودتنظیمی و خودکارآمدی پرهیز از مواد
میزان همدلی در دستیاران تخصصی رشته‌های بالینی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران
مقایسه اثربخشی بوسپیرون و متیل‌فنیدیت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی به‌صورت متقاطع و دوسوکور
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زنان مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا با زنان عادی
XML نشخوار ذهنی و اجتناب شناختی- رفتاری در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب اجتماعی: مقایسه دو دیدگاه طبقه‌ای و طیفی
مقایسه اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و آموزش مدیریت والدین بر شاخص‌های بینایی- ساختاری، توجهی، رفتاری و هیجانی کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه
شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان سه تا شش ساله قزوین (1390)
شیوع اختلالات شناختی در سالمندان شهر امیرکلا (91-1390)
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سنجش جهانی دمانس رولاند (RUDAS) در نمونه‌ای از سالمندان ایرانی
عوامل خطر و محافظت‌کننده در استعداد اعتیاد دانشجویان استان آذربایجان غربی
اجرای پایلوت دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک و نوجوان در مرکز روانپزشکی اطفال بیمارستان امام حسین (ع)
پایایی و روایی پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های اهواز
بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه روابط موضوعی و واقعیت‌آزمایی بِل
نقش ابعاد کمال‌گرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش‌بینی شدت نشانه‌های افسردگی و اضطراب دانشجویان
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی ابزار سوگ مزمن کندال در مادران کودکان مبتلا به سرطان
نقش‌های جنسیتی مردانه و زنانه در گروهی از افراد طبیعی ایرانی بر پایه دو سازه متفاوت: پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس‌های نقش جنسیتی مردانه و زنانه MMPI-2
اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسی زنان
نقش عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در پیش‌بینی افکار تکرارشونده منفی: یک رویکرد فراتشخیصی
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون پنج‌بعدی شخصیت: ابزاری برای ارزیابی آسیب‌‌های روان‌شناختی
مدل علّی فراشناختی اختلال مزمن استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
مقایسه ‌اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن با درمان فعال‌سازی رفتاری در کاهش علایم، بهبود کیفیت زندگی و کاهش افکار خودکشی افراد مبتلا به‌ افسردگی
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی افسردگی دوقطبی (BDRS) در بیماران و جمعیت بهنجار ایرانی
اثربخشی حل مسأله هدایت‌شده نوجوان بر ولع، باورها و روش‌های مقابله‌ای نوجوانان سوء‌ مصرف‌کننده مواد
عوامل موثر بر ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران بر اساس هوش هیجانی آنان
بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده
مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به مواد مخدر با افراد وابسته به اینترنت
تاثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی زبان آموزان دانشگاه آزاد اسلامی
مقایسه میزان راهبری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد بر مبنای رشته تحصیلی، جنسیت و مرتبه علمی از دیدگاه دانشجویان
بررسی تاثیر سبك های مدیریت مشاركتی و سنتی بر خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر كرمانشاه
راهكارهای توسعه نظام مدیریت مشاركتی در سازمان های آموزشی
مقایسه سلامت روانی بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج
تاثیر مدیریت دانش بر عملكرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران
رواسازی مقیاس سنجش تاثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده
رهبری اثربخش مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی رابطه مدیریت زمان و میزان فرسودگی شغلی در بین كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12
سنجش فرسودگی شغلی در میان كتابداران كتابخانه های عمومی استان مازندران
بررسی نیازهای مشاوره ای و روان شناختی مراكز صنعتی
رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و كاركنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان
بررسی تاثیر سبك رفتار رهبری معلم بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهرستان كازرون
ارزیابی برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر از حیث توجه به جایگاه مهارت توانمندسازی شغلی
بررسی و تحلیل پرسش های شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی عوامل موثر بر توسعه كارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران كارآفرین شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره كارشناسی علوم تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رابطه مهارت های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله به شیوه دزوریلاو و گلدفرید بر تعارضات والد- فرزند در بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان شهرستان بهبهان
تاثیر تعاملی ویژگیهای شخصیتی و یادگیری خود نظم داده شده بر عملكرد تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماكو
روابط ساختاری بین سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس
مدیریت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
نقش واسطه‌ای رفتارهای مرتبط با سلامت، استرس مزمن و علایم افسردگی در رابطه بین آسیب‌پذیری روانشناختی و سندرم متابولیک
بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارایه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران
بررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران
بررسی راه های ایجاد و تقویت مشاركت مردم در آموزش و پرورش
بررسی مهارت های ارتباطی در رفتار كلاسی معلمان و رابطه آن با درصد قبولی دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر خود كارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان رشت
بررسی اثرات فشارآورهای تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه های استان تهران
سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی هزینه تحصیلی و صلاحیت علمی دانش آموختگان اعزامی به خارج در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه در آموزش عالی ایران
تحلیل محتوای كتاب مهارت های اجتماعی-اقتصادی سال اول پیش حرفه ای دانش-آموزان كم توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از تكنیك های خوانایی (روش كلوز، روش بررسی تصاویر، و روش بررسی پرسش ها) و نظرات دبیران این درس
بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی عدالتی آموزشی در رفتارهای مدنی ـ تحصیلی دانشجویان
مقایسه ساختار انگیزشی و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا و پایین شهر تهران
ذهنیت فلسفی مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
استرس ادراك شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج با سبك های اسنادی مختلف در سال 87
چگونگی و آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان 12 تا 17 ساله استان لرستان
ساخت و هنجار یابی پرسشنامه راهبردهای كنار آمدن دانشجویان با استرس
مطالعه عوامل موثر در مدیریت منابع و فرایندهای آموزش الكترونیكی
ارایه مدلی جهت ارزیابی توانمندی های حرفه ای اعضای هیات علمی غیر پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی تاثیر دوره های آموزشی ICDL بر بهبود عملكرد كاركنان دانشگاه تهران
بررسی تاثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزا) بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان
ارایه مدلی برای ارتقا سطح درگیری شغلی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبك های شناختی، منبع كنترل و الگوهای رهبری
تاثیر جو اجتماعی در شكل گیری ارتباطات دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های منطقه 15 شهر تهران
مدل سازی معادلات ساختاری شاخص های آموزشی و تربیتی موثر بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی ارتباط بین سبك های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و شیوه های حل مساله در دانشجویان
ارتباط راهبردهای یادگیری و سبك های حل مساله با پیشرفت تحصیلی
بررسی تاثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس
بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره های مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر كرمان و عوامل فردی و روانی مرتبط با آن
بررسی نقش آموزش الكترونیكی بر روزآمد كردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات كاركنان آموزش و پرورش
نقش ساختار هدف های ادراك شده كلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی
تعیین سهم مولفه های ادراك محیط كلاس درس در پیش بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
ساخت مقیاس سنجش رشد اخلاقی برای دانش آموزان
رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یك شهر ساری
اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر بهبود نگرش های دانشجویان نسبت به مهارت های زندگی
مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا
نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه
بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی
مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی
بررسی فرایندهای خانواده به عنوان پیش بین های مشکلات رفتاری در دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستان های شهر یاسوج
همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل
نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
توزیع متفاوت مؤلفه های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست
بررسی ارتباط علاقه به ادبیات کودکان و نوجوانان با رشد اجتماعی دانش آموزان
ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره ی راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانشآموزان عادی
رابطه ی مؤلفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان
مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان
بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان: چالش ها و راهکارها
مقاله پژوهشی اصیل الگوی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی و مقایسه آن با هنجار جامعه ایران
مقاله پژوهشی اصیل رابطه نمرات تیپ شبانه‌روزی و زمان واكنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر
مقاله پژوهشی اصیل تفاوت‌های فردی در سبك‌های هویت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش تعهد هویت
تاب‌آوری و هوش معنوی به منزله‌ی متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی
تبیین نقش اثربخشی مداخله‌ی بخشش فرایندمحور در کاهش انگیزه‌های انتقام جویی و دوری گزینی دانش‌آموزان پسر دوره‌ی راهنمایی
مقایسه‌ی اثر بخشی روش‌های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی
رابطه بین امید ،خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی
استفاده آسیب زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت
مقایسه‏ی تأثیر روش‌های آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی و مهارت‌های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش‏آموزان
اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان پیش‌دبستانی
بررسی همه‌گیرشناسی رفتارهای بیمارگونه‌ی خوردن و ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخصیت در دانش‌آموزان دختر
نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران
تبیین نقش ویژگی‌های محیط شغلی و ساختار سازمانی مدارس بر تعهد سازمانی و تعهد حرفه‌ای دبیران
آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی
پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارای علایم اختلالات خوردن
آموزش شنیداری زبان انگلیسی در خواب
شیوع علایم وسواس فکری-عملی در نوجوانان و میزان هم ابتلایی آن با سایر علایم روان پزشکی
رابطه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری با میزان وابستگی نیکوتین در افراد سیگاری
مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار
میزان بروز مصرف داروهای روان‌گردان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های تبریز
باورهای هذیانی در افراد مبتلا به اسكیزوفرنیا خویشاوندان سالم آن‌ها و آزمودنی‌های بهنجار
اثربخشی آموزش روش خوددرمانی به شیوه شناختی – رفتاری بر كاهش علایم اختلال وسواسی –اجباری
نقش عوامل روان‌شناختی در پیش‌بینی اختلال پرخوری
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک در کاهش افسردگی و افکار خودکشی دانش‌آموزان دختر
اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی
آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه‌ی خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی
ارتباط عوامل فردی و موقعیتی با تقلّب دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی
بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه
مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش¬دبستانی دچار ناتوانی¬های یادگیری عصب روان شناختی/ تحولی با کودکان عادی
پرسشنامه های صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک: همگرایی و واگرایی دو دیدگاه روان پریشی
مقایسه فراشناخت‌ها در بیماران مبتلا به اسكیزوفرنیا اختلال اضطرابی و گروه كنترل غیربیمار
شیوه های دلبستگی و ارتباط آن با مدل¬های خود و دیگران، و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی
ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مقابله با موقعیت های استرس زا
مقایسه طرح واره های ناسازگارانه اولیه بیماران افسرده اقدام‌كننده به خودكشی با بیماران افسرده غیر اقدام كننده به خودكشی و جمعیت غیربالینی
اثر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر كیفیت زندگی افراد افسرده (غیربالینی)
الگوی ساختاری رابطه ادراك از ساختار كلاس، اهداف پیشرفت، خودكارآمدی و خودتنظیمی در درس ریاضی
نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی کودک با تعارض و مزاج وی در سلامت کودک
بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان‌نژندی‌گرایی و برون‌گرایی
ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامۀ سبک های هویت
عملکرد حافظۀ سرگذشتی در بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی
بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة باورهای اختلال خوردن
رابطۀ باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی
اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی
نقش پردازش اطلاعات و سبک‌های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای بدشکلی بدن
ارزیابی الگوی نقش مؤلفه‌های ادراکات کیفیت کلاسی در مؤلفه‌های ناسازگاری دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های مشهد
ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان
مدل‌سازی ساختاری تأثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع پیش‌دانشگاهی
بررسی رابطه‌ی منبع کنترل و عزت نفس با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اردکان
بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامه پادوآ (اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن) در جمعیت دانشجویان سالم ایرانی
رابطۀ فراشناخت و استعاره با خود-نظم بخشی
الگوی ساختاری رابطه خودكارآمدی، سودمندی ادراك شده و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری خود‌نظم‌بخش
اسناد تعدیل كنندۀ رابطۀ باور به دنیای عادلانه با واكنش پرخاشگرانۀ دانش آموزان دختر
بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ADHD
نقش رفتارهای نوع دوستانه و گرایشات مذهبی در پیش بینی مشارکت اجتماعی و سیاسی دانش آموزان دبیرستان‌های اردبیل
تبیین نقش ویژگی‌های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان
مقایسه‌ی سیستم بازداری – فعال‌سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون تجربه تروماتیک
تأثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر کاهش استرس تحصیلی ناشی از انتظارات شخصی و انتظارات والدین در دانش‌آموزان
اثربخشی آموزش تاب آوری بر فشار روانی دانش آموزان دختر دبیرستانی ساکن خوابگاه
بررسی سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان و مقایسه آن‌ها در دانشجویان شاهد و غیرشاهد
بررسی رابطه مهارت‌های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به برخی از عوامل جمعیت‌شناختی
بررسی میزان شیوع درد مزمن مستمر و عودکننده و تأثیر آن بر عملکرد اجتماعی و زندگی کارکنان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی تهران
فراگیری استعاره های شناختی در دوزبانه های انگلیسی – فارسی
مقایسۀ نظریۀ ذهن در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری و افراد بهنجار
تبیین رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پسر به فرد غریبه و آشنا از طریق تعامل شناخت و شخصیت
پرسشنامة تواناییهای شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات روانسنجی
بررسی نقش تئوری ذهن و كاركردهای اجرایی در پیشبینی همدلی
ارتباط باورهای فراشناختی دانشجویان با مؤلفه های رفتارذخیرهای/احتكار
اثربخشی درمان فراشناختی ولز بر كنترل افكار وسواسی و افزایش سازگاری یك مورد وسواسی-جبری
تحول کارکردهای اجرایی در دختران و پسران پیش دبستانی و دبستانی (پنج تا 12 ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر اصفهان
اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختی
مقایسۀ توجه انتخابی و حافظۀ کاری افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افسرده با افراد بهنجار( از دیدگاه نوروپسیکولوژی)
تأثیر سطح پردازش (عمقی و سطحی) بر میزان یادآوری، بازشناسی و حافظه کاذب در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف
تأثیر استفاده از استعاره در متن بر درك مطلب و یادآوری اطلاعات در دانش آموزان سال سوم دبیرستان
اثر آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر واكنش به خاطرات ناخوانده در افسردگی خفیف
بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری راهبردهای كنترل فكر در جمعیت غیربالینی
تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده ی ابعاد شخصیتی
تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی
سوگیری توجه به محركهای هیجانی در دو حالت افسردگی و اضطراب
بررسی خصوصیات روان سنجی پرسش نامه ی نظریه ی ذهن کودکان
بررسی مقایسه‌ای وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی همسران شهدا و همسران متوفیان
بررسی ازدواج‌های موفق و ناموفق در بین دانشجویان
بررسی رابطه متغیر شخصیتی افزایش‌دهنده‌ و کاهش‌دهنده درد (میزان تحمل درد در افراد) و سلامت روانی
بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی
تأثیر همانندی/ تضاد در ویژگی‌های شخصیتی درونگرایی / برونگرایی بر رضایت زناشویی
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه سازگاری بارو
تأثیر رابط مشاوران همسان در ارتقای سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدیدالورود غیربومی
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری
نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن
XML بررسی استرس کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز و رابطه آن با آسیب‌پذیری‌های روانی‌ و جسمانی براساس مدل همخوانی فرد – محیط
مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)
تأثیر طبقه اجتماعی بر کیفیت ادراک بیماران آرتریت روماتویید از علائم بیماری و درد
بررسی خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهرانی
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان
بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
بررسی رابطه ساخت ارزشی خانواده با حرمت خودِ دانش‌آموزان
بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی
بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله‌ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو
بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380
رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر
بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی
تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس ـ اجبار
بررسی مقایسه‌ای ملاک‌های همسر‌گزینی در دختران جوان شهر اهواز
ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس درجه‌بندی حرمت خود»(SERS)
ارتباط باورهای فراشناختی با نشانه‌های مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنی
اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظر‌‌شده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی
هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی ابزاری جدید برای اندازه‌گیری بهداشت روانی
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی
مقایسه تأثیر سبک‌‌های رهبری مدیران بر میزان تنیدگی کارکنان ادارات دولتی با توجه به نوع شخصیت آنان
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم
نقش نگرش و آگاهی دانشجویان از مسائل و خدمات روان‌شناختی در مراجعه به مراکز مشاوره دانشجویی
مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌‌رفتاری، مواجهه‌سازی و جلوگیری از پاسخ و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده
اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان
بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری در پیشگیری از عود و بهبود سلامت روانی افراد معتاد
بررسی رابطه همجوشی فکر-عمل، احساس مسئولیت وگناه با ابعاد مختلف علایم وسواس در دانشجویان دانشگاه شیراز
اثربخشی تقویت مهارت‌های مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش‌آموزان دبیرستانی شهر گرگان
تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی
رابطه مولفه‌های خانوادگی با نگرش به مواد مخدر در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر ولع مصرف بیماران وابسته به مواد افیونی
بررسی رابطه جهت‌گیری‌های مذهبی اسلامی با ابعاد هویت
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان
رابطه بین هوش‌هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان
تأثیر تکنیک خودآموزش‌دهی در کاهش مشکلات خواندن و کاهش افسردگی دانش‌آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی
بررسی نقش تجربه خشونت در دوران کودکی و الگوهای رفتاری خشونت و صمیمیت در دانشجویان متاهل
بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده
وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ)
بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم
مقایسه و رتبه‌بندی ترجیحات همسرگزینی در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان کرد، عرب و بختیاری دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)
مقایسه الگوهای شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق
بررسی پایایی و اعتبار ملاک نسخه فارسی پرسشنامه حالت-صفت بیان خشم (STAXI-2) در یک جمعیت بالینی
ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران اداره‌های تربیت‌بدنی استان خوزستان
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی
اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد
تأثیر آموزش «شیوه‏های صحیح مدیریت رفتار» بر میزان افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کمبود توجه
رابطه بین مصرف متیل فنیدات و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی
ارتباط احساس غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان تازه وارد
رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی
بررسی الگوی رابطه سلامت روان و دینداری در دانشجویان شاهد و غیرشاهد
مقایسه خشم و احساس گناه در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی و اختلال استرس پس از سانحه با افراد عادی
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم
بررسی مقایسه‌ای علایم مثبت و منفی اسکیزوتایپی و ابعاد شخصیت اسکیزوتایپال در میان دانشجویان دختر و پسر
مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی (MEQ)
طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک‌های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان
رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متأهل
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر اضطراب و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون
رابطه سلامت عمومی و تعلل ورزی
تأثیر مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان
تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی
بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)
اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)
رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی‌های فردی و خانوادگی آن‌ها با سازگاری اجتماعی
تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار
مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی
بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D، سبک‌های مقابله و سلامت عمومی
اثربخشی آموزش رویکرد شناختی- رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسرمقطع دبیرستان شهرکرد
رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی
مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش‌آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی
مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت‌های حل مسئله و مقابله‌ با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن
کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی
ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی
اثزبخشی زوج درمانی رفتاری در بهبود عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین دارای عضو معتاد
بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد
XML بررسی رابطه بین طرح واره‌های ناسازگار و سبک‌های فرزند پروری در افراد دارای رگه‌های اختلالات شخصیت دسته ب و شناخت نقش آن‌ها در پیش بینی عضویت گروهی اختلالات شخصیت دسته ب
مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت
رابطه علی ادراک بیماری، پیروی دارویی وکیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به پارکینسون
مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش بالا ، پایین و افراد سالم
رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری
بررسی اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز و کاهش بیش فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی((ADHD)
کارآمدی مداخله رفتاری- ذهن-آگاهی در ارتقاء خودپنداشت و بهبود کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دارای تصویر بدنی منفی
بررسی رابطه‌ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانیِ دانشجویان پزشکی
بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن
تعیین سطح پیش‌بینی کننده عزت-نفس در خود ناتوان‌سازی میان دانشجویان ورزشکار قهرمان و غیرقهرمان در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقایسه آسیب های شغلی كارمندان زن و مرد شهرداری شهر اصفهان
رابطه بین ابعاد خودكارآمدی و افسردگی در نوجوانان
مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف
همنوایی: همبسته های آن با پنج عامل بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تاهل
رابطه مقابله های مذهبی و سلامت روان در بیماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (MS)
پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن در اصفهان
مقایسه كیفیت رابطه والد – فرزند در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت
نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی
مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های غیر انتفاعی تحت تعلیم آموزش قرآن به شیوه حفظ با معانی با غیر انتفاعی عادی اصل مقاله
رابطه بین سبك های دلبستگی با نوع هویت در زندانیان 15-30 ساله
مقایسه ویژگی های عاطفی، شناختی و رفتاری معلم از دید دانش آموزان نابینا، كم بینا و عادی دختر و پسر
مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی – اقتصادی
وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان كم توان ذهنی مرزی در مدارس عادی
ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش دو خصیصه شخصیتی در دانش آموزان پیش دانشگاهی
رابطه هوش هیجانی با میزان كمرویی دانشجویان دانشگاه
رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین
تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15- 12 ساله
رابطه بین تیپ های شخصیت با سبك های حل مساله در كاركنان دانشگاه اصل مقاله
نقش مولفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی
نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه
الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش های اخلاقی
رابطه بین جو سازمانی و وجدان كاری با عملكرد شغلی
مقایسه رابطه بین مولفه های ابراز گری هیجانی و خود پنداره در دانشجویان دختر و پسر
تاثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان
مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشكار و غیرورزشكار
میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی در اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیر آستانه ای
رابطه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
رابطه سبك های شوخ طبعی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها
رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان
پیش بینی سبك های هویت بر اساس حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه
نقش تعدیل كننده عاطفه مثبت و منفی در پیوند میان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب كاركنان
تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران دیابتی
مقایسه سطح شادكامی و سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر و پسر متاهل و مجرد دانشگاه
اعتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی بدنی دختران نوجوان
رابطه میان سخت رویی روان شناختی، رضایت از زندگی و امید با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی
كیفیت دلبستگی و مشكلات رفتاری - هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار
الگوی ارتباط عدم تناسب فرد - شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترك خدمت: شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران
رابطه عوامل شخصیت با گرایش به خشونت: نقش میانجیگر پایگاه های هویت
رابطه بین مكانیزم های دفاعی با تجربه و ابراز خشم در دانشجویان دختر
اثربخشی امیددرمانی بر افزایش میزان رضایت زناشویی و تغییر سبك دلبستگی ناایمن در دانشجویان متاهل دانشگاه
اثربخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود كیفیت زندگی بیماران دچار سرطان
اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت نفس و توانایی حل مساله آن ها
رابطه ارزش ها و شخصیت مدیران با شایسته سالاری، مشاركت شهروندی و بیگانگی سازمانی در سازمان های دیوان سالار و سنتی
اثربخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملكرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال كمبود توجه بیش فعالی
رابطه نظام های مغزی- رفتاری و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی
اثربخشی زوج درمانی كوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین
تاثیر درمان آرام سازی پیش رونده عضلانی بر سطح كیفیت زندگی زنان دچار بیماری تصلب چندگانه
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان
رابطه بین شیوه ‌های فرزندپروری با عزت نفس جنسی و مولفه های آن در دانشجویان زن دانشگاه
ارتباط حافظه و زبان: تاثیر سطح مهارت و تجربه زبانی در یادآوری آزاد افراد دوزبانه
اثر بخشی تلفیق دو رویكرد شناخت درمانی و واقعیت درمانی گروهی بر ارتباط مادر-فرزندی دختران نوجوان
اثربخشی برنامه آموزش والدین بر كاهش مشكلات رفتاری كودكان
مقایسه خودكارآمدی، اختلال هیجانی و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی
اثربخشی درمان دلبستگی مادران بر علائم فزون اضطرابی دختران دارای مشكلات دلبستگی
رابطه حمایت اجتماعی و سبك های مقابله، با تاب آوری در پسران نوجوان
ویژگی های روان سنجی مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان
نقش واسطه ای مكانیسم های دفاعی در رابطه بین سبك های دلبستگی و ناگویی هیجانی
رابطه سبك های یادگیری و خودكارآمدی دانشجویان گروه های تحصیلی
رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان
نقش مولفه های حالت فراشناختی در خود نظم جویی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان
خوش بینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبك های هویت
رابطه نام شخصی افراد با حرمت خود و خودپنداره آن ها
رابطه باورهای خودكارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوء مصرف كننده مواد
مقایسه سیستم های مغزی فعال سازی/ بازداری رفتاری و منبع كنترل دانشجویان دختر و پسر
ویژگی های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان
نقش رگه های شخصیت و سبكهای تفكر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدلهای علی
رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» اصل مقاله
بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش آموزان راهنمایی
رورشاخ و نارسایی پردازش خبر در بیماران افسرده
تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای كودكان خردسال
رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی
رواسازی مقیاس سنجش كارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی
رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان
روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام
نقش خودشناختی در تنیدگی، سبكهای دفاعی و سلامت جسمانی
رابطه بین سبكهای یادگیری، سبكهای شناختی و انتخاب رشته های تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی
نقش سبكهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
رابطه بین موقعیت اقتصادی- اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی
اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله ‌ای نوجوانان
روی آوردهای نوین در روان سنجی، قسمت دوم: مبانی و مفاهیم نظریه سوال پاسخ
سبكهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی
اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI)
ارتباط بین حرمت خود و سبك دلبستگی
اعتبار و روایی فهرست شادكامی آكسفورد در ایرانیها
تاثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاك و هروئین
ارتباط بین باورها و نشانه های اختلالهای خوردن
اثر بخشی گروه درمانگری عقلانی – هیجانی - رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبكهای ابراز هیجان
پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش بینیهای بهزیستی فضیلت گرا
دانش آموزان دبیرستانی و بازیهای كامپیوتری
تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت: مقایسه دو گروه زندانی و غیر زندانی
اندازه گیری باورهای غیر منطقی در روابط زناشویی: استاندارد سازی پرسشنامه باورهای ارتباطی
كارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه هوش هیجانی و مكانیزمهای دفاعی با اعتیاد
پیش بینی كننده های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی
درمانگری شناختی- رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریك پذیر
ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی
ارزیابی سلامت روانی والدین كودكان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون كنشی و پیشنهاد شیوه های مداخله گری
همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله
نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی - اجتماعی دانشجویان
سبكهای مكانیزم دفاعی در انواع شخصیت خوددوستدار: یك همبستگی بنیادی
سبكهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان
تعارض زناشویی و نقش مزاج كودك
رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری
اثربخشی نمایش درمانگری در كاهش احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی
پیش بینی رضایت زناشویی و تفكر قطعی نگر در زوجین
یادگیری مشاركتی و تفكر انتقادی
آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی
اختلال وسواس-بی اختیاری مادر و اضطراب در كودكان
سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان
شبكه های عصبی مصنوعی: مدلی برای پیش بینی
خشم در مادران كودكان دارای نیازهای ویژه
درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته با استفاده از روی آوردهای درمانگری دارویی و روان پویشی
تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن
پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت
تكلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش تعدیل كننده سطح تحصیلات مادر و جنس دانش آموز
سبك رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج
هوش هیجانی در ورزشكاران معلول
باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان
احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان
پیش بینی كننده های روان شناختی رضایت از زندگی
الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان
سبكهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت
مقایسه سطح تنیدگی ورزشكاران و غیرورزشكاران
اثرات تجربه كاری بر ارزشهای حرفه ای در دانشجویان
بروز نشانگان روان پزشكی در زنان دارای همسران معتاد
آموزش مهارتهای شوخ طبعی و كاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی
گروه درمانگری شناختی ـ هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه
سرسختی، كیفیت زندگی و احساس بهزیستی
آموزش مدیریت تعارض كار خانواده: یك بررسی تجربی در كارمندان زن
بازآموزی سبك اسنادی و رضایت زناشویی در زوج های ایرانی
تعامل های اجتماعی، ارتباطی و رفتارهای قالبی: مقایسه كودكان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر اصل مقاله
هراس اجتماعی، سبكهای والد گری و كمال ‌گرایی
پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/ هیجانی كودكان پیش‌ دبستانی: یك مطالعه روا سازی متقاطع
راهبرد های شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس‌‌-بی‌ اختیاری
هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی
رابطه ادراك تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان
هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان
خلاقیت و رگه های شخصیت در دانشجویان
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی
دشواری های بین فردی در نوجوانان: تفاوت های جنسی و سنی
خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان
نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی و فاعلی
محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی
روابط بین اهداف پیشرفت، جو كلاس، توانایی و سودمندی ادراك شده در نوجوانان
نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی
پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس
رابطه سبك های دلبستگی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت
تحول عادت های شمارش با انگشتان در كودكان خردسال: نقش سواد و دست برتری
مبانی مفهومی احساس تنهایی: یك مطالعه كیفی
رابطه سبك دلبستگی و شیوه های والدگری ادراك شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی
فرسودگی شغلی میانسالی: یك رویداد تحولی بالقوه
اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران كودكان درخودمانده
نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی
نقش ادراك دلبستگی دوران كودكی، كنش وری خانواده و سبك های اسنادی بر اضطراب اجتماعی
پذیرش همسر و سازش یافتگی روان شناختی زنان: نقش تعدیل كننده پذیرش والدین
ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادكامی
نقش واسطه ای روان بنه های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه های مقابله با تعارض
كمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشكاران
اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای كیفیت زندگی و شادكامی سالمندان
مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان سوء مصرف كننده مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف كننده
رابطه كمال گرایی و فرسودگی در ورزشكاران نخبه دارای معلولیت های جسمانی - حركتی
حمایت اجتماعی ادراك شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی
پیوند مادری و نشانه های آسیب پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی
ویژگی های مختص به فرهنگ در ارزش های ایرانیان: بررسی در سه نمونه از سه نسل
رابطه تاب آوری و خودپنداشت با خودكارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه ای خلاقیت
رابطه سبك های تفكر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت
ارتباط اضطراب، خودكارآمدی و كمال گرایی با اهمال كاری در تدوین پایان نامه
كیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، جنس و سن
نقش واسطه ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب
دلبستگی ادراك شده دوران كودكی و ویژگی های شخصیتی در الگوی وابستگی به تلفن همراه
نقش رابطه مادر- فرزند و متغیرهای مرتبط با درد در میزان افسردگی مادران مبتلا به بیماری های مزمن
نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت های جنسی در انتخاب همسر
اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبك های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان